Клас 7

Завантажити перелік у текстовому файлі

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); зчеплення та трансмісії (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом; інкубатори для яєць; торговельні автомати

1 - 100 з 546 записів
Назва товару Базовий номер
U 3D-принтери 070555
E 3D printers  
F imprimantes 3D  
U автоматичні якорі морські 070073
E automatic grapnels for marine purposes  
F grappins automatiques [marine]  
U аерографи для фарбування 070514
E air brushes for applying colour  
F brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs  
U аероконденсатори 070006
E aerocondensers  
F aérocondenseurs  
U алмази склорізальні [частини машин] 070494
E glaziers' diamonds [parts of machines]  
F diamants de vitriers [parties de machines]  
U антифрикційні підшипники для машин / антифрикційні підкладки для машин 070396
E anti-friction bearings for machines / anti-friction pads for machines  
F coussinets antifriction pour machines / paliers [parties de machines ou de moteurs] / paliers antifriction pour machines  
U апарати для газування води 070163
E apparatus for aerating water  
F appareils pour la gazéification d'eau  
U апарати для газування напоїв 070056
E apparatus for aerating beverages  
F appareils pour la gazéification de boissons  
U апарати для керування вантажними підіймачами / апарати для керування ліфтами 070540
E elevator operating apparatus / lift operating apparatus  
F dispositifs de commande pour ascenseurs  
U апарати для очищання ацетилену 070002
E acetylene cleaning apparatus  
F appareils pour la purification de l'acétylène  
U апарати для подавання пива під тиском 070012
E apparatus for drawing up beer under pressure  
F appareils pour tirer la bière sous pression  
U барабани [частини машин] 070039
E drums [parts of machines]  
F tambours de machines  
U бетономішалки [машини] 070045
E concrete mixers [machines]  
F bétonnières de chantier / malaxeurs de béton  
U блоки 070099
E pulleys*  
F palans / moufles [mécanique]  
U бобіни [частини машин] 070408
E reels [parts of machines]  
F bobines pour machines / canettes [parties de machines]  
U бобіни для ткацьких верстатів 070054
E bobbins for weaving looms / reels for weaving looms  
F bobines de métiers à tisser  
U борони 070213
E harrows  
F herses  
U борошномельні машини 070266
E flour mill machines  
F machines pour la minoterie  
U букси для шийок валів [частини машин] 070289
E journal boxes [parts of machines]  
F paliers de tourillons  
U бульдозери 070069
E bulldozers  
F bouteurs [bouldozeurs] / bouldozeurs  
U бункери [вивантажувальні механічні] 070145
E hoppers [mechanical discharging]  
F trémies pour le déchargement mécanique  
U бурові вишки плавучі або неплавучі 070462
E drilling rigs, floating or non-floating  
F tours de forage flottantes ou non flottantes  
U вакуумні насоси [машини] 070312
E vacuum pumps [machines]  
F pompes à vide [machines]  
U вали ткацьких верстатів 070224
E loom shafts  
F lames de métiers à tisser  
U вальці прокатних станів 070141
E rolling mill cylinders  
F cylindres de laminoirs  
U вантажні апарати [гірничорудна промисловість] / пристрої для витягування руди 070185
E haulage apparatus [mining] / extractors for mines  
F extracteurs [mines]  
U вантажні рампи 070096
E loading ramps  
F ponts de chargement  
U вентилятори для двигунів 070381
E fans for motors and engines  
F ventilateurs pour moteurs  
U верстати 070243
E machine tools  
F machines-outils  
U верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні / гайконарізувальні верстати 070167
E die-cutting and tapping machines / nut-tapping machines  
F taraudeuses  
U верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні 070062
E threading machines  
F machines à fileter  
U викрутки електричні 070566
E screwdrivers, electric  
F tournevis électriques  
U вихлопні колектори для двигунів 070497
E exhaust manifold for engines  
F manifolds d'échappement pour moteurs  
U вихлопні труби для двигунів 070451
E exhausts for motors and engines  
F pots d'échappement pour moteurs  
U вібратори [машини] для промислового використання 070509
E vibrators [machines] for industrial use  
F vibrateurs [machines] à usage industriel  
U віджимальні машини для прання 070239
E wringing machines for laundry  
F machines à tordre le linge  
U відкидні клапани [частини машин] 070108
E clack valves [parts of machines]  
F clapets de machines  
U відцентрові млини 070087
E centrifugal mills  
F moulins centrifuges  
U відцентрові насоси 070088
E centrifugal pumps  
F pompes centrifuges  
U вінички для збивання електричні на побутові потреби 070459
E whisks, electric, for household purposes  
F fouets électriques à usage ménager  
U віялки 070379
E winnowers  
F vanneuses  
U водонагрівачі [частини машин] 070165
E water heaters [parts of machines]  
F réchauffeurs d'eau [parties de machines]  
U волочильні стани 070183
E metal drawing machines  
F étireuses  
U ворсувальні машини 070325
E friezing machines  
F ratineuses  
U врубні пристрої [частини машин] 070208
E notchers [machine tools]  
F grugeoirs [machines-outils]  
U врубові машини 070094
E coal-cutting machines  
F haveuses / découpeurs de charbon  
U всмоктувальні машини на промислові потреби 070282
E suction machines for industrial purposes  
F machines d'aspiration à usage industriel  
U всмоктуючі насадки для пилососів 070563
E suction nozzles for vacuum cleaners  
F suceurs pour aspirateurs  
U вугільні щітки [електрика] 070093
E carbon brushes [electricity]  
F balais de charbon [électricité]  
U вулканізувальні апарати 070384
E vulcanisation apparatus  
F appareils de vulcanisation  
U в'язальні машини 070374
E knitting machines  
F tricoteuses / machines à tricoter  
U газонокосарки [машини] 070201
E lawnmowers [machines]  
F tondeuses à gazon [machines]  
