Послуги - П

1 - 100 з 549 записів
Кл. Назва послуги Базовий номер
39 U пакування товарів 390022
  E packaging of goods  
  F emballage de produits / conditionnement de produits  
44 U паліативна допомога 440218
  E palliative care  
  F services de soins palliatifs  
43 U пансіонати для тварин 430134
  E boarding for animals  
  F services de pensions pour animaux  
39 U пасажирське перевезення 390051
  E passenger transport  
  F transport de passagers  
40 U пастеризування харчових продуктів та напоїв 400130
  E pasteurizing of food and beverages / pasteurising of food and beverages  
  F pasteurisation de boissons et de nourriture  
40 U паяння 400011
  E soldering  
  F soudure / brasage  
38 U пейджингові послуги [з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку] 380028
  E paging services [radio, telephone or other means of electronic communication]  
  F services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]  
39 U перевезення 390048
  E transport  
  F transport  
39 U перевезення автомобілями швидкої допомоги 390006
  E ambulance transport  
  F transport en ambulance  
39 U перевезення броньованими автомобілями 390062
  E armoured-car transport / armored-car transport  
  F transport en véhicules blindés  
39 U перевезення вантажними автомобілями 390014
  E hauling  
  F camionnage  
39 U перевезення готівки для наповнювання банкоматів 390113
  E cash replenishment of automated teller machines  
  F réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques  
39 U перевезення гужовим транспортом 390017
  E carting  
  F charroi  
39 U перевезення і зберігання відходів 390064
  E transport and storage of waste / transport and storage of trash  
  F transport et entreposage de déchets  
39 U перевезення і зберігання сміття 390064
  E transport and storage of waste / transport and storage of trash  
  F transport et entreposage de déchets  
39 U перевезення канатною дорогою 390128
  E cable car transport  
  F transport par téléphérique  
39 U перевезення космічні 390137
  E space transport  
  F transport spatial  
39 U перевезення меблів 390047
  E transporting furniture  
  F transport de meubles  
39 U перевезення повітряне 390004
  E air transport  
  F transports aériens / transports aéronautiques  
39 U перевезення подорожуючих 390063
  E transport of travellers  
  F transport de voyageurs  
39 U перевезення прогулянковими човнами 390011
  E pleasure boat transport  
  F services de bateaux de plaisance  
39 U перевезення трамвайне 390059
  E tram transport / streetcar transport  
  F services de trams  
39 U перевезення уловленого діоксиду вуглецю для інших 390134
  E transport of captured carbon dioxide for others  
  F transport de dioxyde de carbone capturé pour des tiers  
39 U перевезення човнами 390049
  E boat transport  
  F transport en bateau  
45 U перевіряння багажу на відповідність правилам безпеки 450196
  E security screening of baggage  
  F inspection filtrage de bagages  
36 U перевіряння дійсності чеків 360053
  E cheque verification / check verification  
  F vérification des chèques  
42 U перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів 420195
  E vehicle roadworthiness testing  
  F contrôle technique de véhicules automobiles  
38 U передавання відеоданих за запитом 380053
  E video-on-demand transmission  
  F transmission de séquences vidéo à la demande  
38 U передавання електронною поштою 380025
  E transmission of electronic mail  
  F transmission de courriels / transmission de courriers électroniques  
41 U передавання ноу-хау [навчання] 410218
  E know-how transfer [training]  
  F transmission de savoir-faire [formation]  
38 U передавання онлайнових вітальних листівок 380046
  E transmission of greeting cards online  
  F transmission de cartes de vœux en ligne  
38 U передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера 380024
  E computer aided transmission of messages and images  
  F transmission de messages et d'images assistée par ordinateur  
38 U передавання подкастів 380054
  E transmission of podcasts  
  F transmission de podcasts  
38 U передавання телеграм 380006
  E transmission of telegrams  
  F transmission de télégrammes  
38 U передавання цифрових файлів 380047
  E transmission of digital files  
  F transmission de fichiers numériques  
37 U перезаправляння балонів газових, що використовуються для виготовляння газованих напоїв 370170
  E refilling of gas cylinders used for making carbonated beverages  
  F recharge de bonbonnes de gaz utilisées pour la fabrication de boissons gazéifiées / recharge de bonbonnes de gaz utilisées pour la fabrication de boissons avec adjonction de gaz carbonique  
37 U перезаправляння тонер-картриджів 370130
  E refilling of toner cartridges  
  F services de recharge de cartouches de toner  
37 U перезаправляння чорнильних картриджів 370150
  E refilling of ink cartridges  
  F services de recharge de cartouches d'encre  
36 U переказування коштів електронне, що здійснюється за допомогою блокчейн-технології 360130
  E electronic funds transfer provided via blockchain technology  
  F transfert électronique de fonds par le biais de la technologie de la chaîne de blocs  
36 U переказування криптовалют електронне 360124
  E electronic transfer of cryptocurrency  
  F transfert électronique de cryptomonnaie  
41 U переклад дубльований 410079
  E dubbing  
  F postsynchronisation  
41 U переклад мови жестів 410105
  E sign language interpretation  
  F interprétation en langue des signes  
41 U переклад усний 410192
  E language interpretation  
  F interprétation linguistique  
39 U перенесення вантажу 390021
  E porterage  
  F portage  
41 U перепідготовка професійна 410195
  E vocational retraining  
  F reconversion professionnelle  
40 U переробляння відходів і сміття 400068
  E recycling of waste and trash  
  F recyclage d'ordures et de déchets  
44 U пересаджування дерев 440244
  E transplanting of trees  
  F transplantation d'arbres  
38 U пересилання повідомлень 380004
  E message sending  
  F transmission de messages  
