Послуги - П

Кл. Назва послуги Базовий номер
44 U послуги розсадників з вирощування рослин 440094
  E plant nursery services  
  F services de pépiniéristes  
45 U послуги рятувальників на воді 450243
  E lifeguard services  
  F services de maître-nageur [surveillant de baignade]  
44 U послуги салонів краси 440020
  E beauty salon services  
  F services de salons de beauté  
44 U послуги санаторіїв 440106
  E sanatorium services  
  F services de sanatoriums  
44 U послуги саун 440200
  E sauna services  
  F services de saunas  
41 U послуги світлотехніків з освітлювання для заходів 410224
  E lighting technician services for events  
  F services de techniciens lumière pour événements  
35 U послуги секретарів 350072
  E secretarial services  
  F services de secrétariat  
44 U послуги скринінгу на виявлення нездатності до навчання 440257
  E learning disability screening services  
  F services de dépistage de troubles de l'apprentissage  
44 U послуги скринінгу на виявлення синдрому дефіциту уваги 440258
  E Attention Deficit Disorder screening services / ADD screening services  
  F services de dépistage du trouble déficitaire de l'attention / services de dépistage du TDA  
44 U послуги скринінгу на виявлення синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю 440259
  E Attention Deficit Hyperactivity Disorder screening services / ADHD screening services  
  F services de dépistage du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité / services de dépistage du TDAH  
43 U послуги снек-барів 430108
  E snack-bar services  
  F services de snack-bars  
44 U послуги соляріїв 440201
  E solarium services  
  F services de solariums  
45 U послуги соціальних мереж у режимі онлайн 450218
  E online social networking services  
  F services de réseautage social en ligne  
41 U послуги спортивних таборів 410071
  E sport camp services  
  F services de camps sportifs  
40 U послуги столярні [виготовляння дерев'яних виробів на замовлення] 400137
  E joinery services [custom manufacturing of woodwork]  
  F services de menuiserie [fabrication d’ouvrages en bois sur mesure]  
37 U послуги столярні [ремонтування дерев'яних виробів] 370162
  E joinery services [repair of woodwork]  
  F services de menuiserie [réparation d’ouvrages en bois]  
44 U послуги стоматологічні 440113
  E dentistry services  
  F services de dentisterie  
41 U послуги студій записування 410063
  E recording studio services  
  F services de studios d'enregistrement  
39 U послуги суднових брокерів 390023
  E shipbrokerage  
  F courtage maritime  
43 U послуги таборів вихідного дня [забезпечування тимчасовим житлом] 430145
  E holiday camp services [lodging]  
  F services de camps de vacances [hébergement]  
41 U послуги таборів вихідного дня [розважання] 410055
  E holiday camp services [entertainment]  
  F services de camps de vacances [divertissement]  
39 U послуги таксі 390058
  E taxi transport  
  F transport en taxi  
45 U послуги танатокосметологів 450250
  E mortuary cosmetologists' services / desairologists' services  
  F services de maquilleurs funéraires  
41 U послуги театральних кас 410183
  E ticket agency services [entertainment]  
  F services de billetterie [divertissement]  
38 U послуги телеконференцзв'язку 380039
  E teleconferencing services  
  F services de téléconférences  
44 U послуги телемедицини 440198
  E telemedicine services  
  F services de télémédecine  
35 U послуги телефонних комутаторів 350162
  E telephone switchboard services  
  F services de standard téléphonique  
44 U послуги турецьких лазень 440019
  E Turkish bath services  
  F services de bains turcs  
43 U послуги туристичних баз 430071
  E tourist home services  
  F services de maisons de vacances  
44 U послуги у сфері ландшафтної архітектури 440245
  E landscape architecture  
  F architecture paysagère  
35 U послуги у сфері підприємницької діяльності щодо пошуку ділових партнерів 350186
  E business partnership search  
  F recherche de partenariat dans le domaine des affaires commerciales  
42 U послуги фахівців з хімії 420030
  E chemistry services  
  F services de chimie  
36 U послуги фінансові щодо купівлі товарів із розстроченням платежу 360042
  E hire-purchase financing / lease-purchase financing  
  F location financière avec option d'achat / crédit-bail  
36 U послуги фінансові щодо лізингу майна з правом його купівлі 360042
