Клас 7

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U бурові [свердлові] головки [коронки] [деталі машин] 070449
E drilling bits [parts of machines]  
F couronnes de forage [parties de machines]  
U вагонопідіймачі 070271
E truck lifts / waggon lifts  
F monte-wagon  
U вакуумні насоси [помпи] [машини] 070312
E vacuum pumps [machines]  
F pompes a vide [machines]  
U вальці прокатних станів 070141
E rolling mill cylinders  
F cylindres de laminoirs  
U вантажні похилі площадки, платформи 070096
E loading ramps  
F ponts de chargement  
U вантажні стріли / дерик-крани 070251
E derricks  
F mats de charge  
U вентилятори до двигунів 070381
E fans for motors and engines  
F ventilateurs pour moteurs  
U верстати [металорізальні] 070243
E machine tools  
F machines-outils  
U верстати для внутрішнього нарізування [виготовляння різьби [нарізі] на внутрішній поверхні] / гайконарізувальні верстати [виготовляння різьби [нарізі]] 070167
E die-cutting and tapping machines / nut-tapping machines  
F taraudeuses  
U верстати для зовнішнього нарізування [виготовляння різьби [нарізі] на зовнішній поверхні] 070062
E threading machines  
F machines a fileter  
U верстати для остаточного обробляння 070193
E finishing machines  
F finisseuses [machines]  
U вивозильні засоби гірничі [засоби для відкатки] 070185
E extractors for mines / haulage apparatus [mining]  
F extracteurs [mines]  
U видувальні машини 070534
E blowing machines  
F machines soufflantes  
U випускові патрубки до двигунів 070497
E exhaust manifold for engines  
F manifolds d'echappement pour moteurs  
U випускові труби до двигунів 070451
E exhausts for motors and engines  
F pots d'echappement pour moteurs  
U витискальні, гофрувальні машини 070206
E embossing machines  
F gaufreuses / machines pour le bosselage / machines a repousser  
U вібратори промислові [машини] 070509
E vibrators [machines] for industrial use  
F vibrateurs [machines] a usage industriel  
U віджимальні машини для прання 070239
E wringing machines for laundry  
F machines a tordre le linge  
U відкидні клапани [деталі машин] 070108
E clack valves [parts of machines]  
F clapets de machines  
U відцентрові млини 070087
E centrifugal mills  
F moulins centrifuges  
U відцентрові насоси [помпи] 070088
E centrifugal pumps  
F pompes centrifuges  
U віконні відчинники гідравлічні 070547
E window openers, hydraulic  
F dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenetres  
U віконні відчинники електричні 070545
E window openers, electric  
F dispositifs electriques pour l’ouverture de fenetres  
U віконні відчинники пневматичні 070549
E window openers, pneumatic  
F dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenetres  
U віконні зачинники гідравлічні 070548
E window closers, hydraulic  
F dispositifs hydrauliques pour la fermeture de fenetres