Клас 8

Завантажити перелік у текстовому файлі

Ручні інструменти і знаряддя, інструменти з ручним приводом; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви

Назва товару Базовий номер
U льодоруби 080128
E ice picks  
F piolets à glace  
U манікюрні набори 080231
E manicure sets  
F trousses de manucures  
U манікюрні набори електричні 080243
E manicure sets, electric  
F nécessaires de manucure électriques  
U мастихіни 080013
E palette knives  
F amassettes  
U мачете 080154
E machetes  
F machettes  
U машинки особисті електричні або неелектричні для стриження волосся 080219
E hair clippers for personal use, electric and non-electric  
F tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques  
U мечі [шпаги] 080208
E swords  
F épées  
U мітчики [ручні інструменти] 080193
E taps [hand tools]  
F tarauds [outils]  
U молоти ковальські [ручні] 080157
E sledgehammers  
F masses [maillets] / maillets  
U молотки [ручні інструменти] 080156
E hammers [hand tools]  
F marteaux [outils]  
U молотки каменярські 080158
E masons' hammers  
F massettes [marteaux]  
U мотики [ручні інструменти] 080142
E mattocks  
F hoyaux  
U мотики виноградарські [ручні інструменти] 080234
E ditchers [hand tools]  
F fossoirs [outils]  
U мулярські лопатки 080087
E trowels  
F truelles  
U м'ясорубки [ручні інструменти] 080236
E mincing knives [hand tools] / fleshing knives [hand tools] / meat choppers [hand tools]  
F hache-viande [outils]  
U набори педикюрних інструментів 080106
E pedicure sets  
F trousses de pédicures  
U надфілі 080005
E needle files  
F limes à aiguilles  
U наждачні круги 080226
E emery grinding wheels  
F meules en émeri  
U наждачні напилки 080257
E emery files  
F limes émeri  
U наждачні пилочки для нігтів 080267
E emery boards  
F limes émeri en carton  
U напилки [інструменти] 080227
E files [tools]  
F limes  
U нарізувальні головки [плашки] для виготовляння різьби [ручні інструменти] 080066
E dies [hand tools] / screw stocks [hand tools] / screw-thread cutters [hand tools]  
F filières [outils]  
U насоси* ручні 080245
E hand pumps*  
F pompes à main*  
U натягачі для дроту металевого [ручні інструменти] 080263
E metal wire stretchers [hand tools]  
F tendeurs de fils métalliques [outils]  
U натягачі для стрічок металевих [ручні інструменти] 080160
E metal band stretchers [hand tools]  
F tendeurs de bandes métalliques [outils]