  E hire-purchase financing / lease-purchase financing  
  F location financière avec option d'achat / crédit-bail  
36 U послуги фінансові щодо торгівлі криптовалютою 360140
  E financial trading of cryptocurrency  
  F opérations financières sur cryptomonnaies  
41 U послуги фоторепортерів 410100
  E photographic reporting  
  F reportages photographiques  
44 U послуги хоспісів 440147
  E hospice services  
  F services d'hospices [maisons d'assistance]  
44 U послуги центрів здоров'я 440209
  E health centre services / health center services  
  F services de dispensaires  
44 U послуги чоловічих перукарень 440249
  E barber shop services  
  F services de barbier  
45 U послуги шлюбних агентств 450112
  E marriage agency services  
  F services d'agences matrimoniales  
41 U послуги щодо азартних ігор 410052
  E gambling services  
  F services de jeux d'argent  
44 U послуги щодо аквакультури 440207
  E aquaculture services  
  F services d'aquaculture  
44 U послуги щодо виноградарства 440227
  E viticulture services  
  F services de viticulture  
44 U послуги щодо виправляння дефектів мови 440211
  E speech therapy  
  F services d'orthophonie  
45 U послуги щодо забезпечування правопорядку 450252
  E law enforcement  
  F maintien de l'ordre  
44 U послуги щодо запліднювання in vitro 440196
  E in vitro fertilization services / in vitro fertilisation services  
  F services de fécondation in vitro  
42 U послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів 420206
  E computer virus protection services  
  F services de protection contre les virus informatiques  
35 U послуги щодо зв'язків з громадськістю 350042
  E public relations  
  F relations publiques  
35 U послуги щодо комерційного лобіювання 350159
  E commercial lobbying services  
  F services de lobbying commercial  
35 U послуги щодо комерційного посередництва 350114
  E commercial intermediation services  
  F services d'intermédiation commerciale  
44 U послуги щодо манікюру 440151
  E manicuring  
  F services de manucure  
41 U послуги щодо музичного композиціювання 410097
  E music composition services  
  F services de composition musicale  
35 U послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення 350148
  E wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies  
  F services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales  
45 U послуги щодо особистої охорони 450001
  E personal bodyguarding  
  F garde rapprochée personnelle / protection rapprochée  
45 U послуги щодо позасудового вирішення спорів 450214
  E alternative dispute resolution services  
  F services extrajudiciaires de résolution de différends  
35 U послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн 350145
  E online retail services for downloadable digital music  
  F services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable  
35 U послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн 350146
  E online retail services for downloadable ring tones  
  F services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables  
35 U послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн 350147
  E online retail services for downloadable and pre-recorded music and movies  
  F services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés  
35 U послуги щодо роздрібного продажу одягу віртуального завантажного в режимі онлайн 350183
  E online retail services for downloadable virtual clothing  
  F services de vente au détail en ligne de vêtements virtuels téléchargeables  
35 U послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями 350153
  E retail services for works of art provided by art galleries  
  F services de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art  
35 U послуги щодо роздрібного продажу файлів цифрових зображувальних, аутентифікованих за допомогою невзаємозамінних токенів [NFT], завантажних 350185
  E retail services relating to downloadable digital image files authenticated by non-fungible tokens [NFTs]  
  F services de vente au détail de fichiers d'images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]  
35 U послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення 350108
  E retail services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies  
  F services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales  
35 U послуги щодо роздрібного продажу хлібобулочних виробів 350163
