Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і для тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

Відображено всі 469 записи(-ів)
Назва товару Базовий номер
U ад'юванти на медичні потреби 050396
E adjuvants for medical purposes  
F adjuvants à usage médical  
U аерозолі охолоджувальні на медичні потреби 050407
E cooling sprays for medical purposes  
F sprays réfrigérants à usage médical  
U акарициди 050387
E acaricides  
F acaricides  
U аконітин 050002
E aconitine  
F aconitine  
U алкалоїди на медичні потреби 050296
E alkaloids for medical purposes  
F alcaloïdes à usage médical  
U альбумінові дієтичні добавки 050420
E albumin dietary supplements  
F compléments alimentaires d'albumine  
U альгінати на фармацевтичні потреби 050433
E alginates for pharmaceutical purposes  
F alginates à usage pharmaceutique  
U альгінатні дієтичні добавки 050432
E alginate dietary supplements  
F compléments alimentaires d'alginates  
U альгіциди 050312
E algicides  
F algicides  
U альдегіди на фармацевтичні потреби 050009
E aldehydes for pharmaceutical purposes  
F aldéhydes à usage pharmaceutique  
U амінокислоти на ветеринарні потреби 050377
E amino acids for veterinary purposes  
F aminoacides à usage vétérinaire  
U амінокислоти на медичні потреби 050376
E amino acids for medical purposes  
F aminoacides à usage médical  
U анальгетики 050124
E analgesics  
F analgésiques  
U анестетики 050017
E anaesthetics  
F anesthésiques  
U антибіотики 050388
E antibiotics  
F antibiotiques  
U антигельмінтні препарати 050154
E vermifuges / anthelmintics  
F vermifuges  
U антидіуретичні препарати 050032
E anti-uric preparations  
F produits antiuriques  
U антисептики 050030
E antiseptics  
F antiseptiques  
U аптечки першої допомоги, заповнені 050244
E first-aid boxes, filled  
F pharmacies portatives  
U ацетат алюмінію на фармацевтичні потреби 050299
E aluminium acetate for pharmaceutical purposes  
F acétate d'alumine à usage pharmaceutique  
U ацетати на фармацевтичні потреби 050291
E acetates for pharmaceutical purposes  
F acétates à usage pharmaceutique  
U бактерицидні засоби 050159
E germicides  
F germicides  
U бактеріальні препарати для медичного та ветеринарного використання 050039
E bacterial preparations for medical and veterinary use  
F préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire  
U бактеріологічні препарати для медичного та ветеринарного використання 050037
E bacteriological preparations for medical and veterinary use  
F préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire  
U балони з киснем на медичні потреби заправлені 050499
E oxygen cylinders, filled, for medical purposes  
F bouteilles d'oxygène remplies à usage médical  
U бальзами на медичні потреби 050050
E balms for medical purposes  
F baumes à usage médical  
U бальзамічні препарати на медичні потреби 050046
E balsamic preparations for medical purposes  
F balsamiques à usage médical  
U бджолине маточне молочко на фармацевтичні потреби 050316
E royal jelly for pharmaceutical purposes  
F gelée royale à usage pharmaceutique  
U безтютюнові сигарети на медичні потреби 050081
E tobacco-free cigarettes for medical purposes  
F cigarettes sans tabac à usage médical  
U бинти для перев'язування 050049
E bandages for dressings  
F bandes pour pansements  
U бікарбонат натрію на фармацевтичні потреби 050304
E bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes  
F bicarbonate de soude à usage pharmaceutique  
U білкові препарати на медичні потреби 050007
E albuminous preparations for medical purposes  
F préparations albumineuses à usage médical  
U білкові харчові продукти на медичні потреби 050006
E albuminous foodstuffs for medical purposes  
F aliments à base d'albumine à usage médical  
U біологічні препарати на ветеринарні потреби 050361
E biological preparations for veterinary purposes  
F préparations biologiques à usage vétérinaire  
U біологічні препарати на медичні потреби 050305
E biological preparations for medical purposes  
F préparations biologiques à usage médical  
U біоциди 050052
E biocides  
F biocides  
U бісмут азотнокислий основний на фармацевтичні потреби 050263
E bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes  
F sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique  
U борошно з насіння льону на фармацевтичні потреби 050190
E linseed meal for pharmaceutical purposes / flaxseed meal for pharmaceutical purposes  
F farine de lin à usage pharmaceutique  
U борошно на фармацевтичні потреби / борошно грубого помелу на фармацевтичні потреби 050144
E flour for pharmaceutical purposes / meal for pharmaceutical purposes  
F farines à usage pharmaceutique  
U браслети, просочені репелентами 050490
E bracelets impregnated with insect repellent  
F bracelets imprégnés de répulsif anti-insectes  
U бром на фармацевтичні потреби 050306
E bromine for pharmaceutical purposes  
F brome à usage pharmaceutique  
U бронхолітичні препарати 050390
E bronchodilating preparations  
F préparations pour bronchodilatateurs  
U вагінальні промивальні засоби на медичні потреби 050393
E vaginal washes for medical purposes  
F bains vaginaux à usage médical  
U вазелін на медичні потреби 050339
E petroleum jelly for medical purposes  
F gelée de pétrole à usage médical  
U вакцини 050107
E vaccines  
F vaccins  
U вата абсорбуюча бавовняна / вата абсорбуюча 050176
E absorbent cotton / absorbent wadding  
F ouate hydrophile / coton hydrophile  
U вата антисептична бавовняна 050031
E antiseptic cotton  
F coton antiseptique  
U вата асептична бавовняна 050034
E aseptic cotton  
F coton aseptique  
U вата бавовняна на медичні потреби 050099
E cotton for medical purposes  
F coton à usage médical  
U вата на медичні потреби 050072
E wadding for medical purposes  
F ouate à usage médical  
U ватні палички на медичні потреби 050447
E cotton swabs for medical purposes / cotton sticks for medical purposes  
F bâtonnets ouatés à usage médical  
U ветеринарні препарати 050287
E veterinary preparations  
F produits vétérinaires  
U винний камінь на фармацевтичні потреби 050281
E tartar for pharmaceutical purposes  
F tartre à usage pharmaceutique  
U відвари на фармацевтичні потреби 050109
E decoctions for pharmaceutical purposes  
F décoctions à usage pharmaceutique  
U вітамінні препарати* 050090
E vitamin preparations*  
F préparations de vitamines*  
U вода морська для лікувальних ванн 050044
E seawater for medicinal bathing  
F eau de mer pour bains médicinaux  
U води мінеральні на медичні потреби 050129
E mineral waters for medical purposes  
F eaux minérales à usage médical  
U водний розчин хлоралю на фармацевтичні потреби 050079
E hydrated chloral for pharmaceutical purposes  
F chloral hydraté à usage pharmaceutique  
U волокно дієтичне 050367
