Клас 7

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Відображено всі 536 записи(-ів)
Назва товару Базовий номер
U 3D-принтери 070555
E 3D printers  
F imprimantes 3D  
U автоматичні якорі шлюпкові 070073
E automatic grapnels for marine purposes  
F grappins automatiques [marine]  
U аерографи для фарбування 070514
E air brushes for applying colour  
F brosses a air [machines] pour appliquer les couleurs  
U аероконденсатори 070006
E aerocondensers  
F aerocondenseurs  
U алмази склорізальні [деталі машин] 070494
E glaziers' diamonds [parts of machines]  
F diamants de vitriers [parties de machines]  
U амортизатори [плунжери] [деталі машин] 070395
E dashpot plungers [parts of machines] / plunger pistons / shock absorber plungers [parts of machines]  
F pistons d'amortisseurs [parties de machines]  
U антифрикційні [протитертьові] підшипники [вальниці] [деталі машин] 070396
E anti-friction bearings for machines / anti-friction pads for machines  
F coussinets antifriction pour machines / paliers antifriction pour machines / paliers [parties de machines ou de moteurs]  
U апарати для газування води 070163
E apparatus for aerating water  
F appareils pour la gazeification d'eau  
U апарати для газування напоїв 070056
E apparatus for aerating beverages  
F appareils pour la gazeification de boissons  
U апарати для очищання ацетилену 070002
E acetylene cleaning apparatus  
F appareils pour la purification de l'acetylene  
U апарати для подавання під тиском пива 070012
E apparatus for drawing up beer under pressure  
F appareils pour tirer la biere sous pression  
U барабани [деталі машин] 070039
E drums [parts of machines]  
F tambours de machines  
U барвильні машини 070362
E dyeing machines  
F machines pour la teinture  
U бетономішалки [машини] 070045
E concrete mixers [machines]  
F betonnieres de chantier / malaxeurs de beton  
U блоки [коловороти, шківи] [деталі машин] 070117
E pulleys [parts of machines]  
F poulies [parties de machines]  
U блоки [коловороти, шківи]* 070099
E pulleys*  
F moufles [mecanique] / palans  
U бобіни [деталі машин] / котки [деталі машин] / шпулі [деталі машин] 070408
E reels [parts of machines]  
F bobines pour machines / canettes [parties de machines]  
U борони 070213
E harrows  
F herses  
U борошномельні машини 070266
E flour mill machines  
F machines pour la minoterie  
U бритвогострильні [лезогострильні] машини 070225
E blade sharpening [stropping] machines / stropping machines  
F machines pour le repassage des lames  
U броварські машини 070066
E brewing machines  
F machines de brasserie  
U букси [втулки] для шийок валів [осей] [деталі машин] 070289
E journal boxes [parts of machines]  
F paliers de tourillons  
U бульдозери 070069
E bulldozers  
F bouldozeurs / bouteurs [bouldozeurs]  
U бункери [воронки] [вивантажувальні механічні] 070145
E hoppers [mechanical discharging]  
F tremies pour le dechargement mecanique  
U бурильне [свердлувальне] устатковання / свердлильні верстати 070299
E drilling machines  
F foreuses  
U бурові [свердлові] головки [коронки] [деталі машин] 070449
E drilling bits [parts of machines]  
F couronnes de forage [parties de machines]  
U вагонопідіймачі 070271
E truck lifts / waggon lifts  
F monte-wagon  
U вакуумні насоси [помпи] [машини] 070312
E vacuum pumps [machines]  
F pompes a vide [machines]  
U вальці прокатних станів 070141
E rolling mill cylinders  
F cylindres de laminoirs  
U вантажні похилі площадки, платформи 070096
E loading ramps  
F ponts de chargement  
U вантажні стріли / дерик-крани 070251
E derricks  
F mats de charge  
U вентилятори до двигунів 070381
E fans for motors and engines  
F ventilateurs pour moteurs  
U верстати [металорізальні] 070243
E machine tools  
F machines-outils  
U верстати для внутрішнього нарізування [виготовляння різьби [нарізі] на внутрішній поверхні] / гайконарізувальні верстати [виготовляння різьби [нарізі]] 070167
E die-cutting and tapping machines / nut-tapping machines  
F taraudeuses  
U верстати для зовнішнього нарізування [виготовляння різьби [нарізі] на зовнішній поверхні] 070062
E threading machines  
F machines a fileter  
U верстати для остаточного обробляння 070193
E finishing machines  
F finisseuses [machines]  
U вивозильні засоби гірничі [засоби для відкатки] 070185
E extractors for mines / haulage apparatus [mining]  
F extracteurs [mines]  
U видувальні машини 070534
E blowing machines  
F machines soufflantes  
U випускові патрубки до двигунів 070497
E exhaust manifold for engines  
F manifolds d'echappement pour moteurs  
U випускові труби до двигунів 070451
E exhausts for motors and engines  
F pots d'echappement pour moteurs  
U витискальні, гофрувальні машини 070206
E embossing machines  
F gaufreuses / machines pour le bosselage / machines a repousser  
U вібратори промислові [машини] 070509
E vibrators [machines] for industrial use  
F vibrateurs [machines] a usage industriel  
U віджимальні машини для прання 070239
E wringing machines for laundry  
F machines a tordre le linge  
U відкидні клапани [деталі машин] 070108
E clack valves [parts of machines]  
F clapets de machines  
U відцентрові млини 070087
E centrifugal mills  
F moulins centrifuges  
U відцентрові насоси [помпи] 070088
E centrifugal pumps  
F pompes centrifuges  
U віконні відчинники гідравлічні 070547
E window openers, hydraulic  
F dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenetres  
U віконні відчинники електричні 070545
E window openers, electric  
F dispositifs electriques pour l’ouverture de fenetres  
U віконні відчинники пневматичні 070549
E window openers, pneumatic  
F dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenetres  
U віконні зачинники гідравлічні 070548
E window closers, hydraulic  
F dispositifs hydrauliques pour la fermeture de fenetres  
U віконні зачинники електричні 070546
E window closers, electric  
F dispositifs electriques pour la fermeture de fenetres  
U віконні зачинники пневматичні 070550
E window closers, pneumatic  
F dispositifs pneumatiques pour la fermeture de fenetres  
U вільноходові колеса, крім призначених до наземних транспортних засобів 070279
E freewheels other than for land vehicles  
F roues libres autres que pour vehicules terrestres  
U віялки 070379
E winnowers  
F vanneuses  
U вкладні для підшипників [вальниць] [деталі машин] 070130
E bearings [parts of machines]  
F coussinets [parties de machines]  
U водовіддільники [зливні крани] 070439
E drain cocks / water separators  
F separateurs d'eau  
U водонагрівачі [частини машин] 070165
E water heaters [parts of machines]  
F rechauffeurs d'eau [parties de machines]  
U волочильні стани 070183
E metal drawing machines  
F etireuses  
U вороти [лебідки] 070373
E winches  
F treuils  
U ворсувальні машини 070325
E friezing machines  
F ratineuses  
U врубові машини 070094
E coal-cutting machines  
F decoupeurs de charbon / haveuses  
U всмоктувальні машини промислові 070282
E suction machines for industrial purposes  
F machines d'aspiration a usage industriel  
U вугляні щітки до електричних машин 070093
E carbon brushes [electricity]  
F balais de charbon [electricite]  
U вулканізувальні апарати 070384
E vulcanisation apparatus  
F appareils de vulcanisation  
U газонокосарки [машини] 070201
E lawnmowers [machines]  
F tondeuses a gazon [machines]  
U гальванувальні машини 070535
