Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і для тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U стоматологічні цементи 050082
E dental cements  
F ciments dentaires  
U стрихнін 050276
E strychnine  
F strychnine  
U сульфонаміди [ліки] 050279
E sulfonamides [medicines]  
F sulfamides [médicaments]  
U супозиторії 050280
E suppositories  
F suppositoires  
U терапевтичні препарати для ванн 050045
E therapeutic preparations for the bath  
F préparations thérapeutiques pour le bain  
U термальні води 050131
E thermal water  
F eaux thermales  
U тимол на фармацевтичні потреби 050284
E thymol for pharmaceutical purposes  
F thymol à usage pharmaceutique  
U тирлич на фармацевтичні потреби 050158
E gentian for pharmaceutical purposes  
F gentiane à usage pharmaceutique  
U тонізуючі засоби [ліки] 050262
E tonics [medicines]  
F reconstituants [médicaments]  
U трави для куріння на медичні потреби 050336
E smoking herbs for medical purposes  
F herbes à fumer à usage médical  
U трави лікувальні 050170
E medicinal herbs  
F herbes médicinales  
U трансплантати [живі тканини] 050450
E transplants [living tissues]  
F greffons [tissus vivants]  
U труси абсорбуючі для хворих на нетримання 050372
E pants, absorbent, for incontinence  
F culottes hygiéniques pour personnes incontinentes  
U труси гігієнічні / панталони гігієнічні 050200
E sanitary panties / menstruation knickers / sanitary knickers / sanitary pants  
F culottes hygiéniques / slips périodiques  
U тютюнові екстракти [інсектициди] 050186
E tobacco extracts [insecticides]  
F extraits de tabac [insecticides]