E dietary fibre / dietary fiber  
F fibres alimentaires  
U вугілля деревне на фармацевтичні потреби 050056
E charcoal for pharmaceutical purposes  
F charbon de bois à usage pharmaceutique  
U в'яжучі речовини на медичні потреби 050465
E astringents for medical purposes  
F astringents à usage médical  
U гази на медичні потреби 050314
E gases for medical purposes  
F gaz à usage médical  
U галова кислота на фармацевтичні потреби 050338
E gallic acid for pharmaceutical purposes  
F acide gallique à usage pharmaceutique  
U гваякол на фармацевтичні потреби 050153
E guaiacol for pharmaceutical purposes  
F gaïacol à usage pharmaceutique / gayacol à usage pharmaceutique  
U гелі для стимулювання сексуального збудження 050457
E sexual stimulant gels  
F gels de stimulation sexuelle  
U гематоген 050168
E haematogen / hematogen  
F hématogène  
U гемоглобін 050169
E haemoglobin / hemoglobin  
F hémoglobine  
U гемостатичні олівці 050104
E haemostatic pencils / hemostatic pencils  
F crayons hémostatiques  
U гербіциди / препарати для знищування шкідливих рослин 050204
E herbicides / preparations for destroying noxious plants / weedkillers  
F herbicides / préparations pour la destruction des mauvaises herbes / désherbants  
U гігієнічні тампони / менструальні тампони 050232
E sanitary tampons / menstruation tampons  
F tampons hygiéniques / tampons pour la menstruation  
U гідрастин 050174
E hydrastine  
F hydrastine  
U гідрастинін 050175
E hydrastinine  
F hydrastinine  
U гірчиця на фармацевтичні потреби 050219
E mustard for pharmaceutical purposes  
F moutarde à usage pharmaceutique  
U гірчична олія на медичні потреби 050172
E mustard oil for medical purposes  
F huile de moutarde à usage médical  
U гірчичники 050271
E mustard plasters / mustard poultices  
F sinapismes  
U гліцерин на медичні потреби 050331
E glycerine for medical purposes  
F glycérine à usage médical  
U гліцерофосфати 050160
E glycerophosphates  
F glycérophosphates  
U глюкоза на медичні потреби 050340
E glucose for medical purposes  
F glucose à usage médical  
U гомогенізовані продукти харчування, призначені на медичні потреби 050461
E homogenized food adapted for medical purposes / homogenised food adapted for medical purposes  
F nourriture homogénéisée à usage médical  
U гормони на медичні потреби 050171
E hormones for medical purposes  
F hormones à usage médical  
U грязі для ванн 050059
E mud for baths  
F boue pour bains  
U грязі лікувальні 050058
E medicinal mud / medicinal sediment [mud]  
F boues médicinales  
U губки для загоювання ран 050136
E vulnerary sponges  
F éponges vulnéraires  
U губки контрацептивні 050494
E contraceptive sponges  
F éponges contraceptives  
U гума на стоматологічні потреби 050066
E rubber for dental purposes  
F caoutchouc à usage dentaire  
U гумігут на медичні потреби 050341
E gamboge for medical purposes  
F gommes-guttes à usage médical  
U гур'юновий бальзам на медичні потреби 050342
E gurjun balsam for medical purposes  
F baume de gurjun à usage médical  
U дезінфікувальні засоби 050441
E disinfectants  
F désinfectants  
U дезінфікувальні засоби для хімічних туалетів 050380
E disinfectants for chemical toilets  
F désinfectants pour W.-C. chimiques  
U дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби 050118
E disinfectants for hygiene purposes  
F désinfectants à usage hygiénique  
U дезодоранти для одягу і текстильних виробів 050400
E deodorants for clothing and textiles  
F désodorisants pour vêtements ou matières textiles  
U дезодоранти, крім призначених для людей або для тварин 050119
E deodorants, other than for human beings or for animals  
F désodorisants  
U дезодоратори для туалетних лотків 050501
E deodorizers for litter trays / deodorisers for litter trays  
F désodorisants pour bacs à litière  
U деревина кедрова, що використовується як репелент 050379
E cedar wood for use as an insect repellent  
F bois de cèdre anti-insectes  
U детергенти на медичні потреби 050108
E detergents for medical purposes  
F détergents [détersifs] à usage médical  
U дигіталін 050123
E digitalin  
F digitaline  
U дитячі суміші 050448
E infant formula  
F préparations alimentaires pour nourrissons  
U діагностичні препарати на ветеринарні потреби 050446
E diagnostic preparations for veterinary purposes  
F préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire  
U діагностичні препарати на медичні потреби 050330
E diagnostic preparations for medical purposes  
F préparations pour le diagnostic à usage médical  
U діастаза на медичні потреби 050366
E diastase for medical purposes  
F diastases à usage médical  
U дієтичні добавки для тварин 050419
E dietary supplements for animals  
F compléments alimentaires pour animaux  
U дієтичні добавки з бджолиного маточного молочка 050425
E royal jelly dietary supplements  
F compléments alimentaires de gelée royale  
U дієтичні добавки з глюкози 050430
E glucose dietary supplements  
F compléments alimentaires de glucose  
U дієтичні добавки з квіткового пилку 050428
E pollen dietary supplements  
F compléments alimentaires de pollen  
U дієтичні добавки з косметичним ефектом 050484
E dietary supplements with a cosmetic effect  
F compléments alimentaires à effet cosmétique  
U дієтичні добавки з насіння льону 050421
E linseed dietary supplements / flaxseed dietary supplements  
F compléments alimentaires de graines de lin  
U дієтичні добавки з олії льону 050422
E linseed oil dietary supplements / flaxseed oil dietary supplements  
F compléments alimentaires d'huile de graines de lin  
U дієтичні добавки з порошку ягід асаї 050482
E acai powder dietary supplements  
F compléments alimentaires à base de poudre d'açaï  
U дієтичні добавки з прополісу 050427
E propolis dietary supplements  
F compléments alimentaires de propolis  
U дієтичні добавки із зародків пшениці 050423
E wheat germ dietary supplements  
F compléments alimentaires de germes de blé  
U дієтичні напої, призначені на медичні потреби 050307
E dietetic beverages adapted for medical purposes  
F boissons diététiques à usage médical  
U дієтичні речовини, призначені для медичного використання 050350
E dietetic substances adapted for medical use  
F substances diététiques à usage médical  
U дієтичні харчові продукти, призначені на медичні потреби 050297
E dietetic foods adapted for medical purposes  
F aliments diététiques à usage médical  
U дріжджі на фармацевтичні потреби 050194
E yeast for pharmaceutical purposes  
F levure à usage pharmaceutique  
U дріжджові дієтичні добавки 050424
E yeast dietary supplements  
F compléments alimentaires de levure  
U евкаліпт на фармацевтичні потреби 050142
E eucalyptus for pharmaceutical purposes  
F eucalyptus à usage pharmaceutique  
U евкаліптол на фармацевтичні потреби 050141
E eucalyptol for pharmaceutical purposes  