40 U перетворювання відходів на інші продукти [переробляння відходів] 400124
  E upcycling [waste recycling]  
  F valorisation des déchets  
40 U перешиття одягу 400098
  E clothing alteration  
  F retouche de vêtements / retouche d'habits  
45 U персональне духовне консультування 450225
  E spiritual consultancy  
  F conseils en matière spirituelle  
45 U персональне консультування при важкій втраті 450242
  E bereavement counselling / bereavement counseling  
  F services de conseillers dans le domaine du deuil  
40 U пивоваріння для інших 400128
  E beer brewing for others  
  F brassage de bières pour des tiers  
40 U пиляння матеріалів 400052
  E sawing of materials  
  F sciage de matériaux  
35 U підбирання персоналу 350068
  E personnel recruitment  
  F recrutement de personnel  
42 U підводне досліджування 420167
  E underwater exploration  
  F exploration sous-marine  
37 U підводне ремонтування 370111
  E underwater repair  
  F réparation sous-marine  
39 U підводне рятування майна 390085
  E underwater salvage  
  F sauvetage sous-marin  
37 U підводне споруджування 370030
  E underwater construction  
  F construction sous-marine  
39 U підіймання затонулих суден 390055
  E refloating of ships  
  F renflouage de navires  
39 U пілотування 390052
  E piloting  
  F pilotage  
44 U пірсинг 440216
  E body piercing  
  F perçage corporel  
41 U планування вечірок [розваги] 410060
  E party planning [entertainment]  
  F planification de réceptions [divertissement]  
42 U планування розвитку міст 420192
  E urban planning  
  F planification en matière d'urbanisme  
45 U планування та влаштовування весільних церемоній 450217
  E planning and arranging of wedding ceremonies  
  F planification et préparation de cérémonies de mariage  
44 U пластична хірургія 440156
  E plastic surgery  
  F chirurgie esthétique  
42 U платформа як послуга [PaaS] 420248
  E platform as a service [PaaS]  
  F plateforme informatique en tant que service [PaaS]  
44 U плодівництво 440072
  E horticulture  
  F horticulture  
45 U повертання загублених речей 450200
  E lost property return  
  F restitution d'objets trouvés  
44 U повітряне і поверхневе розкидання добрив та інших сільськогосподарських хімікатів 440115
  E aerial and surface spreading of fertilizers and other agricultural chemicals / aerial and surface spreading of fertilisers and other agricultural chemicals  
  F épandage, aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture  
37 U повторне лудіння 370080
  E re-tinning  
  F rétamage  
40 U подрібнювання плодів 400032
  E fruit crushing  
  F pressurage de fruits  
45 U пожежогасіння 450179
  E fire-fighting  
  F services d'extinction de feu  
36 U позичання під заставу 360108
  E lending against security  
  F prêt sur nantissement  
40 U покривання металами 400018
  E metal plating  
  F revêtement [placage] des métaux / placage des métaux  
37 U покрівельні послуги 370122
  E roofing services  
  F travaux de couverture de toits  
40 U полірування абразивами 400048
  E burnishing by abrasion  
  F polissage [abrasion]  
37 U полірування транспортних засобів 370072
  E vehicle polishing  
  F polissage de véhicules  
37 U поновлювання одягу 370022
  E renovation of clothing  
  F rénovation de vêtements  
39 U попереднє замовляння подорожей 390084
  E travel reservation  
  F réservations pour les voyages  
39 U попереднє замовляння транспортних засобів 390083
  E transport reservation  
  F réservations pour le transport  
40 U попереднє обробляння тканин, що змушує їх збігтися 400069
  E cloth pre-shrinking  
  F rétrécissement d'étoffes  
44 U поради щодо дієт та раціонів харчування 440233
  E dietary and nutritional advice  
  F conseil en diététique et nutrition  
35 U поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю 350018
  E business management and organization consultancy  
  F conseils en organisation et gestion d'affaires  
39 U поромне перевезення 390036
  E ferry-boat transport  
  F transport en navire transbordeur  
39 U посередницькі послуги у перевезенні 390073
  E transport brokerage  
  F courtage de transport  
35 U посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування 350136
  E business intermediary services relating to the matching of potential private investors with entrepreneurs needing funding  
  F services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements  
36 U послуги автомобільних брокерів 360141
  E car broker services  
  F services d’un courtier en automobiles  
39 U послуги автостоянок 390033
  E car park services / parking lot services  
  F services de parcs de stationnement  
45 U послуги агентств з усиновлювання 450193
  E adoption agency services  
  F services d'agences d'adoption  
36 U послуги агентств із забезпечування житлом [квартирами] 360045
  E accommodation bureau services [apartments]  
  F services d'agences de logement [appartements]  
43 U послуги агентств із забезпечування житлом [у готелях, пансіонатах] 430004
  E accommodation bureau services [hotels, boarding houses]  
  F services d'agences de logement [hôtels, pensions]  
35 U послуги агентств комерційного інформування 350006
  E commercial information agency services  
  F services d'agences d'informations commerciales  
36 U послуги агентств нерухомого майна 360007
  E real estate agency services  
  F services d'agences immobilières  
35 U послуги агентств працевлаштування 350012
  E employment agency services  
  F services de bureaux de placement  
45 U послуги агентств щодо знайомств з соціально-побутовою метою 450253
  E social introduction agency services  
  F services d'agences de mise en relation sociale  
44 U послуги акушерів 440152
  E birth attendant services  
  F aide à l'accouchement  
44 U послуги альтернативної медицини 440210
  E alternative medicine services  
  F services de médecine alternative  
41 U послуги артистів з розважання 410007
  E entertainer services  
  F services d'artistes de spectacles  
44 U послуги банку живих тканин 440221
  E human tissue bank services  
  F services de banques de tissus humains  
1 - 100 з 549 записів