E electroplating machines  
F machines de galvanoplastie  
U гальмові колодки, крім призначених до транспортних засобів 070524
E brake pads other than for vehicles  
F plaquettes de freins autres que pour vehicules  
U гальмові підкладні, крім призначених до транспортних засобів 070406
E brake shoes other than for vehicles  
F sabots de freins autres que pour vehicules  
U гальмові сегменти, крім призначених до транспортних засобів 070407
E brake segments other than for vehicles  
F segments de freins autres que pour vehicules  
U генератори змінного струму 070018
E alternators  
F alternateurs  
U генератори постійного струму 070160
E dynamos  
F dynamos  
U генератори струму 070124
E current generators  
F generateurs de courant  
U гідравлічні двигуни 070461
E hydraulic engines and motors  
F moteurs hydrauliques  
U гідравлічні турбіни 070215
E hydraulic turbines  
F turbines hydrauliques  
U гідротрансформатори, крім призначених до наземних транспортних засобів 070426
E torque converters other than for land vehicles  
F convertisseurs de couple autres que pour vehicules terrestres  
U гірничі машини 070342
E mineworking machines  
F machines pour l'exploitation des mines  
U гірничі свердла [бури] 070264
E mine borers  
F tarieres de mines  
U глушники до двигунів 070519
E mufflers for motors and engines / silencers for motors and engines  
F silencieux pour moteurs  
U гнульні машини 070104
E bending machines  
F cintreuses  
U голководи [каретки] плетільних машин 070097
E carriages for knitting machines / sliders for knitting machines / slides for knitting machines  
F chariots pour machines a tricoter / coulisseaux de tricoteuses  
U головки циліндрів до двигунів 070137
E cylinder heads for engines  
F culasses de moteurs  
U голчасті стрічки [деталі чесальних машин] 070079
E card clothing [parts of carding machines]  
F garnitures de cardes  
U гончарні круги 070420
E potters' wheels  
F tours de potiers  
U гострильні [точильні] кружала [деталі машин] / шліфувальні кружала [деталі машин] 070389
E grindstones [parts of machines] / sharpening wheels [parts of machines]  
F meules pour l'aiguisage [parties de machines] / meules a aiguiser [parties de machines]  
U гострильні верстати 070387
E sharpening machines  
F machines pour l'affutage / machines pour l'aiguisage  
U граблі [гребки] до згрібальних машин 070323
E rakes for raking machines  
F rateaux de rateleuses  
U гравіювальні машини 070207
E engraving machines  
F machines a graver  
U гроновідокремлювачі [машини] 070168
E stalk separators [machines]  
F egrappoirs [machines]  
U грязевловлювачі і грязеназбирувачі [машини] 070059
E mud catchers and collectors [machines]  
F collecteurs de boue [machines]  
U дверні відчинники гідравлічні 070515
E door openers, hydraulic  
F dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de portes  
U дверні відчинники електричні 070539
E door openers, electric  
F dispositifs electriques pour l'ouverture des portes  
U дверні відчинники пневматичні 070520
E door openers, pneumatic  
F dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes  
U дверні зачинники гідравлічні 070551
E door closers, hydraulic  
F dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes  
U дверні зачинники електричні 070538
E door closers, electric  
F ferme-porte electriques  
U дверні зачинники пневматичні 070552
E door closers, pneumatic  
F dispositifs pneumatiques pour la fermeture de portes  
U двигуни до літаків 070029
E aeroplane engines  
F moteurs d'avions  
U двигуни до повітроплавних апаратів 070386
E aeronautical engines  
F moteurs pour l'aeronautique / moteurs pour l'aerostation  
U двигуни до транспортних засобів на повітряній подушці 070380
E engines for air cushion vehicles  
F moteurs de vehicules a coussin d'air  
U двигуни до човнів 070402
E motors for boats  
F moteurs de bateaux / moteurs de canots  
U двигуни на стисненому повітрі 070391
E compressed air engines  
F moteurs a air comprime  
U двигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів 070433
E engines, other than for land vehicles / motors, other than for land vehicles  
F moteurs autres que pour vehicules terrestres  
U деаератори [знегазівники] питної води 070147
E de-aerators for feedwater  
F degazeurs [desaerateurs] d'eau d'alimentation / desaerateurs [degazeurs] d'eau d'alimentation  
U дезінтегратори 070153
E disintegrators  
F desintegrateurs  
U декелі [деталі друкувальних машин] 070377
E tympans [parts of printing presses]  
F tympans [imprimerie]  
U деревообробляльні верстати 070055
E woodworking machines  
F machines a travailler le bois  
U дернорізи 070148
E turf removing ploughs  
F degazonneuses  
U діафрагми [мембрани] до насосів [помп] 070257
E pump diaphragms  
F membranes de pompes  
U ділильні пристрої 070448
E dividing machines  
F diviseuses  
U діропробивальні машини 070306
E punching machines  
F poinconneuses  
U довбальні верстати 070071
E mortising machines / paring machines  
F machines a buriner / mortaiseuses  
U доїльні апарати 070367
E milking machines  
F machines a traire  
U долота для верстатів 070107
E chisels for machines  
F ciseaux de machines  
U домкрати пневматичні 070554
E pneumatic jacks  
F verins pneumatiques  
U дорожні котки 070014
E road rollers / steamrollers  
F rouleaux compresseurs  
U дорожні підмітальні машини самохідні 070034
E road sweeping machines, self-propelled  
F balayeuses automotrices  
U дорожньо-будівні машини 070340
E road building machines / road making machines  
F machines pour la construction de routes  
U дренажні машини 070158
E drainage machines  
F machines de drainage  
U дрилі електричні ручні 070300
E electric hand drills  
F perceuses a main electriques  
U дробарки кухонні електричні 070553
E kitchen grinders, electric  
F moulins de cuisine electriques  
U друкарські верстати 070303
E typographic presses  
F presses typographiques  
U друкарські машини 070378
E typographic machines  
F machines typographiques  
U друкарські форми 070217
E printing plates  
F planches pour l'impression  
U друкувальні валки до машин 070220
E printing rollers for machines  
F rouleaux d'imprimerie [machines]  
U друкувальні верстати 070219
E printing presses  
F presses d'imprimerie  
U друкувальні машини 070218
E printing machines  
F machines a imprimer  
U друкувальні циліндри 070140
E printing cylinders  
F cylindres d'imprimerie  
U ежектори [струминні помпи] 070170
E ejectors  
F ejecteurs  
U екскаватори 070184
E excavators  
F excavateurs  
U екскаватори одноківшові / лопати механічні 070070
E shovels, mechanical  
F pelles mecaniques  
U електричні апарати для ущільнювальної пластмаси [пакування] 070541
E electrical apparatus for sealing plastics [packaging]  
F appareils electriques pour souder des emballages en matieres plastiques  
U електричні зварювальні апарати 070526
E electric welding apparatus  
F appareils de soudure electrique  
U електричні лискувальні машини для взуття 070501
E shoe polishers, electric  
F cireuses electriques pour chaussures  
U електричні лискувальні машини для паркету 070500
E parquet wax-polishers, electric  
F cireuses a parquet electriques  
U електричні молоти 070489
E electric hammers  
F marteaux electriques  
U електричні пристрої для пересування запон 070331
E curtain drawing devices, electrically operated  