F eucalyptol à usage pharmaceutique  
U екстракти рослин на фармацевтичні потреби 050452
E plant extracts for pharmaceutical purposes  
F extraits de plantes à usage pharmaceutique  
U екстракти трав на медичні потреби 050456
E herbal extracts for medical purposes  
F extraits de plantes à usage médical  
U екстракти хмелю на фармацевтичні потреби 050343
E extracts of hops for pharmaceutical purposes  
F extraits de houblon à usage pharmaceutique  
U еліксири [фармацевтичні препарати] 050133
E elixirs [pharmaceutical preparations]  
F élixirs [préparations pharmaceutiques]  
U ензими на ветеринарні потреби 050369
E enzymes for veterinary purposes  
F enzymes à usage vétérinaire  
U ензими на медичні потреби 050368
E enzymes for medical purposes  
F enzymes à usage médical  
U ензимні дієтичні добавки 050429
E enzyme dietary supplements  
F compléments alimentaires d'enzymes  
U ензимні препарати на медичні потреби 050370
E enzyme preparations for medical purposes  
F préparations enzymatiques à usage médical  
U естери на фармацевтичні потреби 050138
E esters for pharmaceutical purposes  
F esters à usage pharmaceutique  
U естери целюлози на фармацевтичні потреби 050318
E cellulose esters for pharmaceutical purposes  
F esters de cellulose à usage pharmaceutique  
U етери на фармацевтичні потреби 050139
E ethers for pharmaceutical purposes  
F éthers à usage pharmaceutique  
U етери целюлози на фармацевтичні потреби 050320
E cellulose ethers for pharmaceutical purposes  
F éthers de cellulose à usage pharmaceutique  
U жарознижувальні засоби 050146
E febrifuges  
F fébrifuges  
U желатин на медичні потреби 050157
E gelatine for medical purposes  
F gélatine à usage médical  
U жири для доїння 050165
E milking grease  
F graisse à traire  
U жири на ветеринарні потреби 050164
E greases for veterinary purposes  
F graisses à usage vétérinaire  
U жири на медичні потреби 050163
E greases for medical purposes  
F graisses à usage médical  
U жувальні гумки з нікотином, що використовуються як засоби для відмови від куріння 050485
E nicotine gum for use as an aid to stop smoking  
F gommes à la nicotine pour le sevrage tabagique  
U жувальні гумки на медичні потреби 050198
E chewing gum for medical purposes  
F gommes à mâcher à usage médical  
U заспокійливі препарати 050152
E nervines  
F nervins  
U захисні подушечки при бурситі великого пальця стопи 050391
E bunion pads  
F coussinets pour oignons  
U ізотопи на медичні потреби 050349
E isotopes for medical purposes  
F isotopes à usage médical  
U імуностимулятори 050458
E immunostimulants  
F immunostimulants  
U індикаторний папір на ветеринарні потреби 050464
E reagent paper for veterinary purposes  
F papier réactif à usage vétérinaire  
U індикаторний папір на медичні потреби 050437
E reagent paper for medical purposes  
F papier réactif à usage médical  
U інсектициди 050055
E insecticides  
F insecticides  
U ірландський мох на медичні потреби 050182
E Irish moss for medical purposes  
F mousse d'Irlande à usage médical  
U йод на фармацевтичні потреби 050346
E iodine for pharmaceutical purposes  
F iode à usage pharmaceutique  
U йодиди лужних металів на фармацевтичні потреби 050348
E alkaline iodides for pharmaceutical purposes  
F iodures alcalins à usage pharmaceutique  
U йодиди на фармацевтичні потреби 050347
E iodides for pharmaceutical purposes  
F iodures à usage pharmaceutique  
U йодоформ 050181
E iodoform  
F iodoforme  
U казеїнові дієтичні добавки 050434
E casein dietary supplements  
F compléments alimentaires de caséine  
U каломель [фунгіцид] 050064
E calomel [fungicide]  
F calomel [fongicide]  
U камеді на медичні потреби 050161
E gum for medical purposes  
F gommes à usage médical  
U камфора на медичні потреби 050309
E camphor for medical purposes  
F camphre à usage médical  
U камфорна олія на медичні потреби 050308
E camphor oil for medical purposes  
F huile camphrée à usage médical  
U капсули для ліків 050068
E capsules for medicines  
F capsules pour médicaments  
U капсули з дендримерних полімерів для фармацевтичних продуктів 050487
E capsules made of dendrimer-based polymers, for pharmaceuticals  
F capsules en polymères dendrimériques pour produits pharmaceutiques  
U карболінеум [паразитицид] 050311
E carbolineum [parasiticide]  
F carbonyle [antiparasitaire]  
U каустики на фармацевтичні потреби 050319
E caustics for pharmaceutical purposes  
F caustiques à usage pharmaceutique  
U каустичні олівці 050102
E caustic pencils  
F crayons caustiques  
U кашу на фармацевтичні потреби 050062
E cachou for pharmaceutical purposes  
F cachou à usage pharmaceutique  
U квасія на медичні потреби 050254
E quassia for medical purposes  
F quassia à usage médical  
U квебрахо на медичні потреби 050253
E quebracho for medical purposes  
F quebracho à usage médical  
U кисень на медичні потреби 050399
E oxygen for medical purposes  
F oxygène à usage médical  
U кислоти на фармацевтичні потреби 050292
E acids for pharmaceutical purposes  
F acides à usage pharmaceutique  
U кисневі ванни 050043
E oxygen baths  
F bains d'oxygène  
U кістковий цемент на хірургічні та ортопедичні потреби 050385
E bone cement for surgical and orthopaedic purposes / bone cement for surgical and orthopedic purposes  
F ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie  
U клейкі препарати для ловіння мух 050217
E fly glue / fly catching adhesives  
F glu contre les mouches  
U клейкі стрічки на медичні потреби / клейкі смуги на медичні потреби 050294
E adhesive tapes for medical purposes / adhesive bands for medical purposes  
F bandes adhésives pour la médecine / rubans adhésifs pour la médecine  
U клеючі препарати для зубних протезів 050003
E adhesives for dentures  
F adhésifs pour prothèses dentaires  
U кокаїн 050086
E cocaine  
F cocaïne  
U колаген на медичні потреби 050451
E collagen for medical purposes  
F collagène à usage médical  
U колодій на фармацевтичні потреби 050324
E collodion for pharmaceutical purposes  
F collodion à usage pharmaceutique  
U компреси 050089
E compresses  
F compresses  
U контрацептиви хімічні 050095
E chemical contraceptives  
F contraceptifs chimiques  
U кора ангустури на медичні потреби 050020
E angostura bark for medical purposes  
F écorce d'angosture à usage médical / écorce d'angusture à usage médical  
U кора кондуранго на медичні потреби 050092
E condurango bark for medical purposes  
F écorce de condurango  
U кора кротонова 050105
E croton bark  
F écorce de croton  
U кора мангрового дерева на фармацевтичні потреби 050199
E mangrove bark for pharmaceutical purposes  
F écorce de manglier à usage pharmaceutique  
U кора миробаланова на фармацевтичні потреби 050221
E myrobalan bark for pharmaceutical purposes  
F écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique  
