Клас 7

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати

1 - 15 з 536 записів
Назва товару Базовий номер
U 3D-принтери 070555
E 3D printers  
F imprimantes 3D  
U автоматичні якорі шлюпкові 070073
E automatic grapnels for marine purposes  
F grappins automatiques [marine]  
U аерографи для фарбування 070514
E air brushes for applying colour  
F brosses a air [machines] pour appliquer les couleurs  
U аероконденсатори 070006
E aerocondensers  
F aerocondenseurs  
U алмази склорізальні [деталі машин] 070494
E glaziers' diamonds [parts of machines]  
F diamants de vitriers [parties de machines]  
U амортизатори [плунжери] [деталі машин] 070395
E dashpot plungers [parts of machines] / plunger pistons / shock absorber plungers [parts of machines]  
F pistons d'amortisseurs [parties de machines]  
U антифрикційні [протитертьові] підшипники [вальниці] [деталі машин] 070396
E anti-friction bearings for machines / anti-friction pads for machines  
F coussinets antifriction pour machines / paliers antifriction pour machines / paliers [parties de machines ou de moteurs]  
U апарати для газування води 070163
E apparatus for aerating water  
F appareils pour la gazeification d'eau  
U апарати для газування напоїв 070056
E apparatus for aerating beverages  
F appareils pour la gazeification de boissons  
U апарати для очищання ацетилену 070002
E acetylene cleaning apparatus  
F appareils pour la purification de l'acetylene  
U апарати для подавання під тиском пива 070012
E apparatus for drawing up beer under pressure  
F appareils pour tirer la biere sous pression  
U барабани [деталі машин] 070039
E drums [parts of machines]  
F tambours de machines  
U барвильні машини 070362
E dyeing machines  
F machines pour la teinture  
U бетономішалки [машини] 070045
E concrete mixers [machines]  
F betonnieres de chantier / malaxeurs de beton  
U блоки [коловороти, шківи] [деталі машин] 070117
E pulleys [parts of machines]  
F poulies [parties de machines]  
1 - 15 з 536 записів