Клас 3

Завантажити перелік у текстовому файлі

Вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, полірувальні, очищальні та абразивні препарати; нелікувальні мила; парфумерні вироби, ефірні олії, нелікувальна косметика, нелікувальні лосьйони для волосся; нелікувальні зубні порошки і пасти

151 - 165 з 228 записів
Назва товару Базовий номер
U полірувальні препарати для взуття 030228
E shoe polish  
F cirages pour chaussures  
U полірувальні препарати для меблів та підлоги 030047
E polish for furniture and flooring  
F encaustiques  
U помади на косметичні потреби 030146
E pomades for cosmetic purposes  
F pommades à usage cosmétique  
U пом'якшувачі тканин для прання 030193
E fabric softeners for laundry use  
F assouplisseurs  
U пральна синька 030014
E laundry blueing  
F bleu de lessive  
U пральні препарати 030124
E laundry preparations  
F lessives  
U препарати для ароматизації повітря 030215
E air fragrancing preparations  
F parfums d'ambiance  
U препарати для ванн, крім призначених на медичні потреби 030230
E bath preparations, not for medical purposes  
F préparations pour le bain, non à usage médical  
U препарати для вибілювання вичиненої шкіри 030025
E leather bleaching preparations  
F produits pour blanchir le cuir  
U препарати для видаляння воску з підлоги [очищальні препарати] 030206
E floor wax removers [scouring preparations]  
F décapants pour cire à parquet  
U препарати для видаляння іржі 030170
E rust removing preparations  
F produits pour l'enlèvement de la rouille  
U препарати для видаляння лаків 030088
E varnish-removing preparations  
F produits pour enlever les vernis  
U препарати для видаляння лакофарбового покриття 030179
E paint stripping preparations  
F produits pour enlever la peinture  
U препарати для видаляння накипу на побутові потреби 030081
E descaling preparations for household purposes  
F détartrants à usage domestique  
U препарати для видаляння плям 030068
E stain removers  
F détachants  
151 - 165 з 228 записів