Послуги - П

Кл. Назва послуги Базовий номер
44 U послуги банку крові 440133
  E blood bank services  
  F services de banques de sang  
44 U послуги банку культивованих клітин для медичної трансплантації 440256
  E cultured cell bank services for medical transplantation  
  F services de banques de cellules cultivées pour la transplantation médicale  
43 U послуги барів 430138
  E bar services  
  F services de bars  
41 U послуги бібліотек з видавання книжок 410023
  E lending library services  
  F services de bibliothèques de prêt  
36 U послуги бізнес-брокерів 360135
  E business brokerage  
  F courtage commercial  
39 U послуги брокерські з фрахтування 390072
  E freight brokerage [forwarding (Am.)] / freight brokerage  
  F courtage de fret  
43 U послуги будинків для людей похилого віку 430013
  E retirement home services  
  F services de maisons de retraite pour personnes âgées  
44 U послуги будинків сестринського догляду 440114
  E nursing home services  
  F services de maisons médicalisées  
36 U послуги бюро кредитних історій 360006
  E credit bureau services  
  F services d'agences de crédit  
36 U послуги взаємних фондів 360016
  E mutual funds  
  F constitution de fonds / constitution de capitaux  
38 U послуги відеоконференцзв'язку 380049
  E videoconferencing services  
  F services de visioconférence  
44 U послуги візажистів 440203
  E beautician services  
  F services de visagistes  
39 U послуги водіїв 390074
  E chauffeur services  
  F services de chauffeurs  
45 U послуги гадання на картах 450226
  E cartomancy services  
  F services de cartomancie  
38 U послуги голосової пошти 380045
  E voice mail services  
  F services de messagerie vocale  
44 U послуги громадських лазень 440018
  E public bath services for hygiene purposes  
  F services de bains publics à des fins d'hygiène  
45 U послуги детективних агентств 450003
  E detective agency services  
  F services d'agences de détectives  
41 U послуги диск-жокеїв 410191
  E disc jockey services  
  F services de disc-jockeys  
41 U послуги дискотек 410047
  E discotheque services  
  F services de discothèques  
36 U послуги дистанційного банківського обслуговування, що надаються у середовищах віртуальної реальності 360139
  E online banking services rendered in virtual environments  
  F services bancaires en ligne fournis dans des environnements virtuels  
43 U послуги дитячих ясел 430098
  E day-nursery [crèche] services  
  F services de crèches d'enfants  
35 U послуги дорадчі для керування підприємницькою діяльністю 350048
  E advisory services for business management  
  F services de conseils pour la gestion d'affaires  
45 U послуги доули 450261
  E doula services  
  F services de doula  
35 U послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності 350029
  E business efficiency expert services  
  F services d'expertise en productivité d'entreprise  
37 U послуги електриків 370147
  E services of electricians  
  F services d'électriciens  
38 U послуги електронних інформаційних табло [телекомунікаційні послуги] 380036
  E electronic bulletin board services [telecommunications services]  
  F services d'affichage électronique [télécommunications]  
36 U послуги з адміністрування гарантійних вимог 360142
  E warranty claims administration services  
  F services d'administration de réclamations au titre de la garantie  
45 U послуги з аналізування кольорової гами для індивідуального підбирання одягу 450268
  E individual colour analysis services relating to clothing selection / individual color analysis services relating to clothing selection  
  F services d'analyse colorimétrique concernant les vêtements pour les particuliers  
44 U послуги з аналізування результатів медичних аналізів на діагностичні та лікувальні потреби, що надаються медичними лабораторіями 440225
  E medical analysis services for diagnostic and treatment purposes provided by medical laboratories  
  F services d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques  
44 U послуги з ароматерапії 440193
  E aromatherapy services  
  F services d'aromathérapie  
45 U послуги з аудиту щодо відповідності встановленим нормативам 450246
  E regulatory compliance auditing  
  F services d'audit à des fins de conformité réglementaire  
45 U послуги з аудиту щодо дотримання положень законодавства 450247
  E legal compliance auditing  
  F services d'audit à des fins de conformité juridique  
42 U послуги з аутентифікації користувачів, що використовують блокчейн-технологію 420279
  E user authentication services using blockchain technology  
  F services d'authentification d'utilisateurs au moyen de la technologie de la chaîne de blocs  
42 U послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології для виконання комерційних операцій в електронній торгівлі 420260
  E user authentication services using technology for e-commerce transactions  
  F services d'authentification d'utilisateur par voie technologique pour transactions de commerce électronique  
42 U послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків 420261
  E user authentication services using single sign-on technology for online software applications  
  F services d'authentification d'utilisateur au moyen de la technologie d'authentification unique pour applications logicielles en ligne  
35 U послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності] 350097
  E outsourcing services [business assistance]  
  F services de sous-traitance [assistance commerciale]  
45 U послуги з бальзамування 450220
  E embalming services  
  F services de thanatopraxie  
44 U послуги з боротьби зі шкідниками у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві 440220
  E pest control services for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry  
  F services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture  
37 U послуги з боротьби зі шкідниками, крім у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві 370143
  E pest control services, other than for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry  
  F services de lutte contre les nuisibles, autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture  
39 U послуги з буксирування транспортних засобів у разі поломки 390007
  E vehicle breakdown towing services  
  F services de remorquage en cas de pannes de véhicules  
44 U послуги з вакцинування 440262
  E vaccination services  
  F services de vaccination  
45 U послуги з вигулювання собак 450232
  E dog walking services  
  F services de promenade de chiens  
40 U послуги з вишивання 400063
  E embroidering  
  F services de broderie  
41 U послуги з відеознімання дроном 410237
  E video imaging services by drone  
  F services d’imagerie vidéo par drone  
41 U послуги з відеомонтування для заходів 410223
  E video editing services for events  
  F services de montage vidéo pour événements  
44 U послуги з відновлювання лісів 440217
  E reforestation services  
  F services de reforestation  
45 U послуги з відстежування змін у законодавстві 450237
  E legal watching services  
  F services de veille juridique  
38 U послуги з геолокації [телекомунікаційні послуги] 380056
  E geolocation services [telecommunications services]  
  F services de géolocalisation [services de télécommunications]  
37 U послуги з гідравлічного розриву пластів 370142
  E hydraulic fracturing services / fracking services  
  F services de fracturation hydraulique  
42 U послуги з дизайну логотипів 420287
  E logo design services  
  F services de conception de logo