U кора на фармацевтичні потреби 050132
E barks for pharmaceutical purposes  
F écorces à usage pharmaceutique  
U кора хінного дерева на медичні потреби 050255
E quinquina for medical purposes / cinchona for medical purposes  
F quinquina à usage médical  
U коріння лікувальне 050260
E medicinal roots  
F racines médicinales  
U коріння ревеню на фармацевтичні потреби 050261
E rhubarb roots for pharmaceutical purposes  
F racines de rhubarbe à usage pharmaceutique  
U корм для тварин лікувальний 050445
E medicated animal feed  
F aliments médicamenteux pour animaux  
U корпія на медичні потреби 050073
E lint for medical purposes  
F charpie  
U краплі для очей 050088
E collyrium  
F collyre  
U крем з винного каменю на фармацевтичні потреби 050325
E cream of tartar for pharmaceutical purposes  
F crème de tartre à usage pharmaceutique  
U креозот на фармацевтичні потреби 050326
E creosote for pharmaceutical purposes  
F créosote à usage pharmaceutique  
U кров на медичні потреби 050265
E blood for medical purposes  
F sang à usage médical  
U кровоочищальні засоби 050117
E depuratives  
F dépuratifs  
U кровоспинні препарати 050277
E styptic preparations  
F styptiques  
U кропова олія на медичні потреби 050018
E dill oil for medical purposes  
F essence d'aneth à usage médical  
U крохмаль на дієтичні або фармацевтичні потреби 050013
E starch for dietetic or pharmaceutical purposes  
F amidon à usage diététique ou pharmaceutique  
U культури біологічних тканин на ветеринарні потреби 050406
E biological tissue cultures for veterinary purposes  
F cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire  
U культури біологічних тканин на медичні потреби 050405
E biological tissue cultures for medical purposes  
F cultures de tissus biologiques à usage médical  
U культури мікроорганізмів для медичного або ветеринарного використання 050213
E cultures of microorganisms for medical or veterinary use  
F cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire  
U кураре 050106
E curare  
F curare  
U лаки для зубів 050112
E dental lacquer  
F laques dentaires  
U лактаційні вкладки 050378
E breast-nursing pads  
F coussinets d'allaitement  
U лактоза на фармацевтичні потреби 050192
E milk sugar for pharmaceutical purposes / lactose for pharmaceutical purposes  
F sucre de lait à usage pharmaceutique / lactose à usage pharmaceutique  
U лейкопластири 050019
E adhesive plasters / sticking plasters  
F sparadrap  
U лецитин на медичні потреби 050313
E lecithin for medical purposes  
F lécithine à usage médical  
U лецитинові дієтичні добавки 050431
E lecithin dietary supplements  
F compléments alimentaires de lécithine  
U липкий папір для ловіння мух 050035
E fly catching paper  
F attrape-mouches  
U ліки від закрепів 050093
E medicines for alleviating constipation  
F remèdes contre la constipation  
U ліки для людей 050328
E medicines for human purposes  
F médicaments pour la médecine humaine / remèdes pour la médecine humaine  
U ліки на ветеринарні потреби 050329
E medicines for veterinary purposes  
F médicaments à usage vétérinaire / remèdes à usage vétérinaire  
U ліки на медичні потреби 050125
E drugs for medical purposes  
F drogues à usage médical  
U ліки на стоматологічні потреби 050327
E medicines for dental purposes  
F médicaments à usage dentaire / remèdes à usage dentaire  
U лікувальні засоби від мозолів 050098
E corn remedies  
F produits contre les cors aux pieds / coricides  
U лікувальні засоби від надмірного пітніння 050285
E remedies for perspiration  
F remèdes contre la transpiration  
U лікувальні засоби від надмірного пітніння ніг 050247
E remedies for foot perspiration  
F remèdes contre la transpiration des pieds  
U лініменти 050196
E liniments  
F liniments  
U локриця на фармацевтичні потреби 050185
E liquorice for pharmaceutical purposes  
F réglisse à usage pharmaceutique  
U лосьйони для волосся лікувальні 050476
E medicated hair lotions  
F lotions capillaires médicamenteuses  
U лосьйони на ветеринарні потреби 050220
E lotions for veterinary purposes  
F lotions à usage vétérinaire  
U лосьйони на фармацевтичні потреби 050191
E lotions for pharmaceutical purposes  
F lotions à usage pharmaceutique  
U лосьйони після гоління лікувальні 050473
E medicated after-shave lotions  
F lotions après-rasage médicamenteuses  
U лубриканти інтимні 050408
E personal sexual lubricants  
F lubrifiants sexuels  
U лупулін на фармацевтичні потреби 050197
E lupulin for pharmaceutical purposes  
F lupuline à usage pharmaceutique  
U магнезія на фармацевтичні потреби 050127
E magnesia for pharmaceutical purposes  
F magnésie à usage pharmaceutique  
U мазі від сонячних опіків 050301
E sunburn ointments  
F produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil] / onguents contre les brûlures du soleil  
U мазі на фармацевтичні потреби 050225
E ointments for pharmaceutical purposes  
F onguents à usage pharmaceutique  
U мазі проти обмороження на фармацевтичні потреби 050023
E frostbite salve for pharmaceutical purposes  
F baume antigel à usage pharmaceutique  
U марля для перев'язування 050155
E gauze for dressings  
F gaze pour pansements  
U масажні гелі на медичні потреби 050492
E massage gels for medical purposes  
F gels de massage à usage médical  
U масажні свічки на терапевтичні потреби 050481
E massage candles for therapeutic purposes  
F bougies de massage à usage thérapeutique  
U матеріали для заповнювання кісткових дефектів, що складаються з живих тканин 050498
E bone void fillers comprised of living tissues  
F produits de comblement osseux composés de tissus vivants  
U матеріали для зубних відбитків 050111
E dental impression materials  
F matières pour empreintes dentaires  
U матеріали для пломбування зубів 050110
E teeth filling material  
F matières pour plomber les dents  
U матрацики для змінювання дитячих підгузків одноразові / матрацики для змінювання пелюшок для немовлят одноразові 050497
E diaper changing mats, disposable, for babies / nappy changing mats, disposable, for babies  
F matelas à langer jetables pour bébés  
U медичний спирт 050008
E medicinal alcohol  
F alcools médicinaux  
U медичні аптечки переносні, заповнені 050126
E medicine cases, portable, filled  
F droguiers de voyage  
U медичні препарати для схуднення 050317
E medical preparations for slimming purposes  
F préparations médicales pour l'amincissement  
U мелісова вода на фармацевтичні потреби 050128
E melissa water for pharmaceutical purposes  
F eau de mélisse à usage pharmaceutique  
U ментол 050210
E menthol  
F menthol  
U мигдалеве молоко на фармацевтичні потреби 050300
E almond milk for pharmaceutical purposes  
F lait d'amandes à usage pharmaceutique  
U мийні засоби для рук антибактеріальні 050472