  E retail services relating to bakery products  
  F services de vente au détail en rapport avec des produits de boulangerie  
39 U послуги щодо рятування майна 390057
  E salvaging  
  F services de sauvetage  
44 U послуги щодо штучного запліднювання внутрішньоматкового 440194
  E artificial insemination services  
  F services d'insémination artificielle  
45 U послуги юридичні з передачі майна 450248
  E legal conveyancing  
  F transfert juridique de propriétés  
45 U послуги юридичні із забезпечування виконання судових рішень 450258
  E legal process serving  
  F services d'huissiers de justice  
45 U послуги юридичні у сфері захисту прав дитини 450269
  E legal services in the field of child protection  
  F services juridiques dans le domaine de la protection de l'enfance  
45 U послуги юридичні щодо ліцензій 450223
  E legal services relating to licences  
  F services juridiques relatifs aux licences  
45 U послуги юристів-правозахисників 450240
  E legal advocacy services  
  F services de défense juridique  
39 U постачання води 390003
  E water supplying  
  F approvisionnement en eau  
38 U потокове передавання даних 380051
  E streaming of data  
  F transmission de données en flux continu [streaming]  
45 U похоронні бюро 450057
  E funerary undertaking  
  F services de pompes funèbres  
45 U похоронні послуги 450056
  E burial services  
  F services d'inhumation  
35 U пошук даних у комп'ютерних файлах для інших 350086
  E data search in computer files for others  
  F recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers  
35 U пошук спонсорів 350102
  E sponsorship search  
  F recherche de parraineurs  
45 U пошуки зниклих людей 450053
  E missing person investigations  
  F enquêtes sur personnes portées disparues / recherches de personnes portées disparues  
45 U правові досліджування 450210
  E legal research  
  F recherches juridiques  
45 U правові послуги у сфері імміграції 450244
  E legal services in the field of immigration  
  F services juridiques dans le domaine de l'immigration  
41 U практичне навчання [демонстрування] 410061
  E practical training [demonstration]  
  F formation pratique [démonstration]  
37 U прання 370057
  E washing  
  F lessivage  
37 U прання білизни 370056
  E washing of linen  
  F lavage du linge  
37 U прання білизни в пральнях 370010
  E laundering  
  F blanchissage du linge  
37 U прасування білизни 370079
  E linen ironing  
  F repassage du linge  
41 U представляння вистав наживо 410056
  E presentation of live performances  
  F représentation de spectacles  
41 U представляння естрадних вистав 410027
  E presentation of variety shows  
  F représentation de spectacles de variétés / représentation de spectacles de music-hall  
41 U представляння музейних експозицій 410248
  E presenting museum exhibitions  
  F présentation d'expositions dans des musées  
35 U представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу 350092
  E presentation of goods on communication media, for retail purposes  
  F présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail  
41 U представляння циркових вистав 410009
  E presentation of circus performances  
  F représentation de spectacles de cirque  
37 U пресування одягу 370062
  E pressing of clothing  
  F pressage de vêtements  
37 U прибирання вулиць 370124
  E street cleaning  
  F nettoyage de routes  
37 U прибирання снігу 370149
  E snow removal  
  F déneigement  
35 U приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів 350074
  E telephone answering for unavailable subscribers  
  F services de réponse téléphonique pour abonnés absents  
43 U прикрашання кондитерських виробів 430198
  E cake decorating  
  F décoration de gâteaux  
43 U прикрашання харчових продуктів 430197
  E decorating of food  
  F décoration de nourriture  
41 U проведення альпіністських турів у супроводі гідів 410214
  E conducting guided climbing tours  
  F conduite de circuits d'escalade guidés  
42 U проведення археологічних розкопок 420292
  E archaeological excavation  
  F fouilles archéologiques  
42 U проведення досліджень технічних проєктів 420061
  E conducting technical project studies  
  F conduite d'études de projets techniques  
41 U проведення екскурсійних турів 410206
  E conducting guided tours  
  F conduite de visites guidées  
41 U проведення занять з фітнесу 410194
  E conducting fitness classes  
  F cours de fitness