F dispositifs electriques a man?uvrer les rideaux  
U електрогенератори 070171
E generators of electricity  
F generateurs d'electricite  
U електрогенератори аварійні, допоміжні, запасні 070492
E emergency power generators  
F groupes electrogenes de secours  
U електрогенератори до велосипедів 070047
E bicycle dynamos  
F dynamos pour bicyclettes  
U електродвигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів 070452
E motors, electric, other than for land vehicles  
F moteurs electriques autres que pour vehicules terrestres  
U електроди для зварювальних машин 070525
E electrodes for welding machines  
F electrodes pour machines a souder  
U електродугові зварювальні апарати 070530
E electric arc welding apparatus  
F appareils de soudure electrique a l'arc  
U електродугові різальні апарати 070531
E electric arc cutting apparatus  
F appareils de coupe a l'arc electrique  
U електромеханічне обладдя для готування їжі 070423
E food preparation machines, electromechanical  
F appareils electromecaniques pour la preparation d'aliments  
U електромеханічні апарати для готування напоїв 070315
E beverage preparation machines, electromechanical  
F appareils electromecaniques pour la preparation de boissons  
U електромеханічні машини для хімічної промисловості 070490
E electromechanical machines for chemical industry  
F machines electromecaniques pour l'industrie chimique  
U ескалатори 070178
E escalators / moving staircases [escalators]  
F escaliers roulants  
U етикетувальні [наличкувальні] машини / маркувальні машини 070182
E labellers [machines]  
F etiqueteuses  
U жарові труби до котлів парових машин 070416
E flues for engine boilers  
F carneaux de chaudieres de machines  
U живильники до парових котлів машин 070430
E feeding apparatus for engine boilers  
F alimentateurs de chaudieres de machines  
U жниварки 070268
E reapers  
F moissonneuses  
U жниварки [машини] / косарки [машини] 070051
E harvesting machines / mowing and reaping machines  
F faucheuses  
U жниварки-снопов'язалки 070269
E reapers and binders  
F moissonneuses-lieuses  
U жорна млинові 070262
E millstones  
F meules de moulin  
U завантажувально-розвантажувальні механізми 070245
E handling apparatus for loading and unloading  
F appareils de manutention [chargement et dechargement]  
U закупорювальні машини промислові 070347
E sealing machines for industrial purposes  
F machines a cacheter [sceller] a usage industriel / machines a sceller [cacheter] a usage industriel  
U залізницебудівні машини 070383
E railroad constructing machines  
F machines pour la construction des voies ferrees  
U запалювачі до двигунів внутрішнього згоряння 070016
E igniting devices for internal combustion engines  
F dispositifs d'allumage pour moteurs a explosion  
U запечатувальні машини для пляшок 070412
E bottle sealing machines  
F machines a plomber les bouteilles  
U збивачки [спінювачі] електричні побутові 070459
E whisks, electric, for household purposes  
F fouets electriques a usage menager  
U зварювальні агрегати електричні 070349
E welding machines, electric  
F machines electriques a souder  
U зварювальні апарати газові / паяльні апарати газові 070503
E soldering apparatus, gas-operated / welding apparatus, gas-operated  
F appareils a souder a gaz  
U згрібальні машини 070324
E raking machines  
F rateleuses  
U зерновідокремлювачі 070169
E grain separators  
F egreneuses  
U зернозбиральні комбайни 070270
E reapers and threshers  
F moissonneuses-batteuses  
U зернолущильні машини 070089
E corn and grain husking machines / corn husking machines / grain husking machines  
F decortiqueurs de cereales  
U з'єднувачі [частини двигунів] 070118
E joints [parts of engines] / sealing joints [parts of engines]  
F joints [parties de moteurs]  
U з'єднувачі валів [машини] 070001
E shaft couplings [machines]  
F accouplements d'arbres [machines]  
U змішувачі електричні побутові 070444
E blenders, electric, for household purposes  
F emulseurs electriques a usage domestique  
U знежирювальні апарати 070149
E degreasers [machines]  
F degraisseuses  
U зубчастоколісні механізми машин 070335
E machine wheelwork  
F rouages de machines  
U зчеплення, крім призначених до наземних транспортних засобів 070385
E couplings other than for land vehicles  
F accouplements autres que pour vehicules terrestres  
U зшивальні [брошурувальні] машини 070128
E stitching machines  
F couseuses  
U інжектори [упорскувачі] до двигунів 070077
E injectors for engines  
F injecteurs pour moteurs  
U інкубатори для яєць 070442
E incubators for eggs  
F couveuses pour ?ufs / incubateurs [couveuses] pour ?ufs  
U інструменти для загострювання кантів лиж електричні 070560
E ski edge sharpening tools, electric  
F outils electriques pour l'affutage de carres de skis  
U кабестани 070072
E capstans  
F cabestans  
U кавові млинки, крім ручних 070415
E coffee grinders, other than hand-operated  
F moulins a cafe autres qu'a main  
U каландри / листоправильні машини 070292
E calenders / mangles  
F calandres [machines]  
U калібрувальні машини 070013
E sizing machines  
F machines a ajuster  
U каменеобробні верстати 070301
E stone-working machines  
F machines a travailler la pierre  
U канавокопачі [плугові] 070458
E ditchers [ploughs]  
F fossoirs [charrues]  
U канати [троси] керувальні до машин або двигунів 070434
E control cables for machines, engines or motors  
F cables de commande de machines ou de moteurs  
U капоти [деталі машин] / кожухи [деталі машин] 070075
E cowlings [parts of machines] / guards [parts of machines] / hoods [parts of machines]  
F capots [parties de machines]  
U карбюратори 070078
E carburetters  
F carburateurs  
U карбюраторні живильники 070015
E carburetter feeders  
F alimentateurs pour carburateurs  
U картери машин і двигунів 070474
E crankcases for machines, motors and engines  
F carters pour machines et moteurs  
U каталітичні конвертори 070482
E catalytic converters  
F convertisseurs catalytiques  
U керувальна апаратура ліфтів / керувальна апаратура підіймачів 070540
E elevator operating apparatus / lift operating apparatus  
F dispositifs de commande pour ascenseurs  
U керувальні механізми гідравлічні до машин і двигунів 070472
E hydraulic controls for machines, motors and engines  
F commandes hydrauliques pour machines et moteurs  
U керувальні механізми до машин або двигунів 070435
E control mechanisms for machines, engines or motors  
F dispositifs de commande de machines ou de moteurs  
U керувальні механізми пневматичні до машин і двигунів 070473
E pneumatic controls for machines, motors and engines  
F commandes pneumatiques pour machines et moteurs  
U кільця до кулькових підшипників [вальниць] 070339
E ball rings for bearings  
F bagues a billes pour roulements  
U кільця поршневі 070032
E piston rings / piston segments  
F bagues de pistons / segments de pistons  
U клапани [деталі машин] 070019
E valves [parts of machines]  
F soupapes [parties de machines] / vannes [parties de machines]  
U клеїльні пістолети електричні 070476
E glue guns, electric  
F pistolets a colle, electriques  
U клепальні машини 070332
E riveting machines  
F riveteuses / riveuses  
U ковпачкувальні машини для пляшок 070411
E bottle capping machines  
F machines a capsuler les bouteilles  
U колеса машин 070336
E machine wheels  
F roues de machines  
