Послуги - Ф

1 - 15 з 26 записів
Кл. Назва послуги Базовий номер
38 U факсимільне передавання 380026
  E facsimile transmission  
  F transmission de télécopies  
36 U факторингові операції 360027
  E factoring  
  F affacturage  
37 U фарбування або ремонтування знаків 370040
  E painting or repair of signs  
  F peinture ou réparation d'enseignes  
40 U фарбування взуття 400016
  E shoe staining  
  F teinture de chaussures  
40 U фарбування вичиненої шкіри 400019
  E leather staining  
  F teinture du cuir  
35 U фахове консультування щодо підприємницької діяльності 350062
  E professional business consultancy  
  F consultation professionnelle d'affaires  
41 U фізичне виховування 410012
  E physical education  
  F services d'éducation physique  
39 U фізичне зберігання даних або документів, записаних на електронних носіях 390094
  E physical storage of electronically stored data or documents  
  F entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement  
44 U фізіотерапія 440097
  E physiotherapy / physical therapy  
  F physiothérapie  
36 U фінансове керування 360030
  E financial management  
  F gestion financière  
36 U фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших 360114
  E financial management of reimbursement payments for others  
  F gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers  
36 U фінансове оцінювання витрат на розробляння родовищ у нафтовій, газовій та гірничій промисловостях 360121
  E financial evaluation of development costs relating to the oil, gas and mining industries  
  F évaluation financière de coûts de développement relative aux industries pétrolière, gazière et minière  
36 U фінансове оцінювання вовни 360107
  E financial evaluation of wool / financial valuation of wool  
  F estimation financière en matière de laine  
36 U фінансове оцінювання лісу на пні 360105
  E financial evaluation of standing timber / financial valuation of standing timber  
  F estimation financière de bois sur pied  
36 U фінансове оцінювання об'єктів інтелектуальної власності 360125
  E financial valuation of intellectual property assets  
  F évaluation financière d'actifs de propriété intellectuelle  
1 - 15 з 26 записів