E antibacterial handwashes  
F produits antibactériens pour le lavage des mains  
U мийні засоби для собак [інсектициди] 050075
E dog washes [insecticides]  
F produits pour laver les chiens [insecticides]  
U мийні засоби для тварин [інсектициди] 050189
E animal washes [insecticides]  
F produits pour laver les animaux [insecticides]  
U мийні засоби для худоби [інсектициди] 050051
E cattle washes [insecticides]  
F produits pour laver les bestiaux [insecticides]  
U мийні засоби інсектицидні ветеринарні 050470
E insecticidal veterinary washes  
F produits de lavage insecticides à usage vétérinaire  
U мило антибактеріальне 050471
E antibacterial soap  
F savons antibactériens  
U мило дезінфікувальне 050479
E disinfectant soap  
F savons désinfectants  
U мило лікувальне 050480
E medicated soap  
F savons médicinaux  
U мінеральні біологічно активні харчові добавки 050382
E mineral food supplements  
F suppléments alimentaires minéraux  
U моделювальний віск стоматологічний 050084
E moulding wax for dentists / molding wax for dentists  
F cires à modeler à usage dentaire  
U молескін на медичні потреби 050392
E moleskin for medical purposes  
F moleskine à usage médical  
U молоко сухе для дитячого харчування 050449
E powdered milk for babies  
F lait en poudre pour bébés  
U молочні суміші для дитячого харчування 050145
E lacteal flour for babies  
F farines lactées pour bébés  
U молочні ферменти на фармацевтичні потреби 050187
E milk ferments for pharmaceutical purposes  
F ferments lactiques à usage pharmaceutique  
U м'ясо сублімоване, призначене на медичні потреби 050463
E freeze-dried meat adapted for medical purposes / lyophilised meat adapted for medical purposes / lyophilized meat adapted for medical purposes  
F viande lyophilisée à usage médical  
U м'ята на фармацевтичні потреби 050201
E mint for pharmaceutical purposes  
F menthe à usage pharmaceutique  
U наліпки з вітамінними добавками 050483
E vitamin supplement patches  
F patchs de compléments vitaminiques  
U наліпки з нікотином, що використовуються як засоби для відмови від куріння 050486
E nicotine patches for use as aids to stop smoking  
F patchs de nicotine pour le sevrage tabagique  
U наплічні пов'язки на хірургічні потреби 050267
E scapulars for surgical purposes  
F scapulaires à usage chirurgical  
U напої лікувальні 050332
E medicinal drinks  
F potions médicinales  
U наривні засоби 050290
E vesicants  
F vésicants  
U наркотики 050223
E narcotics  
F narcotiques  
U насіння льону на фармацевтичні потреби 050162
E linseed for pharmaceutical purposes / flaxseed for pharmaceutical purposes  
F graines de lin à usage pharmaceutique  
U настої лікувальні 050148
E medicinal infusions  
F infusions médicinales  
U настоянки йоду 050179
E tincture of iodine  
F teinture d'iode  
U настоянки на медичні потреби 050208
E tinctures for medical purposes  
F teintures à usage médical  
U нутрицевтичні препарати на терапевтичні або медичні потреби 050459
E nutraceutical preparations for therapeutic or medical purposes  
F préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical  
U обкурювальні палички / обкурювальні таблетки 050085
E fumigating sticks / fumigating pastilles  
F clous fumants  
U обкурювальні препарати на медичні потреби 050337
E fumigation preparations for medical purposes  
F produits pour fumigations à usage médical  
U облатки на фармацевтичні потреби 050243
E cachets for pharmaceutical purposes  
F cachets à usage pharmaceutique  
U олівці від бородавок 050033
E wart pencils  
F crayons antiverrue  
U олії лікувальні 050167
E medicinal oils  
F huiles à usage médical  
U олія скипидарна на фармацевтичні потреби 050283
E oil of turpentine for pharmaceutical purposes  
F essence de térébenthine à usage pharmaceutique  
U опіати 050226
E opiates  
F opiats  
U опій 050227
E opium  
F opium  
U оподельдок 050228
E opodeldoc  
F opodeldoch  
U ополіскувачі для порожнини рота на медичні потреби 050383
E mouthwashes for medical purposes  
F bains de bouche à usage médical  
U отрута для щурів 050216
E rat poison  
F mort-aux-rats  
U отрути 050249
E poisons  
F poisons  
U отрути бактеріальні 050038
E bacterial poisons  
F poisons bactériens  
U палички для полегшування головного болю 050493
E headache relief sticks  
F bâtonnets pour le soulagement de maux de tête  
U палички локриці на фармацевтичні потреби 050303
E stick liquorice for pharmaceutical purposes  
F bâtons de réglisse à usage pharmaceutique  
U папір для гірчичників 050237
E paper for mustard plasters / paper for mustard poultices  
F papier à sinapismes  
U папір проти молі 050286
E mothproofing paper / mothproof paper  
F papier antimite  
U паразитициди 050238
E parasiticides  
F parasiticides  
U пасти зубні лікувальні 050491
E medicated toothpaste  
F pâtes dentifrices médicamenteuses  
U пастилки на фармацевтичні потреби / таблетки для розсмоктування на фармацевтичні потреби 050214
E pastilles for pharmaceutical purposes / lozenges for pharmaceutical purposes  
F pastilles à usage pharmaceutique  
U пектин на фармацевтичні потреби 050231
E pectin for pharmaceutical purposes  
F pectine à usage pharmaceutique  
U пепсини на фармацевтичні потреби 050242
E pepsins for pharmaceutical purposes  
F pepsines à usage pharmaceutique  
U пептони на фармацевтичні потреби 050180
E peptones for pharmaceutical purposes  
F peptones à usage pharmaceutique  
U перев'язувальні матеріали медичні 050114
E dressings, medical  
F articles pour pansements  
U перекис водню на медичні потреби 050345
E hydrogen peroxide for medical purposes  
F peroxyde d'hydrogène à usage médical  
U перлинна пудра на медичні потреби 050410
E pearl powder for medical purposes  
F poudre de perles à usage médical  
U пестициди 050439
E pesticides  
F pesticides  
U пігулки антиоксидантні 050418
E antioxidant pills  
F pilules antioxydantes  
U пігулки для засмагання 050417
E tanning pills  
F pilules autobronzantes  
U пігулки для стримування апетиту 050415
E appetite suppressant pills  
F pilules coupe-faim  
U пігулки для схуднення 050416
E slimming pills  
F pilules amaigrissantes / pilules amincissantes  
U підгузки дитячі / пелюшки поглинаючі для немовлят 050412
E babies' diapers / babies' nappies  
F couches pour bébés  
U підгузки для домашніх тварин 050440
E diapers for pets  
F couches pour animaux de compagnie  
U підгузки для плавання дитячі багаторазові / пелюшки для плавання для немовлят багаторазові 050496
E swim diapers, reusable, for babies / swim nappies, reusable, for babies  
F couches de natation réutilisables pour bébés  
U підгузки для плавання дитячі одноразові / пелюшки для плавання для немовлят одноразові 050495
E swim diapers, disposable, for babies / swim nappies, disposable, for babies  
F couches de natation jetables pour bébés  
