Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і для тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U в'яжучі речовини на медичні потреби 050465
E astringents for medical purposes  
F astringents à usage médical  
U гази на медичні потреби 050314
E gases for medical purposes  
F gaz à usage médical  
U галова кислота на фармацевтичні потреби 050338
E gallic acid for pharmaceutical purposes  
F acide gallique à usage pharmaceutique  
U гваякол на фармацевтичні потреби 050153
E guaiacol for pharmaceutical purposes  
F gaïacol à usage pharmaceutique / gayacol à usage pharmaceutique  
U гелі для стимулювання сексуального збудження 050457
E sexual stimulant gels  
F gels de stimulation sexuelle  
U гематоген 050168
E haematogen / hematogen  
F hématogène  
U гемоглобін 050169
E haemoglobin / hemoglobin  
F hémoglobine  
U гемостатичні олівці 050104
E haemostatic pencils / hemostatic pencils  
F crayons hémostatiques  
U гербіциди / препарати для знищування шкідливих рослин 050204
E herbicides / preparations for destroying noxious plants / weedkillers  
F herbicides / préparations pour la destruction des mauvaises herbes / désherbants  
U гігієнічні тампони / менструальні тампони 050232
E sanitary tampons / menstruation tampons  
F tampons hygiéniques / tampons pour la menstruation  
U гідрастин 050174
E hydrastine  
F hydrastine  
U гідрастинін 050175
E hydrastinine  
F hydrastinine  
U гірчиця на фармацевтичні потреби 050219
E mustard for pharmaceutical purposes  
F moutarde à usage pharmaceutique  
U гірчична олія на медичні потреби 050172
E mustard oil for medical purposes  
F huile de moutarde à usage médical  
U гірчичники 050271
E mustard plasters / mustard poultices  
F sinapismes