Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і для тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U хіміко-фармацевтичні препарати 050077
E chemico-pharmaceutical preparations  
F préparations chimico-pharmaceutiques  
U хімічні препарати для діагностування вагітності 050166
E chemical preparations for the diagnosis of pregnancy  
F préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse  
U хімічні препарати для лікування зернових культур, уражених сажковими хворобами 050222
E chemical preparations for treating wheat blight / chemical preparations for treating wheat smut  
F préparations chimiques pour le traitement de la nielle  
U хімічні препарати для лікування філоксери 050246
E chemical preparations for treating phylloxera  
F produits chimiques pour le traitement du phylloxéra  
U хімічні препарати для лікування хвороб винограду 050288
E chemical preparations for treating diseases affecting vine plants  
F préparations chimiques pour le traitement des maladies de la vigne  
U хімічні препарати для лікування хвороб злакових культур 050488
E chemical preparations for treating diseases affecting cereal plants  
F préparations chimiques pour le traitement des maladies des plantes céréalières  
U хімічні препарати для обробляння при ураженні пліснявою і цвіллю 050202
E chemical preparations for treating mildew  
F préparations chimiques pour le traitement du mildiou  
U хімічні препарати на ветеринарні потреби 050363
E chemical preparations for veterinary purposes  
F préparations chimiques à usage vétérinaire  
U хімічні препарати на медичні потреби 050362
E chemical preparations for medical purposes  
F préparations chimiques à usage médical  
U хімічні препарати на фармацевтичні потреби 050323
E chemical preparations for pharmaceutical purposes  
F préparations chimiques à usage pharmaceutique  
U хімічні реактиви на медичні або ветеринарні потреби 050364
E chemical reagents for medical or veterinary purposes  
F réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire  
U хінін на медичні потреби 050256
E quinine for medical purposes  
F quinine à usage médical  
U хінолін на медичні потреби 050257
E chinoline for medical purposes  
F quinoléine à usage médical  
U хірургічні імплантати, що складаються з живих тканин 050397
E surgical implants comprised of living tissues  
F implants chirurgicaux composés de tissus vivants  
U хірургічні клеї 050442
E surgical glues  
F colles chirurgicales