U колінчасті [корбові] вали 070021
E crank shafts  
F arbres a manivelle  
U компресори [машини] 070113
E compressors [machines]  
F compresseurs [machines]  
U компресори до холодильників і рефрижераторів 070437
E compressors for refrigerators  
F compresseurs pour refrigerateurs  
U компресори повітряні 070393
E compressed air pumps  
F pompes a air comprime  
U конвеєри [транспортери] [машини] 070371
E conveyors [machines]  
F transporteurs  
U конвертори сталеварильні 070003
E converters for steelworks  
F convertisseurs d'acieries  
U конденсатори пари [деталі машин] 070115
E steam condensers [parts of machines]  
F condenseurs de vapeur [parties de machines]  
U конденсувальне устатковання 070116
E condensing installations  
F installations de condensation  
U копальні машини 070397
E diggers [machines]  
F arracheuses [machines]  
U копри [трамбівки] [машини] 070404
E rams [machines]  
F beliers [machines] / moutons [machines]  
U корби [деталі машин] 070230
E cranks [parts of machines]  
F manivelles [parties de machines]  
U коркувальні машини для пляшок 070410
E bottle stoppering machines  
F machines a boucher les bouteilles  
U коробки на друкарські матриці 070081
E boxes for matrices [printing]  
F cassettes pour matrices [imprimerie]  
U коробки передавальні, крім призначених до наземних транспортних засобів 070409
E gear boxes other than for land vehicles  
F boites de vitesses autres que pour vehicules terrestres  
U корпуси [деталі машин] 070040
E housings [parts of machines]  
F cages de machines  
U котки [бобіни, шпульки] до ткацьких верстатів 070054
E bobbins for weaving looms / reels for weaving looms  
F bobines de metiers a tisser  
U котки механічні для гнучких труб 070376
E reels, mechanical, for flexible hoses  
F devidoirs mecaniques pour tuyaux flexibles / enrouleurs mecaniques pour tuyaux flexibles  
U котли парових машин 070429
E steam engine boilers  
F chaudieres de machines  
U кошикові преси 070533
E basket presses  
F pressoirs  
U крани [деталі машин або двигунів] 070333
E taps [parts of machines, engines or motors]  
F robinets [parties de machines ou de moteurs]  
U крани підіймальні 070453
E cranes [lifting and hoisting apparatus]  
F grues [appareils de levage]  
U кронштейни підвісні [деталі машин] 070092
E hangers [parts of machines]  
F chaises pour machines  
U кувальні молотки 070250
E tilt hammers  
F martinets [marteaux d'usines]  
U кулькові підшипники [вальниці] 070049
E ball-bearings  
F butees a billes / paliers a billes / roulements a billes  
U культиватори [машини] 070138
E cultivators [machines]  
F cultivateurs [machines]  
U кухонні комбайни електричні 070475
E food processors, electric  
F robots de cuisine electriques  
U кухонні машини електричні* 070445
E kitchen machines, electric*  
F machines de cuisine electriques*  
U лампи паяльні газові 070522
E gas-operated blow torches  
F chalumeaux a gaz  
U ланцюги до підіймачів [елеваторів, ліфтів] [деталі машин] 070491
E elevator chains [parts of machines]  
F chaines d'elevateurs [parties de machines]  
U ланцюгові пилки 070484
E chain saws  
F scies a chaine  
U лезотримачі [різцетримачі] [деталі машин] 070227
E blade holders [parts of machines]  
F porte-lames [parties de machines]  
U ливарні машини 070196
E foundry machines  
F machines de fonderie  
U ливарні форми [виливниці][деталі машин] 070276
E molds [parts of machines] / moulds [parts of machines]  
F moules [parties de machines]  
U лискувальні машини і апарати електричні 070308
E machines and apparatus for polishing [electric]  
F machines et appareils a polir electriques  
U лінотипи [набиральні машини [друкарські]] 070076
E type-setting machines [printing]  
F composeuses [imprimerie]  
U ліфти 070024
E elevators [lifts]  
F elevateurs  
U ліфти [підіймачі] вантажні 070095
E hoists  
F monte-charge  
U лопаті [лопатки] [деталі машин] 070189
E blades [parts of machines]  
F fers [parties de machines] / lames [parties de machines]  
U магнетозапалювачі 070244
E igniting magnetos  
F magnetos d'allumage  
U маніпулятори автоматичні 070421
E handling machines, automatic [manipulators]  
F manipulateurs industriels [machines]  
U маслоробні машини 070046
E butter machines  
F machines a beurre  
U маснички для збивання масла 070038
E churns  
F barattes  
U мастильні кільця [деталі машин] 070031
E grease rings [parts of machines]  
F bagues de graissage [parties de machines]  
U мастильні коробки [деталі машин] 070204
E grease boxes [parts of machines]  
F boites de graissage [machines]  
U мастильні насоси [помпи] 070205
E lubricating pumps  
F pompes de graissage  
U мастильні пристрої [деталі машин] 070085
E lubricators [parts of machines]  
F graisseurs [parties de machines]  
U матриці друкарські 070436
E matrices for use in printing  
F matrices d'imprimerie  
U маховики машин 070337
E machine fly-wheels  
F volants de machines  
U машини [пристрої] для викінчувального [механічного] обробляння 070159
E apparatus for dressing / apparatus for machining / trimming machines  
F dresseuses  
U машини для білення / машини для фарбування клейовими фарбами 070030
E colour-washing machines / whitewashing machines  
F machines pour le badigeonnage  
U машини для виготовляння ковбасних виробів 070346
E sausage making machines  
F machines pour la fabrication de saucisses  
U машини для виготовляння макаронних виробів 070296
E machines for making pasta  
F machines pour la fabrication de pates alimentaires  
U машини для виготовляння мережива 070151
E lace making machines  
F dentellieres [machines]  
U машини для виготовляння стереотипів 070355
E stereotype machines  
F machines a stereotyper  
U машини для виробляння бітуму [асфальту] 070050
E bitumen making machines  
F machines a faire le bitume  
U машини для виробляння мінеральної води 070164
E machines for the production of mineral water  
F machines pour la fabrication d'eaux minerales  
U машини для виробляння цукру 070356
E machines for the production of sugar  
F machines pour la fabrication de sucre  
U машини для друкування на металевих пластинах 070216
E printing machines for use on sheet metal  
F machines pour l'impression sur la tole  
U машини для земляних робіт 070417
E earth moving machines  
F machines pour les travaux de terrassement  
U машини для зрізання вичиненої шкіри 070157
E leather paring machines  
F doleuses  
U машини для миття пляшок 070065
E bottle washing machines  
F rince-bouteilles  
U машини для обробляння вичиненої шкіри 070136
E leather-working machines  
F machines a travailler le cuir  
U машини для обробляння і збагачування руд 070265
E ore treating machines  
F appareils pour le traitement des minerais  
U машини для обробляння пластмас 070544
E machines for processing plastics  
F machines pour la transformation de matieres plastiques  
U машини для обробляння скла 070382
E glass-working machines  
F machines a travailler le verre  
U машини для обробляння тютюну 070255
E tobacco processing machines  
F machines a travailler le tabac  
U машини для очищування плодів та овочів 070454
E peeling machines  
F eplucheuses [machines]  
U машини для паперового виробництва 070291
E papermaking machines  
F machines pour la fabrication du papier  
U машини для подрібнювання 070561
E crushing machines  
F machines de concassage  
U машини для подрібнювання [переробляння] сміття 070414
