Клас 31

Сільськогосподарські, садівничі та лісові продукти; сире та необроблене зерно і насіння; свіжі фрукти та овочі; живі рослини і квіти; живі тварини; корми; солод

Назва товару Базовий номер
U омари живі 310135
E lobsters, live  
F homards vivants  
U оселедці живі 310154
E herrings, live  
F harengs vivants  
U пальмові дерева 310101
E palm trees  
F palmiers  
U папір з піском для хатніх тварин [підстілка] 310146
E sanded paper for pets [litter]  
F papier sable pour animaux domestiques [litiere]  
U перець стручковий [рослина] 310106
E peppers [plants]  
F piments [plantes]  
U пилок [необроблений] 310057
E pollen [raw material]  
F pollen [matiere premiere]  
U підстілкові матеріали для тварин 310080
E litter for animals  
F litieres pour animaux  
U племінна худоба 310050
E bred stock  
F produits de l'elevage  
U плоди ріжкового дерева сирі 310022
E locust beans, raw  
F caroubes brutes  
U плоди свіжі 310062
E fruit, fresh  
F fruits frais  
U плодові вичавки 310086
E fruit residue [marc] / marc  
F marc [residu de fruits]  
U побічні продукти обробляння збіжжя кормові 310129
E by-products of the processing of cereals, for animal consumption / residual products of cereals for animal consumption  
F residus du traitement des grains de cereales pour l'alimentation animale  
U препарати, що збільшують несучість свійських птахів 310111
E preparations for egg laying poultry  
F produits pour la ponte de la volaille  
U птахи свійські живі 310123
E poultry, live  
F volaille [animaux vivants]  
U пшениця 310061
E wheat  
F ble / froment