U гальмові башмаки, крім призначених для транспортних засобів 070406
E brake shoes, other than for vehicles  
F sabots de freins autres que pour véhicules  
U гальмові колодки, крім призначених для транспортних засобів 070524
E brake pads, other than for vehicles  
F plaquettes de freins autres que pour véhicules  
U гальмові накладки, крім призначених для транспортних засобів 070405
E brake linings, other than for vehicles  
F garnitures de freins autres que pour véhicules  
U гальмові сегменти, крім призначених для транспортних засобів 070407
E brake segments, other than for vehicles  
F segments de freins autres que pour véhicules  
U генератори аварійного живлення 070492
E emergency power generators  
F groupes électrogènes de secours  
U генератори змінного струму 070018
E alternators  
F alternateurs  
U генератори постійного струму 070160
E dynamos  
F dynamos  
U генератори постійного струму для велосипедів 070047
E bicycle dynamos  
F dynamos pour bicyclettes  
U генератори струму 070124
E current generators  
F générateurs de courant  
U гідравлічні двигуни 070461
E hydraulic engines and motors  
F moteurs hydrauliques  
U гідравлічні турбіни 070215
E hydraulic turbines  
F turbines hydrauliques  
U гідротрансформатори, крім призначених для наземних транспортних засобів 070426
E torque converters, other than for land vehicles  
F convertisseurs de couple autres que pour véhicules terrestres  
U гірничі бури 070264
E mine borers  
F tarières de mines  
U гірничі машини 070342
E mineworking machines  
F machines pour l'exploitation des mines  
U глушники для двигунів 070519
E mufflers for motors and engines / silencers for motors and engines  
F silencieux pour moteurs  
U головки циліндрів для двигунів 070137
E cylinder heads for engines  
F culasses de moteurs  
U голчаста гарнітура [частини чесальних машин] 070079
E card clothing [parts of carding machines]  
F garnitures de cardes  
U гончарні круги 070420
E potters' wheels  
F tours de potiers  
U гострильні верстати 070387
E sharpening machines  
F machines pour l'affûtage / machines pour l'aiguisage  
U граблі для згрібальних машин 070323
E rakes for raking machines  
F râteaux de râteleuses  
U гравірувальні машини 070207
E engraving machines  
F machines à graver  
U гроновідокремлювачі [машини] 070168
E stalk separators [machines]  
F égrappoirs [machines]  
U грязевловлювачі [машини] 070059
E mud catchers and collectors [machines]  
F collecteurs de boue [machines]  
U гудронатори 070202
E tarring machines  
F goudronneuses  
U гумові гусеничні стрічки, що є частинами гусеничних ходів будівельних машин 070569
E rubber tracks being parts of crawlers on construction machines  
F bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles d’engins de chantier  
U гумові гусеничні стрічки, що є частинами гусеничних ходів гірничих машин 070572
E rubber tracks being parts of crawlers on mining machines  
F bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines d’exploitation minière  
U гумові гусеничні стрічки, що є частинами гусеничних ходів навантажувально-розвантажувальних машин 070570
E rubber tracks being parts of crawlers on loading-unloading machines and apparatus  
F bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines et appareils de chargement-déchargement  
U гумові гусеничні стрічки, що є частинами гусеничних ходів сільськогосподарських машин 070571
E rubber tracks being parts of crawlers on agricultural machines  
F bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines agricoles  
U гумові гусеничні стрічки, що є частинами гусеничних ходів снігоочисників 070573
E rubber tracks being parts of crawlers on snow ploughs  
F bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de chasse-neige  
U двигуни для літаків 070029
E aeroplane engines  
F moteurs d'avions  
U двигуни для повітроплавних апаратів 070386
E aeronautical engines  
F moteurs pour l'aéronautique / moteurs pour l'aérostation  
U двигуни для суден 070401
E engines for boats  
F machines de bateaux  
U двигуни для транспортних засобів на повітряній подушці 070380
E engines for air cushion vehicles  
F moteurs de véhicules à coussin d'air  
U двигуни на стисненому повітрі 070391
E compressed air engines  
F moteurs à air comprimé  
U двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів 070433
E motors, other than for land vehicles / engines, other than for land vehicles  
F moteurs autres que pour véhicules terrestres  
U деаератори для живильної води 070147
E de-aerators for feedwater  
F désaérateurs [dégazeurs] d'eau d'alimentation / dégazeurs [désaérateurs] d'eau d'alimentation  
U дезінтегратори 070153
E disintegrators  
F désintégrateurs  
U декелі [частини друкувальних верстатів] 070377
E tympans [parts of printing presses]  
F tympans [imprimerie]  
U деревообробні верстати 070055
E woodworking machines  
F machines à travailler le bois  
U дерик-крани 070251
E derricks  
F mâts de charge  
U джойстики, що є частинами машин, крім призначених для відеоігрових пристроїв 070567
E joysticks being parts of machines, other than for game machines  
F leviers de commande en tant que parties de machine autres que pour machines de jeu  
U диспенсери для клейких стрічок [машини] 070004
E adhesive tape dispensers [machines]  
F distributeurs de ruban adhésif [machines]  
U ділильні машини 070448
E dividing machines  
F diviseuses  
U довбальні верстати 070071
E mortising machines / paring machines  
F mortaiseuses / machines à buriner  
U доїльні апарати 070367
E milking machines  
F machines à traire  
U долота для машин 070107
E chisels for machines  
F ciseaux de machines  
U домкрати [машини] 070135
E jacks [machines]  
F vérins [machines] / crics [machines]  
U домкрати пневматичні 070554
E pneumatic jacks  
F vérins pneumatiques  
1 - 100 з 546 записів