Клас 8

Ручне знаряддя та інструменти; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви

166 - 180 з 247 записів
Назва товару Базовий номер
U пояси-тримачі інструментів 080247
E tool belts [holders]  
F ceintures porte-outils  
U праски 080224
E flat irons  
F fers a repasser  
U праски неелектричні [ручне знаряддя] 080116
E irons [non-electric hand tools]  
F fers [outils non electriques]  
U пристрої для збирання монет 080162
E money scoops  
F ramasse-monnaie  
U пристрої для протягування кабелів [ручні інструменти] 080258
E draw wires [hand tools] / fish tapes [hand tools]  
F rubans de tirage [outils a main]  
U пристрої для татуювання 080256
E apparatus for tattooing  
F appareils pour imprimer des tatouages  
U пробійники [ручні інструменти] 080229
E punches [hand tools]  
F poincons [outils]  
U пробійники для вибивання шплінтів 080050
E nail punches  
F chasse-pointes  
U пробійники каменярські 080180
E pin punches  
F repoussoirs  
U прополювальне [полільне] ручне знаряддя 080096
E thistle extirpators [hand tools]  
F echardonnettes [echardonnets, echardonnoirs]  
U рамки до ручних пилок 080054
E frames for handsaws  
F chassis de scies a main  
U рашпілі [ручні інструменти] 080178
E rasps [hand tools]  
F rapes [outils]  
U різальні інструменти [ручні] 080230
E cutting tools [hand tools]  
F decoupoirs [outils]  
U різальні інструменти для труб 080198
E tube cutting instruments  
F instruments a tronconner les tuyaux  
U різальні частини ручних інструментів 080016
E bits [parts of hand tools]  
F meches [parties d'outils]  
166 - 180 з 247 записів