Послуги - О

1 - 50 з 93 записів
Кл. Назва послуги Базовий номер
37 U оббивання меблів 370067
  E upholstering  
  F rembourrage de meubles  
39 U обгортання товарів 390086
  E wrapping of goods  
  F empaquetage de marchandises  
35 U облік бухгалтерський 350015
  E book-keeping / accounting  
  F comptabilité / tenue de livres  
36 U обмінювання грошей 360019
  E exchanging money  
  F opérations de change  
40 U обрамовування творів мистецтва 400084
  E framing of works of art  
  F encadrement d'œuvres d'art  
44 U обрізання дерев 440243
  E pruning of trees  
  F élagage d'arbres  
40 U обробляння вичиненої шкіри 400064
  E leather working  
  F travail du cuir  
40 U обробляння відходів [перетворювання] 400097
  E waste treatment [transformation]  
  F traitement des déchets [transformation]  
40 U обробляння вовни 400039
  E wool treating  
  F traitement de la laine  
40 U обробляння води 400025
  E water treating  
  F traitement de l'eau  
40 U обробляння деревини 400009
  E woodworking  
  F travaux sur bois  
40 U обробляння кіноплівок 400002
  E processing of cinematographic films  
  F traitement des films cinématographiques  
40 U обробляння металів 400042
  E metal treating  
  F traitement des métaux  
40 U обробляння нафти 400091
  E processing of oil  
  F traitement du pétrole  
40 U обробляння одягу для надавання стійкості до зминання 400038
  E crease-resistant treatment for clothing  
  F traitement pour l'infroissabilité des tissus  
40 U обробляння остаточне 400095
  E stripping finishes  
  F décapage  
40 U обробляння паперу 400061
  E paper treating  
  F traitement du papier  
36 U обробляння платежів за дебетовими картками 360057
  E processing of debit card payments  
  F traitement de paiements par cartes de débit  
36 U обробляння платежів за кредитними картками 360056
  E processing of credit card payments  
  F traitement de paiements par cartes de crédit  
40 U обробляння текстилю 400058
  E textile treating / cloth treating  
  F traitement de textiles / traitement de tissus  
40 U обробляння текстилю протимолеве 400059
  E textile mothproofing  
  F traitement antimite des étoffes / traitement antimite d'étoffes  
35 U обробляння текстів 350075
  E word processing  
  F traitement de texte  
40 U обробляння тканин 400058
  E textile treating / cloth treating  
  F traitement de textiles / traitement de tissus  
40 U обробляння хутра 400020
  E fur conditioning  
  F travail des fourrures  
42 U обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення 420176
  E maintenance of computer software  
  F maintenance de logiciels  
37 U обслуговування на станціях транспортних засобів [заправляння пальним і технічне обслуговування] 370083
  E vehicle service stations [refuelling and maintenance]  
  F stations-service [remplissage en carburant et entretien]  
44 U обстеження медичне 440265
  E medical examination  
  F examens médicaux  
42 U обчислювання даних квантові 420283
  E quantum computing  
  F informatique quantique  
44 U огляд медичний з метою карантинного контролю 440264
  E medical examination for quarantine clearance purposes  
  F examen médical à des fins d'autorisation de sortie de quarantaine  
45 U оглядання промислових підприємств для цілей безпеки 450202
  E inspection of factories for safety purposes  
  F inspection d'usines en matière de sécurité  
44 U оздоровчі послуги спа-центрів 440202
  E health spa services  
  F services de stations thermales  
40 U окантовування тканин 400010
  E cloth edging  
  F bordage d'étoffes  
42 U оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення 420140
  E updating of computer software  
  F mise à jour de logiciels  
35 U оновлювання рекламних матеріалів 350027
  E updating of advertising material  
  F mise à jour de documentation publicitaire  
35 U оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних 350117
  E updating and maintenance of data in computer databases  
  F mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques  
35 U оновлювання та ведення інформації в реєстрах 350134
  E updating and maintenance of information in registries  
  F mise à jour et maintenance d'informations dans des registres  
36 U операції фінансові з обмінювання криптовалютних активів 360129
  E financial exchange of crypto assets  
  F échange financier de crypto-actifs  
40 U опромінення харчових продуктів 400140
  E irradiation of food  
  F irradiation d'aliments  
37 U опромінювання медичних інструментів 370164
  E irradiation of medical instruments  
  F irradiation d'instruments médicaux  
35 U оптимізація пошукова для сприяння продажам 350111
  E search engine optimization for sales promotion / search engine optimisation for sales promotion  
  F optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente  
41 U організовування балів 410082
  E organization of balls  
  F organisation de bals  
41 U організовування видовищ [послуги імпресаріо] 410083
  E organization of shows [impresario services]  
  F organisation de spectacles [services d'imprésarios]  
35 U організовування виставок на комерційні або рекламні потреби 350064
  E organization of exhibitions for commercial or advertising purposes  
  F organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires  
41 U організовування виставок на культурні або освітні потреби 410051
  E organization of exhibitions for cultural or educational purposes  
  F organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives  
36 U організовування збору коштів 360023
  E organization of monetary collections  
  F organisation de collectes financières  
41 U організовування змагань з кіберспорту 410231
  E organization of electronic sports competitions  
  F organisation de compétitions de sports électroniques  
41 U організовування змагань з перегонів тварин 410257
  E organization of animal racing events  
  F organisation de courses d'animaux  
45 U організовування зустрічей з політиками 450238
  E organization of political meetings  
  F organisation de réunions politiques  
41 U організовування конкурсів [освітніх або розважальних] 410010
  E organization of competitions [education or entertainment]  
  F organisation de concours [éducation ou divertissement]  
41 U організовування лотерей 410081
  E organization of lotteries  
  F organisation de loteries  
1 - 50 з 93 записів