Клас 8

Завантажити перелік у текстовому файлі

Ручні інструменти і знаряддя, інструменти з ручним приводом; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви

201 - 252 з 252 записів
Назва товару Базовий номер
U садівниче знаряддя з ручним приводом 080145
E garden tools, hand-operated  
F outils à main pour le jardinage actionnés manuellement  
U садові ножі 080146
E pruning knives  
F serpettes  
U сапи [ручні інструменти] 080185
E hoes [hand tools]  
F sarcloirs  
U свердла [ручні інструменти] 080194
E augers [hand tools]  
F tarières [outils]  
U свердла порожняві [частини ручних інструментів] 080108
E hollowing bits [parts of hand tools]  
F évidoirs  
U свердлики [ручні інструменти] 080124
E gimlets [hand tools]  
F vrilles [outils] / forets [outils]  
U свердлові патрони [ручні інструменти] 080218
E drill holders [hand tools]  
F porte-forets [outils]  
U секатори 080097
E pruning scissors / secateurs  
F sécateurs  
U серпи 080189
E sickles  
F faucilles  
U сікачі [ножі] / шатківниці 080138
E choppers [knives]  
F hachoirs [couteaux]  
U сільськогосподарське знаряддя з ручним приводом 080200
E agricultural implements, hand-operated  
F instruments agricoles à main actionnés manuellement  
U скибкорізки сирні неелектричні 080248
E cheese slicers, non-electric  
F tranchoirs à fromage non électriques  
U скребки для лиж 080274
E scrapers for skis  
F racloirs pour skis  
U скребкові ручні інструменти 080237
E scraping tools [hand tools]  
F racloirs / ratissoires / ripes  
U сокири 080069
E axes  
F haches / cognées  
U сокири для довбання отворів 080030
E holing axes / mortise axes  
F besaiguës / bisaiguës  
U сокирки 080137
E hatchets  
F hachettes  
U сокирки бондарські 080139
E hoop cutters [hand tools]  
F hachottes  
U столове срібло [ножі, виделки, ложки] 080203
E silver plate [knives, forks and spoons]  
F argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]  
U столові набори [ножі, виделки, ложки] 080059
E table cutlery [knives, forks and spoons] / tableware [knives, forks and spoons]  
F couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]  
U струги 080049
E drawing knives  
F planes  
U ступи для подрібнювання [ручні інструменти] 080163
E mortars for pounding [hand tools]  
F mortiers à pilon [outils à main]  
U стусла [ручні інструменти] 080253
E mitre [miter (Am.)] boxes [hand tools]  
F boîtes à onglets  
U тавра 080122
E branding irons  
F fers à marquer au feu  
U тесла [інструменти] 080141
E adzes [tools]  
F herminettes [outils]  
U теслярські свердла 080104
E carpenters' augers  
F esserets  
U токарні різці круглі [ручні інструменти] 080161
E braiders [hand tools]  
F molettes [outils]  
U точила сталеві 080037
E sharpening steels / knife steels  
F fusils à aiguiser  
U точильні камені [ручні інструменти] / гострильні круги [ручні інструменти] 080201
E grindstones [hand tools] / sharpening wheels [hand tools]  
F meules à aiguiser à main  
U трамбівки [ручні інструменти] / товкачі для подрібнювання [ручні інструменти] 080172
E rammers [hand tools] / pestles for pounding [hand tools]  
F pilons [outils à main]  
U трамбівки для ущільнювання ґрунту [ручне знаряддя] 080083
E earth rammers [hand tools]  
F dames [outils de paveurs] / demoiselles [outils de paveurs] / hies  
U тримачі гострильних брусків 080068
E whetstone holders  
F coffins  
U тріскачки [ручні інструменти] 080065
E ratchets [hand tools]  
F cliquets [outils]  
U труборізи [ручні інструменти] 080075
E tube cutters [hand tools]  
F coupe-tube [outils]  
U футляри на бритви 080107
E razor cases  
F étuis pour rasoirs / gaines de rasoirs  
U хобі-ножі [у формі скальпеля] 080264
E hobby knives [scalpels]  
F couteaux pour loisirs créatifs [scalpels]  
U цвяхотяги з ручним приводом 080023
E nail extractors, hand-operated / nail pullers, hand-operated  
F arrache-clous actionnés manuellement  
U черпаки [ручне знаряддя] 080081
E ladles [hand tools]  
F cuillers [outils]  
U чесала [ручні інструменти] 080187
E hackles [hand tools]  
F sérans [outils]  
U шабери [ручні інструменти] 080235
E scrapers [hand tools]  
F grattoirs [outils]  
U шаблі 080209
E sabres  
F sabres  
U шарошки [ручні інструменти] 080085
E milling cutters [hand tools]  
F fraises [outils]  
U швайки 080103
E marline spikes  
F épissoirs  
U шила 080008
E awls  
F alênes  
U шкуродерські інструменти і знаряддя 080019
E instruments and tools for skinning animals  
F instruments et outils pour dépouiller des animaux  
U шпаклі [ручні інструменти] 080014
E spatulas [hand tools]  
F spatules [outils]  
U штампи [ручні інструменти] 080084
E stamping-out tools [hand tools] / stamps [hand tools]  
F étampes [outils] / estampes [outils]  
U щипці для завивання волосся 080058
E curling tongs  
F fers à friser  
U щипці для задирок 080101
E cuticle tweezers / cuticle nippers  
F pinces à envies  
U щипці для нігтів 080074
E nail nippers  
F pinces à ongles  
U щипці для підкручування вій 080252
E eyelash curlers  
F pinces pour recourber les cils  
U яйцерізки неелектричні 080251
E egg slicers, non-electric  
F tranchoirs à œufs non électriques  
201 - 252 з 252 записів