Клас 7

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U термічні списи для пропалювання отворів [машини] 070229
E thermic lances [machines]  
F lances thermiques [a oxygene] [machines]  
U тертки для овочів [машини] 070455
E grating machines for vegetables  
F machines a raper les legumes  
U тіпальні машини 070044
E beating machines  
F machines a battre  
U тіпальні машини електричні 070403
E beaters, electric  
F batteurs electriques  
U тістомісильні машини 070295
E kneading machines  
F petrins mecaniques  
U ткацькі машини 070259
E looms  
F metiers [machines]  
U токарні верстати 070098
E lathes [machine tools]  
F tours [machines-outils]  
U торбинки до пилососів 070521
E vacuum cleaner bags  
F sacs pour aspirateurs  
U трамбівки [машини] 070562
E rammers [machines]  
F machines de pilonnage  
U трансмісії [передавачі] до машин 070369
E transmissions for machines  
F transmissions de machines  
U трансмісії [передавачі], крім призначених до наземних транспортних засобів 070253
E transmissions, other than for land vehicles  
F mecanismes de transmission pour vehicules non terrestres  
U тримачі різальних інструментів до верстатів і машин 070286
E holding devices for machine tools  
F porte-outils [parties de machines]  
U труби парових котлів [частини машин] 070471
E boiler tubes [parts of machines]  
F tubes de chaudieres [parties de machines]  
U турбіни вітрові 070523
E wind turbines  
F eoliennes  
U турбіни, крім призначених до наземних транспортних засобів 070375
E turbines other than for land vehicles  
F turbines autres que pour vehicules terrestres