U підгузки для хворих на нетримання 050351
E diapers for incontinence  
F couches hygiéniques pour personnes incontinentes  
U підгузки-трусики дитячі 050413
E babies' diaper-pants / babies' nappy-pants  
F couches-culottes pour bébés  
U плазма крові 050248
E blood plasma  
F plasma sanguin  
U побічні продукти переробки злаків на дієтичні або медичні потреби 050321
E by-products of the processing of cereals for dietetic or medical purposes  
F résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical  
U пов'язки на очі на медичні потреби 050398
E eyepatches for medical purposes  
F caches oculaires à usage médical  
U поживні добавки 050384
E nutritional supplements  
F compléments nutritionnels  
U поживні речовини для мікроорганізмів 050212
E nutritive substances for microorganisms  
F substances nutritives pour micro-organismes  
U поживні середовища для бактеріальних культур 050036
E bouillons for bacteriological cultures / bacteriological culture mediums / media for bacteriological cultures  
F bouillons de culture pour la bactériologie  
U помади на медичні потреби 050207
E pomades for medical purposes  
F pommades à usage médical  
U порошок із шпанських мушок 050065
E powder of cantharides  
F poudre de cantharide  
U порошок піретруму 050252
E pyrethrum powder  
F poudre de pyrèthre  
U порцеляна для зубних протезів 050115
E porcelain for dental prostheses  
F porcelaine pour prothèses dentaires  
U послаблювальні препарати 050156
E laxatives  
F laxatifs  
U препарати бісмуту на фармацевтичні потреби 050053
E bismuth preparations for pharmaceutical purposes  
F préparations de bismuth à usage pharmaceutique  
U препарати в шприцах на медичні потреби 050462
E pre-filled syringes for medical purposes  
F seringues préremplies à usage médical  
U препарати від геморою 050025
E haemorrhoid preparations / hemorrhoid preparations  
F produits antihémorroïdaux  
U препарати від загрубілої шкіри ніг 050063
E preparations for callouses  
F produits contre la callosité  
U препарати від обмороження 050103
E chilblain preparations  
F produits contre les engelures  
U препарати для ванн на медичні потреби 050041
E bath preparations for medical purposes  
F préparations pour le bain à usage médical  
U препарати для дезодорування повітря 050401
E air deodorizing preparations / air deodorising preparations  
F désodorisants d'atmosphère  
U препарати для захисту від молі 050028
E mothproofing preparations  
F produits antimites  
U препарати для знижування сексуальної активності 050411
E preparations for reducing sexual activity  
F préparations pour réduire l'activité sexuelle  
U препарати для знищування домового гриба 050026
E preparations for destroying dry rot fungus  
F antimérule  
U препарати для знищування личинок 050193
E larvae exterminating preparations  
F produits pour détruire les larves  
U препарати для знищування мишей 050120
E preparations for destroying mice  
F produits pour détruire les souris  
U препарати для знищування мух 050218
E fly destroying preparations  
F tue-mouches  
U препарати для знищування слимаків 050195
E slug exterminating preparations  
F produits pour détruire les limaces  
U препарати для знищування шкідливих тварин 050021
E preparations for destroying noxious animals  
F produits pour la destruction des animaux nuisibles  
U препарати для знищування шкідників 050289
E vermin destroying preparations  
F produits pour détruire la vermine  
U препарати для лікування акне 050444
E acne treatment preparations  
F préparations pour traitements antiacnéiques  
U препарати для лікування опіків 050061
E preparations for the treatment of burns  
F produits contre les brûlures  
U препарати для лікування педикульозу [педикуліциди] 050467
E lice treatment preparations [pediculicides]  
F préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]  
U препарати для органотерапії 050229
E opotherapy preparations / organotherapy preparations  
F produits opothérapiques  
U препарати для очищання повітря 050005
E air purifying preparations  
F produits pour la purification de l'air  
U препарати для пригнічування апетиту на медичні потреби 050389
E appetite suppressants for medical purposes  
F coupe-faim à usage médical  
U препарати для росту волосся лікувальні 050394
E medicinal hair growth preparations  
F préparations médicinales pour la croissance des cheveux  
U препарати для стерилізування 050275
E sterilizing preparations / sterilising preparations  
F produits pour la stérilisation  
U препарати для стерилізування ґрунту 050272
E soil-sterilizing preparations / soil-sterilising preparations  
F produits stérilisants pour sols  
U препарати для чищення зубів лікувальні 050466
E medicated dentifrices  
F dentifrices médicamenteux  
U препарати для чищення контактних лінз 050365
E contact lens cleaning preparations  
F préparations pour le nettoyage des verres de contact  
U препарати з алое вера на фармацевтичні потреби 050409
E aloe vera preparations for pharmaceutical purposes  
F préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique  
U препарати з мікроелементами для людей і тварин 050375
E preparations of trace elements for human and animal use  
F préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale  
U препарати з мікроорганізмів для медичного або ветеринарного використання 050454
E preparations of microorganisms for medical or veterinary use  
F préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire  
U препарати парфумерно-косметичні лікувальні 050475
E medicated toiletry preparations  
F préparations de toilette médicamenteuses  
U препарати, що полегшують прорізування зубів 050116
E preparations to facilitate teething  
F préparations pour faciliter la dentition  
U припарки 050070
E poultices  
F cataplasmes  
U провідники хімічні для електрокардіографічних електродів 050091
E chemical conductors for electrocardiograph electrodes  
F conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe  
U продукти для дитячого харчування 050298
E food for babies  
F aliments pour bébés  
U продукти харчування сублімовані, призначені на медичні потреби 050460
E freeze-dried food adapted for medical purposes / lyophilised food adapted for medical purposes / lyophilized food adapted for medical purposes  
F nourriture lyophilisée à usage médical  
U прокладки гігієнічні 050234
E sanitary towels / sanitary napkins / sanitary pads  
F serviettes hygiéniques / serviettes périodiques  
U проносні препарати 050143
E purgatives / evacuants  
F purgatifs / évacuants  
U прополіс на фармацевтичні потреби 050426
E propolis for pharmaceutical purposes  
F propolis à usage pharmaceutique  
U протеїнові дієтичні добавки 050435
E protein dietary supplements  
F compléments alimentaires de protéine  
U протеїнові добавки для тварин 050436
