Клас 8

Завантажити перелік у текстовому файлі

Ручні інструменти і знаряддя, інструменти з ручним приводом; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви

Назва товару Базовий номер
U льодоруби 080128
E ice picks  
F piolets à glace  
U манікюрні набори 080231
E manicure sets  
F trousses de manucures  
U манікюрні набори електричні 080243
E manicure sets, electric  
F nécessaires de manucure électriques  
U мастихіни 080013
E palette knives  
F amassettes  
U мачете 080154
E machetes  
F machettes  
U машинки особисті електричні або неелектричні для стриження волосся 080219
E hair clippers for personal use, electric and non-electric  
F tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques  
U мечі [шпаги] 080208
E swords  
F épées  
U мітчики [ручні інструменти] 080193
E taps [hand tools]  
F tarauds [outils]  
U молоти ковальські [ручні] 080157
E sledgehammers  
F masses [maillets] / maillets  
U молотки [ручні інструменти] 080156
E hammers [hand tools]  
F marteaux [outils]  
U молотки каменярські 080158
E masons' hammers  
F massettes [marteaux]  
U мотики [ручні інструменти] 080142
E mattocks  
F hoyaux  
U мотики виноградарські [ручні інструменти] 080234
E ditchers [hand tools]  
F fossoirs [outils]  
U мулярські лопатки 080087
E trowels  
F truelles  
U м'ясорубки [ручні інструменти] 080236
E mincing knives [hand tools] / fleshing knives [hand tools] / meat choppers [hand tools]  
F hache-viande [outils]  
U набори педикюрних інструментів 080106
E pedicure sets  
F trousses de pédicures  
U надфілі 080005
E needle files  
F limes à aiguilles  
U наждачні круги 080226
E emery grinding wheels  
F meules en émeri  
U наждачні напилки 080257
E emery files  
F limes émeri  
U наждачні пилочки для нігтів 080267
E emery boards  
F limes émeri en carton  
U напилки [інструменти] 080227
E files [tools]  
F limes  
U нарізувальні головки [плашки] для виготовляння різьби [ручні інструменти] 080066
E dies [hand tools] / screw stocks [hand tools] / screw-thread cutters [hand tools]  
F filières [outils]  
U насоси* ручні 080245
E hand pumps*  
F pompes à main*  
U натягачі для дроту металевого [ручні інструменти] 080263
E metal wire stretchers [hand tools]  
F tendeurs de fils métalliques [outils]  
U натягачі для стрічок металевих [ручні інструменти] 080160
E metal band stretchers [hand tools]  
F tendeurs de bandes métalliques [outils]  
U несесери з приладдям для гоління 080166
E shaving cases  
F nécessaires de rasage  
U ножиці [машинки ручні] для стриження худоби 080033
E cattle shearers  
F tondeuses pour le bétail  
U ножиці для ґнотів 080164
E wick trimmers [scissors]  
F mouchettes [ciseaux]  
U ножиці для металу 080060
E shears  
F cisailles / forces [ciseaux]  
U ножиці для стриження [ручні інструменти] 080223
E shearers [hand instruments]  
F tondeuses [instruments à main]  
U ножиці садові 080098
E pruning shears  
F échenilloirs  
U ножиці садові для гілок дерев 080100
E tree pruners  
F élagueurs  
U ножиці садові криві 080112
E border shears  
F fauchettes  
U ножиці* 080040
E scissors*  
F ciseaux*  
U ножі [добувачки] консервні неелектричні 080169
E can openers, non-electric / tin openers, non-electric  
F ouvre-boîtes non électriques  
U ножі для копит [ратиць] 080132
E farriers' knives  
F rogne-pied  
U ножі для луски 080095
E scaling knives  
F écaillères [couteaux]  
U ножі для піци неелектричні 080249
E pizza cutters, non-electric  
F coupe-pizza non électriques  
U ножі для щеплювання 080134
E grafting tools [hand tools]  
F greffoirs  
U ножі криві 080133
E paring knives  
F tranchets  
U ножі мисливські 080053
E hunting knives  
F couteaux de chasse  
U ножі м'ясницькі 080077
E cleavers  
F couperets  
U ножі садові криві 080188
E bill-hooks  
F serpes  
U ножі складані 080046
E penknives  
F canifs  
U ножі* 080205
E knives*  
F couteaux*  
U ножові вироби 080078
E cutlery*  
F coutellerie*  
U обценьки [ручні інструменти] 080034
E nail drawers [hand tools]  
F pieds-de-biche [outils]  
U овочеподрібнювачі [овочерізки тонкого різання] 080073
E vegetable slicers / vegetable knives / vegetable shredders  
F coupe-légumes  
U овочерізки 080136
E vegetable choppers  
F hache-légumes  
U очкувальні ножі 080099
E budding knives  
F écussonnoirs  
U патрони для розверток 080011
E reamer sockets  
F manchons d'alésoirs  
U перфоратори [ручні інструменти] 080062
E perforating tools [hand tools]  
F perforateurs [outils]  
U пилки [ручні інструменти] 080055
E saws [hand tools]  
F scies [outils]  
U пилки ажурні 080048
E jig-saws  