E garbage disposals / garbage [waste] disposals / waste disposals / waste disposers [machines]  
F broyeurs d'ordures  
U машини для просіювання попелу 070082
E cinder sifters [machines]  
F tamiseurs de cendres [machines]  
U машини для розмелювання 070263
E grinding machines  
F machines de meulage  
U машини для стриження тварин 070431
E hair clipping machines for animals / hair cutting machines for animals / shearing machines for animals  
F tondeuses pour les animaux [machines]  
U машини для текстильної промисловості 070496
E machines for the textile industry  
F machines pour l'industrie textile  
U машини для ущільнювання відходів / машини для ущільнювання сміття 070418
E trash compacting machines / waste compacting machines  
F compacteurs pour les detritus  
U машини і апарати для миття килимів і оббивкових тканин електричні 070481
E machines and apparatus for carpet shampooing, electric  
F shampouineuses electriques pour tapis et moquettes  
U машини і апарати електричні для лискування воском 070510
E machines and apparatus for wax-polishing, electric  
F machines et appareils a encaustiquer electriques  
U машини і механізми для книгооправних [палітурних] робіт 070327
E bookbinding apparatus and machines for industrial purposes  
F appareils et machines pour la reliure a usage industriel  
U машинне знаряддя для виготовляння пазів, прорізів, канавок тощо 070208
E notchers [machine tools]  
F grugeoirs [machines-outils]  
U металообробні верстати 070258
E metalworking machines  
F machines a faconner les metaux / machines a travailler les metaux  
U механізми для натягування струн ракеток 070511
E racket stringing machines  
F machines pour corder les raquettes  
U механізми для складання велосипедів 070512
E bicycle assembling machines  
F machines pour l'assemblage de bicyclettes  
U механічні кормороздавачі для худоби 070517
E mechanized livestock feeders  
F machines mecaniques pour la distribution d'aliments au betail  
U механічні молоти 070248
E power hammers  
F marteaux-pilons  
U мийне устатковання для транспортних засобів 070235
E vehicle washing installations / washing installations for vehicles  
F installations de lavage pour vehicules  
U мийні апарати 070233
E washing apparatus  
F appareils de lavage  
U мийні апарати високого тиску 070495
E high pressure washers  
F appareils de nettoyage a haute pression  
U міздрильні машини 070166
E fleshing machines  
F echarneuses  
U міксери [змішувачі] [машини] 070267
E mixers [machines]  
F mixeurs  
U місильні [перемішувальні] машини 070026
E mixing machines  
F malaxeurs  
U міхи [частини машин] 070350
E bellows [parts of machines]  
F soufflets [parties de machines]  
U міхи ковальські 070351
E forge bellows  
F souffleries de forge / souffleries [soufflets] de forge / soufflets [souffleries] de forge  
U мішалки 070007
E agitators  
F agitateurs  
U млини [машини] 070042
E mills [machines]  
F moulins [machines]  
U млинки побутові, крім ручних 070277
E mills for household purposes, other than hand-operated  
F moulins a usage domestique autres qu'a main  
U молотарки 070043
E threshing machines  
F batteuses  
U молоти [молотки] [деталі машин] 070247
E hammers [parts of machines]  
F marteaux [parties de machines]  
U молочарні [машини] 070222
E dairy machines  
F machines pour la laiterie  
U молочні сепаратори 070083
E cream/milk separators  
F separateurs de creme / ecremeuses  
U монтажні опори двигуна, крім призначених для наземних транспортних засобів 070557
E engine mounts other than for land vehicles  
F batis de moteurs autres que pour vehicules terrestres  
U мостові крани 070313
E roller bridges  
F ponts roulants  
U мотокультиватори [культиватори з мотором] 070513
E motorized cultivators  
F motoculteurs  
U мотузосукальні машини 070119
E cord making machines  
F machines a cordonner  
U муфти зчеплювання, крім призначених до наземних транспортних засобів 070174
E clutches other than for land vehicles  
F embrayages autres que pour vehicules terrestres  
U м'ясорубки [машини] 070211
E meat choppers [machines] / meat mincers [machines]  
F hache-viande [machines]  
U нагнітальні клапани [деталі машин] 070318
E pressure valves [parts of machines]  
F soupapes de pression [parties de machines]  
U нагнітачі 070358
E superchargers  
F surcompresseurs  
U назбирувачі накипу в котлах парових машин 070110
E scale collectors for machine boilers  
F collecteurs d'incrustations pour chaudieres de machines  
U накладки гальмові, крім призначених до транспортних засобів 070405
E brake linings other than for vehicles  
F garnitures de freins autres que pour vehicules  
U намотувальні апарати механічні 070155
E reeling apparatus, mechanical  
F devidoirs mecaniques  
U напрямники верстатів, машин 070209
E guides for machines  
F guidages de machines  
U насоси [помпи] [машини] 070309
E pumps [machines]  
F pompes [machines]  
U насоси [помпи] [частини машин і двигунів] 070179
E pumps [parts of machines, engines or motors]  
F pompes [parties de machines ou de moteurs]  
U насоси [помпи] для пива 070390
E beer pumps  
F pompes a biere  
U насоси [помпи] до нагрівального устатковання 070311
E pumps for heating installations  
F pompes pour installations de chauffage  
U нафтоочищальні машини 070498
E oil refining machines  
F machines de raffinage du petrole  
U ножиці для металу електричні 070105
E shears, electric  
F cisailles electriques  
U ножиці електричні 070106
E scissors, electric  
F ciseaux electriques  
U ножі [деталі машин] / різці [деталі машин] 070080
E knives [parts of machines]  
F couteaux [parties de machines]  
U ножі [добувачки] консервні електричні 070287
E can openers, electric / tin openers, electric  
F ouvre-boites electriques  
U ножі до січкарень 070223
E chaff cutter blades  
F lames de hache-paille  
U ножі електричні 070131
E knives, electric  
F couteaux electriques  
U ножі косарок 070188
E knives for mowing machines  
F couteaux de faucheuses  
U ножні стартери до мотоциклів 070516
E kick starters for motorcycles  
F demarreurs au kick pour motocycles  
U обгортальні машини 070177
E wrapping machines  
F machines a envelopper  
U обертові друкувальні машини 070334
E rotary printing presses  
F rotatives  
U обметувальні [підрублювальні] швацькі машини 070283
E hemming machines  
F machines a ourler  
U обплітальні машини 070372
E braiding machines  
F machines a tresser  
U обприскувачі [машини] / пульверизатори [машини] 070214
E atomisers [machines] / pulverisers [machines] / spraying machines  
F pulverisateurs [machines]  
U опори для підшипників [вальниць] [деталі машин] 070091
E bearing brackets for machines  
F chaises de paliers [machines]  
U осі [вали] машин 070020
E axles for machines  
F arbres de machines  
U очищальні апарати парові 070485
E cleaning appliances utilizing steam  
F appareils de nettoyage a vapeur  
U пакувальні машини 070294
E packing machines  
F machines pour l'empaquetage  
U паливні насоси [помпи] для станцій технічного обслуговування 070542
E fuel dispensing pumps for service stations  
F distributeurs de carburants pour stations-service  
U паливоощадники до двигунів 070400
E fuel economisers for motors and engines  
F economiseurs de carburant pour moteurs  
U панчішні, трикотажні верстати 070057
E hosiery looms  
F metiers pour bonneterie  
U паперорізальні машини промислові 070419
