Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; руди

Назва товару Базовий номер
U вікна металеві 060346
E windows of metal  
F fenetres metalliques  
U віконниці металеві 060197
E shutters of metal  
F volets metalliques  
U віконні блоки [коліщата, ролики, шківи] 060075
E sash pulleys / window pulleys  
F galets de fenetres  
U віконні відчинники неелектричні 060443
E window openers, non-electric  
F dispositifs non electriques pour l’ouverture de fenetres  
U віконні засувки металеві 060125
E window fasteners of metal  
F elements de fermeture metalliques pour fenetres  
U віконні зачинники неелектричні 060444
E window closers, non-electric  
F dispositifs non electriques pour la fermeture de fenetres  
U віконні коробки [рами] металеві 060315
E window frames of metal  
F cadres de fenetres metalliques / chassis de fenetres metalliques  
U віконні стопори металеві 060035
E window stops of metal  
F arrets metalliques pour fenetres  
U віконні шпінгалети металеві 060454
E sash fasteners of metal for windows  
F loqueteaux metalliques pour fenetres  
U вмістища металеві [для зберігання і перевозіння] 060094
E containers of metal [storage, transport]  
F conteneurs metalliques  
U вмістища металеві для пакування 060231
E packaging containers of metal  
F recipients d'emballage en metal  
U вмістища металеві на скраплене паливо 060338
E containers of metal for liquid fuel  
F recipients metalliques pour combustibles liquides  
U вмістища металеві на стиснений газ або скраплене повітря 060112
E containers of metal for compressed gas or liquid air  
F recipients metalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide / recipients pour le gaz sous pression metalliques  
U вмістища на рідину або газ металеві / резервуари металеві 060232
E reservoirs of metal / tanks of metal  
F reservoirs en metal  
U вогнетривкі металеві будівельні матеріали 060435
E refractory construction materials of metal  
F materiaux de construction refractaires metalliques