Клас 7

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U блоки [коловороти, шківи]* 070099
E pulleys*  
F moufles [mecanique] / palans  
U бобіни [деталі машин] / котки [деталі машин] / шпулі [деталі машин] 070408
E reels [parts of machines]  
F bobines pour machines / canettes [parties de machines]  
U борони 070213
E harrows  
F herses  
U борошномельні машини 070266
E flour mill machines  
F machines pour la minoterie  
U бритвогострильні [лезогострильні] машини 070225
E blade sharpening [stropping] machines / stropping machines  
F machines pour le repassage des lames  
U броварські машини 070066
E brewing machines  
F machines de brasserie  
U букси [втулки] для шийок валів [осей] [деталі машин] 070289
E journal boxes [parts of machines]  
F paliers de tourillons  
U бульдозери 070069
E bulldozers  
F bouldozeurs / bouteurs [bouldozeurs]  
U бункери [воронки] [вивантажувальні механічні] 070145
E hoppers [mechanical discharging]  
F tremies pour le dechargement mecanique  
U бурильне [свердлувальне] устатковання / свердлильні верстати 070299
E drilling machines  
F foreuses  
U бурові [свердлові] головки [коронки] [деталі машин] 070449
E drilling bits [parts of machines]  
F couronnes de forage [parties de machines]  
U вагонопідіймачі 070271
E truck lifts / waggon lifts  
F monte-wagon  
U вакуумні насоси [помпи] [машини] 070312
E vacuum pumps [machines]  
F pompes a vide [machines]  
U вальці прокатних станів 070141
E rolling mill cylinders  
F cylindres de laminoirs  
U вантажні похилі площадки, платформи 070096
E loading ramps  
F ponts de chargement