E shredders [machines] for industrial use  
F dechiqueteurs [machines] a usage industriel  
U папероробні машини 070293
E paper machines  
F machines a papier  
U парові каландри для тканин перемісні 070480
E rotary steam presses, portable, for fabrics  
F calandres a vapeur portatives pour tissus  
U парові машини 070242
E steam engines  
F machines a vapeur  
U пароолійні відокремлювачі [сепаратори] 070152
E steam/oil separators  
F deshuileurs de vapeur  
U паросепаратори [паровідокремлювачі] 070320
E steam traps  
F purgeurs automatiques  
U паси вентиляторів до двигунів 070441
E fan belts for motors and engines  
F courroies de ventilateurs pour moteurs  
U паси до машин 070074
E belts for machines  
F courroies de machines  
U паси до транспортерів, конвеєрів 070036
E belts for conveyors  
F bandes transporteuses / courroies de transporteurs  
U паси тертьові до шківів 070314
E adhesive bands for pulleys  
F bandages adhesifs pour les poulies  
U паси тягові до генераторів постійного струму 070126
E dynamo belts  
F courroies de dynamo  
U паси тягові до двигунів 070343
E belts for motors and engines  
F courroies pour moteurs  
U паси, привідні ремені, стрічки для підіймачів [елеваторів, ліфтів] 070127
E elevator belts / lift belts  
F courroies d'elevateurs  
U патрони [оправки, планшайби] [деталі машин] 070194
E chucks [parts of machines]  
F mandrins [parties de machines]  
U паяльники газові 070505
E soldering irons, gas-operated  
F fers a souder a gaz  
U паяльники електричні 070529
E soldering irons, electric  
F fers a souder electriques  
U паяльні апарати електричні 070528
E soldering apparatus, electric  
F appareils a souder electriques  
U паяльні газові трубки 070504
E soldering blow pipes, gas-operated  
F chalumeaux a souder a gaz  
U паяльні лампи 070532
E soldering lamps  
F lampes a souder  
U педальні рушії до швацьких машин 070111
E pedal drives for sewing machines  
F commandes a pedale pour machines a coudre  
U перегрівачі 070357
E superheaters  
F surchauffeurs  
U передавальні вали, крім призначених до наземних транспортних засобів 070022
E transmission shafts, other than for land vehicles  
F arbres de transmission autres que pour vehicules terrestres  
U передавальні зубчасті механізми, крім призначених до наземних транспортних засобів 070443
E gears, other than for land vehicles  
F engrenages autres que pour vehicules terrestres  
U передавальні ланцюги, крім призначених до наземних транспортних засобів 070427
E transmission chains other than for land vehicles  
F chaines motrices autres que pour vehicules terrestres  
U перетворювачі палива до двигунів внутрішнього згоряння 070463
E fuel conversion apparatus for internal combustion engines  
F convertisseurs de combustible pour moteurs a combustion interne  
U перцеві млини, крім ручних 070307
E pepper mills other than hand-operated  
F moulins a poivre autres qu'a main  
U пилки [машини] 070341
E saws [machines]  
F scies [machines]  
U пилкові полотна [деталі машин] 070226
E saw blades [parts of machines]  
F lames de scies [parties de machines]  
U пиловидалівне очищальне устатковання 070488
E dust removing installations for cleaning purposes  
F installations de depoussierage pour le nettoyage  
U пиловсмоктувальне очищальне устатковання 070487
E dust exhausting installations for cleaning purposes  
F installations pour l'aspiration de poussieres pour le nettoyage  
U пилососи 070508
E vacuum cleaners  
F aspirateurs de poussiere  
U пиляльні верстати [частини машин] 070035
E saw benches [parts of machines]  
F chevalets pour scier [parties de machines]  
U підіймальні механізми 070237
E lifting apparatus  
F appareils de levage  
U підіймачі 070172
E elevating apparatus  
F appareils elevatoires  
U підіймачі, крім призначених для лижників 070023
E lifts, other than ski-lifts  
F ascenseurs  
U підойми [машини] 070135
E jacks [machines]  
F crics [machines] / verins [machines]  
U підшипники [вальниці] до передавальних валів 070290
E bearings for transmission shafts  
F paliers pour arbres de transmission  
U підшипники [вальниці] роликові [голкові] 070338
E roller bearings  
F roulements a aiguilles / roulements a rouleaux  
U пістолети [інструменти, що використовують вибухівку] 070477
E guns [tools using explosives]  
F pistolets [outils a cartouches explosives]  
U пістолети-пирскачі для фарб 070298
E spray guns for paint  
F pistolets pour la peinture  
U плетільні [трикотажні] машини 070374
E knitting machines  
F machines a tricoter / tricoteuses  
U плуги 070028
E ploughs  
F charrues  
U плугові лемеші 070100
E ploughshares  
F socs / socs de charrues  
U пляшконаповнювальні машини 070064
E bottle filling machines  
F remplisseuses  
U пневматичні машини 070392
E compressed air machines  
F machines a air comprime  
U пневматичні молоти, молотки 070249
E pneumatic hammers  
F marteaux pneumatiques  
U пневматичні пістолети для видавлювання мастик 070456
E compressed air guns for the extrusion of mastics  
F pistolets a air comprime pour l'extrusion de mastics  
U пневматичні транспортери 070304
E pneumatic transporters  
F transporteurs pneumatiques  
U пневматичні трубопровідні транспортери 070370
E pneumatic tube conveyors / tube conveyors, pneumatic  
F installations pneumatiques de transport par tubes  
U повітровсмоктувальні машини [для пилу тощо] 070398
E air suction machines  
F machines d'aspiration d'air  
U повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна 070203
E blowing machines for the compression, sucking and carrying of grain / blowing machines or fans for the compression, sucking and carrying of grain / fans for the compression, sucking and carrying of grain  
F souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des grains  
U повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів 070199
E blowing machines for the compression, exhaustion and transport of gases  
F souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz  
U повітрювальні насоси [помпи] до акваріумів 070005
E aerating pumps for aquaria  
F pompes d'aeration pour aquariums  
U повітряні конденсатори 070011
E air condensers  
F condenseurs a air  
U повітряні насоси [помпи] [гаражне устатковання] 070310
E air pumps [garage installations]  
F pompes a air [installations de garages]  
U подавачі [деталі машин] 070176
E feeders [parts of machines]  
F entraineurs [parties de machines]  
U подавачі паперу [друкування] 070246
E paper feeders [printing]  
F margeurs [imprimerie]  
U подрібнювачі кухонні електричні 070256
E crushers for kitchen use, electric  
F broyeurs de cuisine electriques  
U поршні [деталі машин або двигунів] 070302
E pistons [parts of machines or engines]  
F pistons [parties de machines ou de moteurs]  
U поршні двигунів 070274
E pistons for engines  
F pistons de moteurs  
U поршні циліндрів 070197
E pistons for cylinders  
F pistons de cylindres  
U посудомийні машини 070231
E dishwashers  
F machines a laver la vaisselle  
U пральні машини 070234
E washing machines [laundry]  
F lave-linge / machines a laver le linge  
U пральні машини з передоплатним механізмом 070236
E coin-operated washing machines  
F machines a laver a prepaiement  
U прасувальні машини 070328
E ironing machines  
F repasseuses  
U прасувальні преси 070240
E smoothing presses  
F lisseuses  
U преси [машини промислові] 070316
