Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і для тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U солі на медичні потреби 050137
E salts for medical purposes  
F sels à usage médical  
U солі натрію на медичні потреби 050274
E sodium salts for medical purposes  
F sels de soude à usage médical  
U солод на фармацевтичні потреби 050203
E malt for pharmaceutical purposes  
F malt à usage pharmaceutique  
U солодові молочні напої на медичні потреби 050188
E malted milk beverages for medical purposes  
F lait malté à usage médical  
U сперма для штучного запліднювання 050177
E semen for artificial insemination  
F sperme pour l'insémination artificielle  
U спирт на фармацевтичні потреби 050438
E alcohol for pharmaceutical purposes  
F alcools à usage pharmaceutique  
U сплави дорогоцінних металів на стоматологічні потреби 050010
E alloys of precious metals for dental purposes  
F alliages de métaux précieux à usage dentaire  
U спринцювальні препарати на медичні потреби 050402
E douching preparations for medical purposes  
F préparations de lavage interne à usage médical  
U стероїди 050395
E steroids  
F stéroïdes  
U стовбурові клітини на ветеринарні потреби 050404
E stem cells for veterinary purposes  
F cellules souches à usage vétérinaire  
U стовбурові клітини на медичні потреби 050403
E stem cells for medical purposes  
F cellules souches à usage médical  
U стоматологічні абразиви 050001
E dental abrasives  
F abrasifs à usage dentaire  
U стоматологічні амальгами 050012
E dental amalgams  
F amalgames dentaires  
U стоматологічні амальгами, що містять золото 050230
E dental amalgams of gold  
F amalgames dentaires en or  
U стоматологічні мастики 050113
E dental mastics  
F mastics dentaires