E protein supplements for animals  
F compléments de protéine pour animaux  
U протимозольні кільця для ніг 050040
E corn rings for the feet  
F anneaux pour cors aux pieds / bagues pour cors aux pieds  
U протипаразитарні нашийники для тварин 050087
E antiparasitic collars for animals  
F colliers antiparasitaires pour animaux  
U протипаразитарні препарати 050029
E antiparasitic preparations  
F produits antiparasitaires  
U протиспорові препарати 050135
E anticryptogamic preparations  
F produits anticryptogamiques  
U п'явки на медичні потреби 050266
E leeches for medical purposes  
F sangsues à usage médical  
U радій на медичні потреби 050259
E radium for medical purposes  
F radium à usage médical  
U радіоактивні речовини на медичні потреби 050258
E radioactive substances for medical purposes  
F produits radioactifs à usage médical  
U реактиви діагностичних біомаркерів на медичні потреби 050443
E diagnostic biomarker reagents for medical purposes  
F réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical  
U рентгенологічні контрастні речовини на медичні потреби 050096
E radiological contrast substances for medical purposes  
F substances de contraste radiologique à usage médical  
U репеленти 050178
E insect repellents  
F insectifuges  
U репеленти для обкурювання від комах 050386
E insect repellent incense  
F encens répulsif pour insectes  
U репеленти для собак 050076
E repellents for dogs  
F répulsifs pour chiens  
U речовини, що сприяють травленню, на фармацевтичні потреби 050122
E digestives for pharmaceutical purposes  
F digestifs à usage pharmaceutique  
U рибне борошно на фармацевтичні потреби 050381
E fish meal for pharmaceutical purposes  
F farine de poisson à usage pharmaceutique  
U риб'ячий жир 050150
E cod liver oil  
F huile de foie de morue  
U рицинова олія на медичні потреби 050344
E castor oil for medical purposes  
F huile de ricin à usage médical  
U ріжки житні на фармацевтичні потреби 050269
E ergot for pharmaceutical purposes  
F seigle ergoté à usage pharmaceutique  
U розчини для контактних лінз 050094
E solutions for contact lenses / solutions for use with contact lenses  
F solutions pour verres de contact  
U розчини для промивання очей лікувальні 050414
E medicated eye-washes  
F préparations médicinales pour lavages oculaires  
U розчинники для видаляння лейкопластирів 050134
E solvents for removing adhesive plasters  
F solvants pour enlever le sparadrap  
U рослини роду коноплі на медичні потреби 050500
E cannabis for medical purposes / marijuana for medical purposes  
F cannabis à usage médical / marijuana à usage médical  
U ртутна мазь 050211
E mercurial ointments  
F onguents mercuriels  
U сарсапарель на медичні потреби 050264
E sarsaparilla for medical purposes  
F salsepareille à usage médical  
U свинцева вода 050054
E lead water / Goulard water  
F eau blanche  
U седативні препарати / транквілізатори 050268
E sedatives / tranquillizers  
F calmants / sédatifs  
U серветки, просочені фармацевтичними розчинами 050374
E tissues impregnated with pharmaceutical lotions  
F serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques  
U серотерапевтичні ліки 050270
E serotherapeutic medicines  
F médicaments sérothérapiques  
U сикативи [сушильні препарати] на медичні потреби 050373
E siccatives [drying agents] for medical purposes  
F siccatifs à usage médical  
U сироватки крові 050209
E serums  
F sérums  
U сиропи на фармацевтичні потреби 050067
E syrups for pharmaceutical purposes  
F sirops à usage pharmaceutique  
U сірчані палички [дезінфікувальні засоби] 050205
E sulfur sticks [disinfectants]  
F mèches soufrées pour la désinfection  
U скипидар на фармацевтичні потреби 050282
E turpentine for pharmaceutical purposes  
F térébenthine à usage pharmaceutique  
U снодійні засоби 050273
E soporifics  
F somnifères  
U солі для ванн з мінеральних вод 050042
E salts for mineral water baths  
F sels pour bains d'eaux minérales  
U солі для ванн на медичні потреби 050302
E bath salts for medical purposes  
F sels pour le bain à usage médical  
U солі для нюхання від зомління 050224
E smelling salts  
F sels contre l'évanouissement / sels odorants  
U солі калію на медичні потреби 050251
E potassium salts for medical purposes  
F sels de potassium à usage médical  
U солі мінеральних вод 050130
E mineral water salts  
F sels d'eaux minérales  
U солі на медичні потреби 050137
E salts for medical purposes  
F sels à usage médical  
U солі натрію на медичні потреби 050274
E sodium salts for medical purposes  
F sels de soude à usage médical  
U солод на фармацевтичні потреби 050203
E malt for pharmaceutical purposes  
F malt à usage pharmaceutique  
U солодові молочні напої на медичні потреби 050188
E malted milk beverages for medical purposes  
F lait malté à usage médical  
U сперма для штучного запліднювання 050177
E semen for artificial insemination  
F sperme pour l'insémination artificielle  
U спирт на фармацевтичні потреби 050438
E alcohol for pharmaceutical purposes  
F alcools à usage pharmaceutique  
U сплави дорогоцінних металів на стоматологічні потреби 050010
E alloys of precious metals for dental purposes  
F alliages de métaux précieux à usage dentaire  
U спринцювальні препарати на медичні потреби 050402
E douching preparations for medical purposes  
F préparations de lavage interne à usage médical  
U стероїди 050395
E steroids  
F stéroïdes  
U стовбурові клітини на ветеринарні потреби 050404
E stem cells for veterinary purposes  
F cellules souches à usage vétérinaire  
U стовбурові клітини на медичні потреби 050403
E stem cells for medical purposes  
F cellules souches à usage médical  
U стоматологічні абразиви 050001
E dental abrasives  
F abrasifs à usage dentaire  
U стоматологічні амальгами 050012
E dental amalgams  
F amalgames dentaires  
U стоматологічні амальгами, що містять золото 050230
E dental amalgams of gold  
F amalgames dentaires en or  
U стоматологічні мастики 050113
E dental mastics  
F mastics dentaires  
U стоматологічні цементи 050082
E dental cements  
F ciments dentaires  
U стрихнін 050276
E strychnine  
F strychnine  
U сульфонаміди [ліки] 050279
E sulfonamides [medicines]  
F sulfamides [médicaments]  
U супозиторії 050280
E suppositories  
F suppositoires  
U терапевтичні препарати для ванн 050045
E therapeutic preparations for the bath  
F préparations thérapeutiques pour le bain  
U термальні води 050131
E thermal water  
F eaux thermales  
U тимол на фармацевтичні потреби 050284
E thymol for pharmaceutical purposes  
F thymol à usage pharmaceutique  
U тирлич на фармацевтичні потреби 050158
E gentian for pharmaceutical purposes  
F gentiane à usage pharmaceutique  
U тонізуючі засоби [ліки] 050262
E tonics [medicines]  
F reconstituants [médicaments]  