E presses [machines for industrial purposes]  
F presses [machines a usage industriel]  
U преси для вина 070102
E wine presses  
F pressoirs a vin  
U преси для гарячого штампування 070173
E swaging machines  
F emboutisseuses  
U преси для кормів 070195
E fodder presses  
F presses a fourrage  
U припасовувальні верстати / шліфувальні верстати 070326
E trueing machines  
F rectifieuses  
U пристрої для очищання випускних газів двигунів 070273
E anti-pollution devices for motors and engines  
F dispositifs antipollution pour moteurs  
U пристрої для переміщування вантажів на повітряній подушці 070129
E air cushion devices for moving loads  
F dispositifs pour le deplacement de charges sur coussins d'air  
U пристрої до пилососів для пирскання парфумами і дезінфікувальними засобами 070506
E vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and disinfectants  
F accessoires d'aspirateurs de poussiere pour repandre les parfums et les desinfectants  
U пробійники до діропробивальних машин 070305
E punches for punching machines  
F poincons de poinconneuses  
U прокатні стани 070228
E rolling mills  
F laminoirs  
U промивальні машини 070063
E rinsing machines  
F rinceuses  
U прополювальні [полільні] машини 070344
E weeding machines  
F machines a sarcler  
U просіювальне устатковання 070133
E sifting installations  
F installations de criblage  
U просіювальні машини 070556
E sifting machines  
F machines de tamisage  
U просмолювачі [гудронатори] [машини] 070202
E tarring machines  
F goudronneuses  
U пружини [ресори] [деталі машин] 070330
E springs [parts of machines]  
F ressorts [parties de machines]  
U прядильні верстати 070260
E spinning frames  
F metiers a filer  
U прядильні машини 070190
E spinning machines  
F machines de filature  
U прядки 070191
E spinning wheels  
F rouets a filer  
U пудлінгувальні [рудопромивальні] машини 070319
E puddling machines  
F machines a puddler  
U п'яльці до вишивальних машин 070067
E tambours for embroidery machines  
F tambours pour machines a broder  
U радіатори [охолоджувальні] до двигунів 070464
E radiators [cooling] for motors and engines  
F radiateurs de refroidissement pour moteurs  
U реактивні двигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів 070272
E jet engines other than for land vehicles  
F moteurs a reaction autres que pour vehicules terrestres  
U регулятори [частини машин] 070254
E regulators [parts of machines]  
F regulateurs [parties de machines]  
U регулятори кількості обертів до машин і двигунів 070275
E speed governors for machines, engines and motors  
F regulateurs de vitesse de machines et de moteurs  
U регулятори тиску [деталі машин] 070317
E pressure regulators [parts of machines]  
F regulateurs de pression [parties de machines]  
U редуктори [зменшувальні, знижувальні передавачі], крім призначених до наземних транспортних засобів 070447
E reduction gears other than for land vehicles  
F demultiplicateurs autres que pour vehicules terrestres  
U редукційні клапани [деталі машин] 070154
E pressure reducers [parts of machines]  
F detendeurs de pression [parties de machines]  
U рейкові і трибові підойми 070132
E rack and pinion jacks  
F crics a cremaillere  
U рейковкладальні машини 070322
E rail-laying machines  
F machines pour la pose des rails  
U ремізи ткацьких верстатів 070212
E gears for weaving looms  
F harnais de metiers a tisser  
U ремізки ткацьких верстатів 070224
E loom shafts  
F lames de metiers a tisser  
U різаки газові 070486
E cutting blow pipes, gas-operated  
F chalumeaux a decouper a gaz  
U різальні верстати 070123
E cutters [machines]  
F coupeuses [machines]  
U різальні інструменти [деталі машин] 070285
E tools [parts of machines]  
F outils [parties de machines]  
U різальні машини 070146
E cutting machines  
F decoupeuses  
U роботи [машини] 070422
E robots [machines]  
F robots [machines]  
U розбризкувачі стічної води 070162
E sewage pulverisers / sewage pulverizers  
F pulverisateurs pour eaux d'egouts  
U розливальні машини 070353
E filling machines  
F machines a soutirer  
U розподільчі машини автоматичні / торговельні автомати 070537
E distribution machines, automatic / vending machines  
F distributeurs automatiques  
U розподільчі пристрої для липких стрічок 070004
E adhesive tape dispensers [machines]  
F distributeurs de ruban adhesif [machines]  
U розширні посудини [частини машин] 070493
E expansion tanks [parts of machines]  
F vases d'expansion [parties de machines]  
U рухомі доріжки 070518
E moving pavements [sidewalks] / sidewalks [moving pavements]  
F tapis roulant  
U ручні інструменти, крім з ручним рушієм 070284
E hand-held tools, other than hand-operated  
F outils tenus a la main actionnes autrement que manuellement  
U рушійні механізми, крім призначених до наземних транспортних засобів 070252
E propulsion mechanisms other than for land vehicles  
F mecanismes de propulsion pour vehicules non terrestres  
U сальники [деталі машин] 070198
E stuffing boxes [parts of machines]  
F boites a etoupe [parties de machines]  
U самомастиві підшипники [вальниці] 070027
E self-oiling bearings  
F paliers autograisseurs  
U саморегулівні паливні насоси [помпи] 070543
E self-regulating fuel pumps  
F pompes autoregulatrices a combustible  
U сатинувальні машини 070345
E satinizing machines  
F machines a satiner  
U свердлильні головки [деталі машин] 070125
E drilling heads [parts of machines]  
F couronnes de sondage [parties de machines]  
U свердлові [бурові] вежі [вишки], плавучі або неплавучі 070462
E drilling rigs, floating or non-floating  
F tours de forage flottantes ou non flottantes  
U свердлові патрони [деталі машин] 070428
E drill chucks [parts of machines]  
F porte-forets [parties de machines]  
U свічки запалові до дизельних двигунів 070061
E glow plugs for Diesel engines  
F bougies de rechauffage pour moteurs Diesel  
U свічки запалювальні до двигунів внутрішнього згоряння 070394
E sparking plugs for internal combustion engines  
F bougies d'allumage pour moteurs a explosion  
U сепаратори [відокремлювачі] 070142
E separators  
F separateurs  
U сигаретні машини промислові 070103
E cigarette machines for industrial purposes  
F machines a cigarettes a usage industriel  
U сита [решета] [машини або деталі машин] 070187
E sieves [machines or parts of machines]  
F tamis [machines ou parties de machines]  
U сівалки [машини] 070348
E sowers [machines]  
F semoirs [machines]  
U сільськогосподарське знаряддя, крім ручного 070388
E agricultural implements other than hand-operated  
F instruments agricoles autres que ceux actionnes manuellement  
U сільськогосподарські елеватори 070009
E agricultural elevators  
F elevateurs pour l'agriculture  
U сільськогосподарські машини 070008
E agricultural machines  
F machines agricoles  
U сіноворушилки [машини] 070186
E tedding machines  
F faneuses  
U сінов'язалки, снопов'язалки 070058
E binding apparatus for hay / trussing apparatus for hay  
F botteleuses  
U сітковитягальні машини [рибальство] 070478
E net hauling machines [fishing]  
F treuils pour la peche  
U січкарні 070210
E chaff cutters / straw [chaff] cutters  
F hache-paille  
U снігоочисники 070502
E snow ploughs  
F chasse-neige  
U снопов'язалки [машини] 070052
E sheaf-binding machines  
F lieuses  
U соковичавниці електричні побутові 070460