F scies à chantourner  
U пилки лучкові 080021
E bow saws  
F scies à archet  
U пилочки для нігтів 080168
E nail files  
F limes à ongles  
U пилочки для нігтів електричні 080213
E nail files, electric  
F limes à ongles électriques  
U пінцети [щипці для дрібних речей] 080042
E tweezers  
F brucelles  
U пінцети для видаляння волосся 080102
E hair-removing tweezers  
F pinces à épiler  
U пістолети [ручні інструменти] 080174
E guns [hand tools]  
F pistolets [outils]  
U пістолети для конопачення неелектричні 080262
E non-electric caulking guns  
F pistolets à calfeutrer non électriques  
U пістолети ручні для видавлювання мастик 080232
E guns, hand-operated, for the extrusion of mastics  
F pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de mastics  
U піхви на мечі, шаблі, шпаги тощо [холодну зброю] 080125
E sword scabbards  
F fourreaux de sabres  
U пластмасові столові ложки, ножі та виделки 080272
E plastic spoons, table forks and table knives  
F cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques  
U плодознімачі [ручне знаряддя] 080079
E fruit pickers [hand tools]  
F cueille-fruits  
U поверхнезрізальні ручні інструменти 080039
E paring irons [hand tools]  
F boutoirs [outils]  
U повітряні насоси з ручним приводом 080265
E air pumps, hand-operated  
F pompes à air actionnées manuellement  
U полільні вила [ручне знаряддя] 080184
E weeding forks [hand tools]  
F houes [outils]  
U полірувальне знаряддя 080118
E polishing irons [glazing tools] / glazing irons  
F fers à glacer  
U полотна для пилок [частини ручних інструментів] 080151
E saw blades [parts of hand tools]  
F lames de scies [parties d'outils]  
U пояси-тримачі інструментів 080247
E tool belts [holders]  
F ceintures porte-outils  
U праски 080224
E flat irons  
F fers à repasser  
U праски неелектричні [ручне знаряддя] 080116
E irons [non-electric hand tools]  
F fers [outils non électriques]  
U пристрої для збирання монет 080162
E money scoops  
F ramasse-monnaie  
U пристрої для протягування кабелів [ручні інструменти] 080258
E fish tapes [hand tools] / draw wires [hand tools]  
F rubans de tirage [outils à main]  
U пристрої для татуювання 080256
E apparatus for tattooing  
F appareils pour imprimer des tatouages  
U пробійники [ручні інструменти] 080229
E punches [hand tools]  
F poinçons [outils]  
U пробійники для вибивання шплінтів 080050
E nail punches  
F chasse-pointes  
U пробійники каменярські 080180
E pin punches  
F repoussoirs  
U прополювальне [полільне] ручне знаряддя 080096
E thistle extirpators [hand tools]  
F échardonnettes [échardonnets, échardonnoirs]  
U рамки для ручних пилок 080054
E frames for handsaws  
F châssis de scies à main  
U рашпілі [ручні інструменти] 080178
E rasps [hand tools]  
F râpes [outils]  
U різальні інструменти [ручні] 080230
E cutting tools [hand tools]  
F découpoirs [outils]  
U різальні інструменти для труб 080198
E tube cutting instruments  
F instruments à tronçonner les tuyaux  
U різальні частини ручних інструментів 080016
E bits [parts of hand tools]  
F mèches [parties d'outils]  
U різці гравіювальні [ручні інструменти] 080043
E graving tools [hand tools]  
F burins  
U різці* 080076
E cutters*  
F coupoirs*  
U розбризкувачі для інсектицидів 080202
E syringes for spraying insecticides  
F seringues pour projeter des insecticides  
U розвертки [різальний інструмент] 080010
E reamers  
F alésoirs  
U розпорошувачі [пульверизатори] для інсектицидів [ручне знаряддя] 080144
E insecticide vaporizers [hand tools] / insecticide atomizers [hand tools] / insecticide sprayers [hand tools]  
F pulvérisateurs pour insecticides [outils] / vaporisateurs pour insecticides [outils]  
U розширювачі труб [ручні інструменти] 080090
E expanders [hand tools]  
F mandrins [outils]  
U рубанки 080071
E planes  
F rabots  
U рубанкові залізка 080177
E plane irons  
F fers de rabots  
U рукоятки ножів 080276
E knife handles  
F manches de couteaux  
U ручки для пилок 080186
E saw holders  
F porte-scie  
U ручні дрилі з ручним приводом 080028
E hand drills, hand-operated  
F perceuses à main actionnées manuellement  
U ручні інструменти для виробляння жолобів 080051
E fullers [hand tools]  
F chasses [outils]  
U ручні інструменти з ручним приводом 080072
E hand tools, hand-operated  
F outils à main actionnés manuellement  
U ручні машинки для стриження бороди 080026
E beard clippers  
F tondeuses pour la coupe de la barbe  
U ручні машинки для стриження тварин 080222
E hair clippers for animals [hand instruments]  
F tondeuses pour la coupe du poil des animaux