U трави для куріння на медичні потреби 050336
E smoking herbs for medical purposes  
F herbes à fumer à usage médical  
U трави лікувальні 050170
E medicinal herbs  
F herbes médicinales  
U трансплантати [живі тканини] 050450
E transplants [living tissues]  
F greffons [tissus vivants]  
U труси абсорбуючі для хворих на нетримання 050372
E pants, absorbent, for incontinence  
F culottes hygiéniques pour personnes incontinentes  
U труси гігієнічні / панталони гігієнічні 050200
E sanitary panties / menstruation knickers / sanitary knickers / sanitary pants  
F culottes hygiéniques / slips périodiques  
U тютюнові екстракти [інсектициди] 050186
E tobacco extracts [insecticides]  
F extraits de tabac [insecticides]  
U фармацевтичні препарати 050069
E pharmaceutical preparations  
F préparations pharmaceutiques  
U фармацевтичні препарати від лупи 050241
E pharmaceutical preparations for treating dandruff  
F préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire  
U фармацевтичні препарати для догляду за шкірою 050239
E pharmaceutical preparations for skin care  
F préparations pharmaceutiques pour soins cutanés  
U фармацевтичні препарати для лікування сонячних опіків 050100
E pharmaceutical preparations for treating sunburn  
F préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires  
U фармацевтичні препарати на основі вапна 050074
E lime-based pharmaceutical preparations  
F préparations pharmaceutiques à base de chaux  
U фармацевтичні продукти 050453
E pharmaceuticals  
F produits pharmaceutiques  
U фенол на фармацевтичні потреби 050236
E phenol for pharmaceutical purposes  
F phénol à usage pharmaceutique  
U фенхель на медичні потреби 050147
E fennel for medical purposes  
F fenouil à usage médical  
U ферменти на фармацевтичні потреби 050333
E ferments for pharmaceutical purposes  
F ferments à usage pharmaceutique  
U ферментні препарати на ветеринарні потреби 050371
E enzyme preparations for veterinary purposes  
F préparations enzymatiques à usage vétérinaire  
U філери дермальні ін'єкційні 050489
E injectable dermal fillers  
F produits de comblement dermique injectables  
U фітотерапевтичні препарати на медичні потреби 050455
E phytotherapy preparations for medical purposes  
F préparations de phytothérapie à usage médical  
U формальдегід на фармацевтичні потреби 050335
E formic aldehyde for pharmaceutical purposes  
F aldéhyde formique à usage pharmaceutique  
U фосфати на фармацевтичні потреби 050245
E phosphates for pharmaceutical purposes  
F phosphates à usage pharmaceutique  
U фунгіциди 050151
E fungicides  
F fongicides  
U хіміко-фармацевтичні препарати 050077
E chemico-pharmaceutical preparations  
F préparations chimico-pharmaceutiques  
U хімічні препарати для діагностування вагітності 050166
E chemical preparations for the diagnosis of pregnancy  
F préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse  
U хімічні препарати для лікування зернових культур, уражених сажковими хворобами 050222
E chemical preparations for treating wheat blight / chemical preparations for treating wheat smut  
F préparations chimiques pour le traitement de la nielle  
U хімічні препарати для лікування філоксери 050246
E chemical preparations for treating phylloxera  
F produits chimiques pour le traitement du phylloxéra  
U хімічні препарати для лікування хвороб винограду 050288
E chemical preparations for treating diseases affecting vine plants  
F préparations chimiques pour le traitement des maladies de la vigne  
U хімічні препарати для лікування хвороб злакових культур 050488
E chemical preparations for treating diseases affecting cereal plants  
F préparations chimiques pour le traitement des maladies des plantes céréalières  
U хімічні препарати для обробляння при ураженні пліснявою і цвіллю 050202
E chemical preparations for treating mildew  
F préparations chimiques pour le traitement du mildiou  
U хімічні препарати на ветеринарні потреби 050363
E chemical preparations for veterinary purposes  
F préparations chimiques à usage vétérinaire  
U хімічні препарати на медичні потреби 050362
E chemical preparations for medical purposes  
F préparations chimiques à usage médical  
U хімічні препарати на фармацевтичні потреби 050323
E chemical preparations for pharmaceutical purposes  
F préparations chimiques à usage pharmaceutique  
U хімічні реактиви на медичні або ветеринарні потреби 050364
E chemical reagents for medical or veterinary purposes  
F réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire  
U хінін на медичні потреби 050256
E quinine for medical purposes  
F quinine à usage médical  
U хінолін на медичні потреби 050257
E chinoline for medical purposes  
F quinoléine à usage médical  
U хірургічні імплантати, що складаються з живих тканин 050397
E surgical implants comprised of living tissues  
F implants chirurgicaux composés de tissus vivants  
U хірургічні клеї 050442
E surgical glues  
F colles chirurgicales  
U хірургічні перев'язувальні матеріали 050140
E surgical dressings  
F étoffes pour pansements  
U хліб для діабетиків, призначений для медичного використання 050121
E diabetic bread adapted for medical use  
F pain pour diabétiques à usage médical  
U хлороформ 050080
E chloroform  
F chloroforme  
U цвіт сірковий на фармацевтичні потреби 050334
E flowers of sulfur for pharmaceutical purposes  
F fleur de soufre à usage pharmaceutique  
U цементи для копит тварин 050083
E cement for animal hooves  
F ciment pour sabots d'animaux  
U цукерки лікувальні 050057
E medicated sweets / medicated candies  
F bonbons médicamenteux  
U цукор льодяниковий на медичні потреби 050310
E crystallized rock sugar for medical purposes  
F sucre candi à usage médical  
U цукор на медичні потреби 050278
E sugar for medical purposes  
F sucre à usage médical  
U чаї трав'яні на медичні потреби 050240
E herbal teas for medicinal purposes  
F tisanes médicinales  
U чай лікувальний 050149
E medicinal tea  
F thé médicinal  
U чай протиастматичний 050022
E asthmatic tea  
F thé antiasthmatique  
U шампуні для домашніх тварин лікувальні 050478
E medicated shampoos for pets  
F shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie  
U шампуні для тварин інсектицидні 050469
E insecticidal animal shampoos  
F shampooings insecticides pour animaux  
U шампуні лікувальні 050474
E medicated shampoos  
F shampooings médicamenteux  
U шампуні проти педикульозу 050468
E pediculicidal shampoos  
F shampooings pédiculicides  
U шампуні сухі лікувальні 050477
E medicated dry shampoos  
F shampooings secs médicamenteux  
U щоденні прокладки [гігієнічні] 050315
E panty liners [sanitary]  
F protège-slips [produits hygiéniques]  
U ююба лікувальна 050184
E jujube, medicated  
F pâte de jujube  
U ялапа 050183
E jalap  
F jalap  
Відображено всі 469 записи(-ів)