E fruit presses, electric, for household purposes  
F presse-fruits electriques a usage menager  
U сортувальні машини промислові 070143
E sorting machines for industry  
F machines a trier pour l'industrie  
U стакани доїльних апаратів 070368
E suction cups for milking machines / teat cups for milking machines / teat cups [suction cups] for milking machines  
F ventouses pour machines a traire  
U станини верстатів 070041
E stands for machines  
F batis [machinerie]  
U стартери до двигунів 070150
E starters for motors and engines  
F demarreurs pour moteurs  
U статори [частини машин] 070354
E stators [parts of machines]  
F stators  
U столи машин 070359
E tables for machines  
F tables de machines  
U стригальні машини 070122
E clippers [machines]  
F tondeuses [machines]  
U стрічкові транспортери, конвеєри 070037
E belt conveyors  
F transporteurs a bande / transporteurs a courroie  
U стругальні верстати 070321
E planing machines  
F raboteuses  
U суднові двигуни 070401
E engines for boats  
F machines de bateaux  
U супорти верстатів [деталі машин] 070365
E slide rests [parts of machines]  
F supports a chariot [parties de machines]  
U теплообмінники [деталі машин] 070450
E heat exchangers [parts of machines]  
F echangeurs thermiques [parties de machines]  
U термічні списи для пропалювання отворів [машини] 070229
E thermic lances [machines]  
F lances thermiques [a oxygene] [machines]  
U тертки для овочів [машини] 070455
E grating machines for vegetables  
F machines a raper les legumes  
U тіпальні машини 070044
E beating machines  
F machines a battre  
U тіпальні машини електричні 070403
E beaters, electric  
F batteurs electriques  
U тістомісильні машини 070295
E kneading machines  
F petrins mecaniques  
U ткацькі машини 070259
E looms  
F metiers [machines]  
U токарні верстати 070098
E lathes [machine tools]  
F tours [machines-outils]  
U торбинки до пилососів 070521
E vacuum cleaner bags  
F sacs pour aspirateurs  
U трамбівки [машини] 070562
E rammers [machines]  
F machines de pilonnage  
U трансмісії [передавачі] до машин 070369
E transmissions for machines  
F transmissions de machines  
U трансмісії [передавачі], крім призначених до наземних транспортних засобів 070253
E transmissions, other than for land vehicles  
F mecanismes de transmission pour vehicules non terrestres  
U тримачі різальних інструментів до верстатів і машин 070286
E holding devices for machine tools  
F porte-outils [parties de machines]  
U труби парових котлів [частини машин] 070471
E boiler tubes [parts of machines]  
F tubes de chaudieres [parties de machines]  
U турбіни вітрові 070523
E wind turbines  
F eoliennes  
U турбіни, крім призначених до наземних транспортних засобів 070375
E turbines other than for land vehicles  
F turbines autres que pour vehicules terrestres  
U турбокомпресори 070114
E turbocompressors  
F turbocompresseurs  
U тягові двигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів 070241
E driving motors other than for land vehicles  
F machines motrices autres que pour vehicules terrestres  
U тягові ланцюги, крім призначених до наземних транспортних засобів 070425
E driving chains other than for land vehicles  
F chaines de commande autres que pour vehicules terrestres  
U універсальні карданні шарніри 070479
E universal joints [Cardan joints]  
F joints de cardan  
U упаковувальні машини 070499
E packaging machines  
F machines d'emballage  
U фарбувальні машини 070297
E painting machines  
F machines pour la peinture  
U фартухи [деталі машин] 070360
E aprons [parts of machines] / carriage aprons  
F tabliers de machines  
U фільтри [цідила] [деталі машин або двигунів] 070457
E filters [parts of machines or engines]  
F filtres [parties de machines ou de moteurs]  
U фільтри [цідила] для очищання холодильного повітря в двигунах 070010
E filters for cleaning cooling air, for engines  
F filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs  
U фільтри [цідила] змінні до цідильних [фільтрувальних] машин 070424
E cartridges for filtering machines  
F cartouches pour machines a filtrer  
U фільтрпреси 070109
E filter presses  
F filtres-presses  
U фільтрувальні [цідильні] машини 070192
E filtering machines  
F machines a filtrer  
U фітинги [обладунки] котлів парових машин 070101
E fittings for engine boilers  
F garnitures de chaudieres de machines  
U формувальні машини 070278
E molding machines / moulding machines  
F machines a moulurer  
U фотонабиральні машини 070112
E type-setting machines [photocomposition]  
F machines pour la photocomposition  
U фрезувальні верстати 070090
E milling machines  
F fraiseuses  
U хліборізальні машини 070288
E bread cutting machines  
F machines a couper le pain  
U цапфи валів, осей [деталі машин] / чопи валів, осей [деталі машин] / шийки валів, осей [деталі машин] 070366
E journals [parts of machines]  
F tourillons  
U цвяхотяги електричні 070558
E nail extractors, electric / nail pullers, electric  
F arrache-clous electriques  
U центральне вакуумне очищальне устатковання 070483
E central vacuum cleaning installations  
F installations centrales de nettoyage par le vide  
U центрифуги [машини] 070086
E centrifugal machines / centrifuges [machines]  
F centrifugeuses [machines]  
U центрифуги віджимальні [сушильні машини] 070084
E spin driers [not heated]  
F essoreuses  
U циліндри двигунів 070446
E cylinders for motors and engines  
F cylindres de moteurs  
U циліндри машин 070139
E cylinders for machines  
F cylindres de machines  
U цинкувальні машини 070536
E galvanizing machines  
F machines de galvanisation  
U чесальні машини 070364
E carding machines  
F cardes [machines]  
U чистильні машини електричні 070281
E machines and apparatus for cleaning, electric  
F machines et appareils de nettoyage electriques  
U човники [деталі машин] 070280
E shuttles [parts of machines]  
F navettes [parties de machines]  
U чорнильні пристрої до друкувальних машин 070175
E inking apparatus for printing machines  
F appareils encreurs [imprimerie]  
U шатуни до машин і двигунів 070048
E connecting rods for machines, motors and engines  
F bielles de machines ou de moteurs  
U швацькі машини 070440
E sewing machines  
F machines a coudre  
U шевські копили [деталі машин] 070352
E lasts for shoes [parts of machines] / shoe lasts [parts of machines]  
F formes pour chaussures [parties de machines] / formes pour souliers [parties de machines]  
U шланги до пилососів 070507
E vacuum cleaner hoses  
F tuyaux d'aspirateurs de poussiere  
U шрифтоливарні машини 070120
E typecasting machines  
F machines a couler les caracteres d'imprimerie  
U штампувальні машини 070181
E die-stamping machines  
F estampes [machines] / estampilleuses  
U штемпелювальні машини 070180
E stamping machines  
F machines a timbrer  
U штопальні машини 070329
E darning machines  
F machines a ravauder / machines a repriser [ravauder]  
U щітки [деталі машин] 070068
E brushes [parts of machines]  
F brosses [parties de machines]  
U щітки для пилососів 070559
E brushes for vacuum cleaners  
F brosses pour aspirateurs  
U щітки до генераторів постійного струму 070033
E dynamo brushes  
F balais de dynamo  
U щітки з електричним рушієм [деталі машин] 070413
E brushes, electrically operated [parts of machines]  
F brosses electriques [parties de machines]  
Відображено всі 536 записи(-ів)