Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і для тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U хірургічні перев'язувальні матеріали 050140
E surgical dressings  
F étoffes pour pansements  
U хліб для діабетиків, призначений для медичного використання 050121
E diabetic bread adapted for medical use  
F pain pour diabétiques à usage médical  
U хлороформ 050080
E chloroform  
F chloroforme  
U цвіт сірковий на фармацевтичні потреби 050334
E flowers of sulfur for pharmaceutical purposes  
F fleur de soufre à usage pharmaceutique  
U цементи для копит тварин 050083
E cement for animal hooves  
F ciment pour sabots d'animaux  
U цукерки лікувальні 050057
E medicated sweets / medicated candies  
F bonbons médicamenteux  
U цукор льодяниковий на медичні потреби 050310
E crystallized rock sugar for medical purposes  
F sucre candi à usage médical  
U цукор на медичні потреби 050278
E sugar for medical purposes  
F sucre à usage médical  
U чаї трав'яні на медичні потреби 050240
E herbal teas for medicinal purposes  
F tisanes médicinales  
U чай лікувальний 050149
E medicinal tea  
F thé médicinal  
U чай протиастматичний 050022
E asthmatic tea  
F thé antiasthmatique  
U шампуні для домашніх тварин лікувальні 050478
E medicated shampoos for pets  
F shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie  
U шампуні для тварин інсектицидні 050469
E insecticidal animal shampoos  
F shampooings insecticides pour animaux  
U шампуні лікувальні 050474
E medicated shampoos  
F shampooings médicamenteux  
U шампуні проти педикульозу 050468
E pediculicidal shampoos  
F shampooings pédiculicides