Клас 7

Завантажити перелік у текстовому файлі

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); зчеплення та трансмісії (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом; інкубатори для яєць; торговельні автомати

1 - 50 з 546 записів
Назва товару Базовий номер
U 3D-принтери 070555
E 3D printers  
F imprimantes 3D  
U автоматичні якорі морські 070073
E automatic grapnels for marine purposes  
F grappins automatiques [marine]  
U аерографи для фарбування 070514
E air brushes for applying colour  
F brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs  
U аероконденсатори 070006
E aerocondensers  
F aérocondenseurs  
U алмази склорізальні [частини машин] 070494
E glaziers' diamonds [parts of machines]  
F diamants de vitriers [parties de machines]  
U антифрикційні підшипники для машин / антифрикційні підкладки для машин 070396
E anti-friction bearings for machines / anti-friction pads for machines  
F coussinets antifriction pour machines / paliers [parties de machines ou de moteurs] / paliers antifriction pour machines  
U апарати для газування води 070163
E apparatus for aerating water  
F appareils pour la gazéification d'eau  
U апарати для газування напоїв 070056
E apparatus for aerating beverages  
F appareils pour la gazéification de boissons  
U апарати для керування вантажними підіймачами / апарати для керування ліфтами 070540
E elevator operating apparatus / lift operating apparatus  
F dispositifs de commande pour ascenseurs  
U апарати для очищання ацетилену 070002
E acetylene cleaning apparatus  
F appareils pour la purification de l'acétylène  
U апарати для подавання пива під тиском 070012
E apparatus for drawing up beer under pressure  
F appareils pour tirer la bière sous pression  
U барабани [частини машин] 070039
E drums [parts of machines]  
F tambours de machines  
U бетономішалки [машини] 070045
E concrete mixers [machines]  
F bétonnières de chantier / malaxeurs de béton  
U блоки 070099
E pulleys*  
F palans / moufles [mécanique]  
U бобіни [частини машин] 070408
E reels [parts of machines]  
F bobines pour machines / canettes [parties de machines]  
U бобіни для ткацьких верстатів 070054
E bobbins for weaving looms / reels for weaving looms  
F bobines de métiers à tisser  
U борони 070213
E harrows  
F herses  
U борошномельні машини 070266
E flour mill machines  
F machines pour la minoterie  
U букси для шийок валів [частини машин] 070289
E journal boxes [parts of machines]  
F paliers de tourillons  
U бульдозери 070069
E bulldozers  
F bouteurs [bouldozeurs] / bouldozeurs  
U бункери [вивантажувальні механічні] 070145
E hoppers [mechanical discharging]  
F trémies pour le déchargement mécanique  
U бурові вишки плавучі або неплавучі 070462
E drilling rigs, floating or non-floating  
F tours de forage flottantes ou non flottantes  
U вакуумні насоси [машини] 070312
E vacuum pumps [machines]  
F pompes à vide [machines]  
U вали ткацьких верстатів 070224
E loom shafts  
F lames de métiers à tisser  
U вальці прокатних станів 070141
E rolling mill cylinders  
F cylindres de laminoirs  
U вантажні апарати [гірничорудна промисловість] / пристрої для витягування руди 070185
E haulage apparatus [mining] / extractors for mines  
F extracteurs [mines]  
U вантажні рампи 070096
E loading ramps  
F ponts de chargement  
U вентилятори для двигунів 070381
E fans for motors and engines  
F ventilateurs pour moteurs  
U верстати 070243
E machine tools  
F machines-outils  
U верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні / гайконарізувальні верстати 070167
E die-cutting and tapping machines / nut-tapping machines  
F taraudeuses  
U верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні 070062
E threading machines  
F machines à fileter  
U викрутки електричні 070566
E screwdrivers, electric  
F tournevis électriques  
U вихлопні колектори для двигунів 070497
E exhaust manifold for engines  
F manifolds d'échappement pour moteurs  
U вихлопні труби для двигунів 070451
E exhausts for motors and engines  
F pots d'échappement pour moteurs  
U вібратори [машини] для промислового використання 070509
E vibrators [machines] for industrial use  
F vibrateurs [machines] à usage industriel  
U віджимальні машини для прання 070239
E wringing machines for laundry  
F machines à tordre le linge  
U відкидні клапани [частини машин] 070108
E clack valves [parts of machines]  
F clapets de machines  
U відцентрові млини 070087
E centrifugal mills  
F moulins centrifuges  
U відцентрові насоси 070088
E centrifugal pumps  
F pompes centrifuges  
U вінички для збивання електричні на побутові потреби 070459
E whisks, electric, for household purposes  
F fouets électriques à usage ménager  
U віялки 070379
E winnowers  
F vanneuses  
U водонагрівачі [частини машин] 070165
E water heaters [parts of machines]  
F réchauffeurs d'eau [parties de machines]  
U волочильні стани 070183
E metal drawing machines  
F étireuses  
U ворсувальні машини 070325
E friezing machines  
F ratineuses  
U врубні пристрої [частини машин] 070208
E notchers [machine tools]  
F grugeoirs [machines-outils]  
U врубові машини 070094
E coal-cutting machines  
F haveuses / découpeurs de charbon  
U всмоктувальні машини на промислові потреби 070282
E suction machines for industrial purposes  
F machines d'aspiration à usage industriel  
U всмоктуючі насадки для пилососів 070563
E suction nozzles for vacuum cleaners  
F suceurs pour aspirateurs  
U вугільні щітки [електрика] 070093
E carbon brushes [electricity]  
F balais de charbon [électricité]  
U вулканізувальні апарати 070384
E vulcanisation apparatus  
F appareils de vulcanisation  
1 - 50 з 546 записів