Клас 7

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U фрезувальні верстати 070090
E milling machines  
F fraiseuses  
U хліборізальні машини 070288
E bread cutting machines  
F machines a couper le pain  
U цапфи валів, осей [деталі машин] / чопи валів, осей [деталі машин] / шийки валів, осей [деталі машин] 070366
E journals [parts of machines]  
F tourillons  
U цвяхотяги електричні 070558
E nail extractors, electric / nail pullers, electric  
F arrache-clous electriques  
U центральне вакуумне очищальне устатковання 070483
E central vacuum cleaning installations  
F installations centrales de nettoyage par le vide  
U центрифуги [машини] 070086
E centrifugal machines / centrifuges [machines]  
F centrifugeuses [machines]  
U центрифуги віджимальні [сушильні машини] 070084
E spin driers [not heated]  
F essoreuses  
U циліндри двигунів 070446
E cylinders for motors and engines  
F cylindres de moteurs  
U циліндри машин 070139
E cylinders for machines  
F cylindres de machines  
U цинкувальні машини 070536
E galvanizing machines  
F machines de galvanisation  
U чесальні машини 070364
E carding machines  
F cardes [machines]  
U чистильні машини електричні 070281
E machines and apparatus for cleaning, electric  
F machines et appareils de nettoyage electriques  
U човники [деталі машин] 070280
E shuttles [parts of machines]  
F navettes [parties de machines]  
U чорнильні пристрої до друкувальних машин 070175
E inking apparatus for printing machines  
F appareils encreurs [imprimerie]  
U шатуни до машин і двигунів 070048
E connecting rods for machines, motors and engines  
F bielles de machines ou de moteurs