Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню

101 - 200 з 706 записів
Назва товару Базовий номер
U гальванічні елементи 090218
E galvanic cells  
F éléments galvaniques  
U гальванометри 090092
E galvanometers  
F galvanomètres  
U гарнітура для телефонів 090688
E hands-free kits for telephones  
F nécessaires mains libres pour téléphones  
U гарнітури віртуальної реальності 090776
E virtual reality headsets  
F casques de réalité virtuelle  
U геліографи 090290
E heliographic apparatus  
F appareils héliographiques  
U геодезичні інструменти 090055
E surveying instruments  
F instruments d'arpentage / instruments pour levés de plans  
U геодезичні інструменти та прилади 090280
E surveying apparatus and instruments  
F appareils et instruments géodésiques  
U геодезичні мірні ланцюги 090056
E surveying chains  
F chaînes d'arpenteur  
U гирі для важення 090403
E weights  
F poids  
U гігрометри 090292
E hygrometers  
F hygromètres  
U гідрометри 090011
E hydrometers  
F hydromètres  
U голки для компасів 090754
E needles for surveying compasses  
F aiguilles pour boussoles d’arpentage  
U голки для програвачів 090462
E needles for record players / styli for record players  
F saphirs de tourne-disques  
U голограми 090291
E holograms  
F hologrammes  
U градуйований скляний посуд 090285
E measuring glassware / graduated glassware  
F verrerie graduée  
U грузила для зондів, лотів 090454
E sounding leads  
F plombs de sondes  
U гучномовці 090190
E loudspeakers  
F haut-parleurs  
U далекоміри 090195
E range finders / telemeters  
F télémètres  
U декомпресійні камери 090595
E decompression chambers  
F caissons de décompression  
U денсиметри 090175
E densimeters  
F densimètres  
U денситометри 090532
E densitometers  
F densitomètres  
U детектори 090180
E detectors  
F détecteurs  
U детектори диму 090623
E smoke detectors  
F détecteurs de fumée  
U детектори фальшивих монет 090173
E counterfeit [false] coin detectors / false coin detectors  
F détecteurs de fausse monnaie  
U дзвоники [попереджальні пристрої] 090402
E bells [warning devices]  
F sonneries [appareils avertisseurs]  
U дзеркала [оптика] 090354
E mirrors [optics]  
F miroirs [optique]  
U дзеркала для контрольно-оглядових робіт 090307
E mirrors for inspecting work  
F miroirs d'inspection pour travaux  
U диктофони 090188
E dictating machines  
F machines à dicter  
U динамометри 090203
E dynamometers  
F dynamomètres  
U дискети 090534
E floppy disks  
F disquettes souples  
U диски магнітні 090533
E disks, magnetic  
F disques magnétiques  
U дисководи до комп'ютерів 090634
E disk drives for computers  
F mécanismes d'entraînement de disques [informatique]  
U дисководи з автоматичною заміною дисків для комп'ютерів 090604
E juke boxes for computers  
F changeurs de disques [informatique]  
U дистанційні переривники 090474
E telerupters  
F télérupteurs  
U дистиляційні апарати на наукові потреби 090564
E distillation apparatus for scientific purposes  
F appareils pour la distillation à usage scientifique  
U дифракційні апарати [мікроскопія] 090189
E diffraction apparatus [microscopy]  
F appareils de diffraction [microscopie]  
U дихальні апарати для підводного плавання 090355
E breathing apparatus for underwater swimming  
F appareils respiratoires pour la nage subaquatique  
U дихальні апарати, крім апаратів штучного дихання 090431
E breathing apparatus, except for artificial respiration  
F appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle  
U діагностичні апарати, крім призначених на медичні потреби 090633
E diagnostic apparatus, not for medical purposes  
F appareils pour le diagnostic non à usage médical  
U діапозитиви [фотографія] / слайди [фотографія] 090185
E transparencies [photography] / slides [photography]  
F diapositives  
U діапроектори 090186
E slide projectors / transparency projection apparatus  
F appareils de projection de diapositives  
U діафрагми [акустика] 090182
E diaphragms [acoustics]  
F diaphragmes [acoustique]  
U діафрагми [фотографія] 090562
E diaphragms [photography]  
F diaphragmes [photographie]  
U діафрагми для дослідницької апаратури 090439
E diaphragms for scientific apparatus  
F membranes pour appareils scientifiques  
U ДНК-чипи 090684
E DNA chips  
F puces à ADN  
U додавальні машини 090019
E adding machines  
F machines à additionner  
U дозувальні пристрої / дозатори 090565
E dosage dispensers / dosimeters  
F doseurs / appareils de dosage  
U дорожні знаки світиві або механічні 090516
E road signs, luminous or mechanical  
F bornes routières lumineuses ou mécaniques  
U дорожні конуси 090715
E traffic cones  
F cônes de signalisation routière  
U дріт плавкий з металевих сплавів 090505
E fuse wire / wires of metal alloys [fuse wire]  
F fils en alliages métalliques [fusibles]  
U дросельні котушки [імпеданс] 090441
E choking coils [impedance]  
F bobines de self  
U еквалайзери [аудіоапаратура] 090770
E equalizers [audio apparatus] / equalisers [audio apparatus]  
F égaliseurs [appareils audio]  
U екрани [фотографія] 090211
E screens [photography]  
F écrans [photographie]  
U експонометри [вимірювачі освітлення] 090251
E exposure meters [light meters]  
F exposimètres [posemètres] / posemètres  
U електрифіковані огорожі 090669
E electrified fences  
F clôtures électrifiées  
U електрифіковані шини для монтування точкових джерел світла 090635
E electrified rails for mounting spot lights  
F rails électriques pour le montage de projecteurs  
U електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами 090130
E electric installations for the remote control of industrial operations  
F installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles  
U електричні адаптери 090730
E electrical adapters  
F adaptateurs électriques  
U електричні дверні дзвоники 090566
E electric door bells  
F sonnettes de portes, électriques  
U електричні кабелепроводи 090142
E electricity conduits  
F conduites d'électricité  
U електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками 090022
E electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points  
F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer  
U електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами 090447
E electro-dynamic apparatus for the remote control of signals  
F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux  
U електролізери 090226
E electrolysers  
F électrolyseurs  
U електромагнітні котушки 090024
E electromagnetic coils  
F bobines d'électro-aimants  
U електронні брелоки для ключів, що є апаратами дистанційного керування 090781
E electronic key fobs being remote control apparatus  
F porte-clés électroniques en tant que télécommandes  
U електронні видання завантажні 090657
E electronic publications, downloadable  
F publications électroniques téléchargeables  
U електронні інтерактивні дошки 090777
E electronic interactive whiteboards  
F tableaux blancs électroniques interactifs  
U електронні кишенькові перекладачі 090636
E electronic pocket translators  
F traducteurs électroniques de poche  
U електронні нашийники для дресирування тварин 090746
E electronic collars to train animals  
F colliers électroniques pour le dressage d'animaux  
U електронні ноти завантажні 090782
E electronic sheet music, downloadable  
F partitions électroniques téléchargeables  
U електронні олівці [елементи дисплеїв] 090598
E electronic pens [visual display units]  
F crayons électroniques pour unités d'affichage visuel  
U електронні оповіщальні дошки 090643
E electronic notice boards  
F tableaux d'affichage électroniques  
U електронні системи контролю доступу для блокування дверей 090759
E electronic access control systems for interlocking doors  
F systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées  
U електронні та електричні блоки ефектів для музичних інструментів 090768
E electric and electronic effects units for musical instruments  
F dispositifs d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique  
U електронні ярлики для товарів 090637
E electronic tags for goods  
F étiquettes électroniques pour marchandises  
U епідіаскопи 090235
E epidiascopes  
F épidiascopes  
U ергометри 090239
E ergometers  
F ergomètres  
U закодовані ідентифікаційні браслети магнітні 090692
E encoded identification bracelets, magnetic  
F bracelets magnétiques d'identification  
U замки електричні 090443
E locks, electric  
F serrures électriques  
U записники електронні 090628
E electronic agendas  
F agendas électroniques  
U запобіжники від перенапруги 090676
E voltage surge protectors  
F régulateurs contre les surtensions  
U запобіжники плавкі 090269
E fuses  
F fusibles  
U зарядні пристрої для акумуляторних батарей 090266
E battery chargers  
F chargeurs de piles et batteries  
U зарядні пристрої для електричних батарей 090083
E chargers for electric batteries  
F appareils pour la recharge des accumulateurs électriques  
U зарядні пристрої для електронних сигарет 090738
E chargers for electronic cigarettes  
F chargeurs pour cigarettes électroniques  
U зарядні станції для електричних транспортних засобів 090765
E charging stations for electric vehicles  
F bornes de recharge pour véhicules électriques  
U засоби індивідуального захисту у разі нещасних випадків 090004
E protection devices for personal use against accidents  
F dispositifs de protection personnelle contre les accidents  
U захисні засоби від рентгенівських променів, крім призначених на медичні потреби 090422
E protection devices against X-rays, not for medical purposes  
F dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical  
U захисні костюми для пілотів 090070
E protective suits for aviators  
F combinaisons spéciales de protection pour aviateurs  
U захисні маски* 090338
E protective masks*  
F masques de protection*  
U захисні окуляри для спорту 090654
E goggles for sports  
F lunettes de sport  
U захисні плівки для екранів комп'ютерів 090751
E protective films adapted for computer screens  
F films de protection conçus pour écrans d'ordinateur  
U захисні плівки для смартфонів 090775
E protective films adapted for smartphones  
F films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]  
U захисні пристосовання для голови спортивні 090753
E head guards for sports  
F protège-têtes pour le sport  
U захисні пристосовання для рота спортивні 090752
E mouth guards for sports  
F protège-dents pour le sport  
U захисні шоломи 090112
E protective helmets  
F casques de protection  
U захисні шоломи для спорту 090656
E protective helmets for sports  
F casques de protection pour le sport  
U звукові сигнальні пристрої 090014
E acoustic alarms / sound alarms  
F avertisseurs acoustiques  
U звуковідтворювальна апаратура 090452
E sound reproduction apparatus  
F appareils pour la reproduction du son  
U звукозаписові носії 090111
E sound recording carriers  
F supports d'enregistrements sonores  
101 - 200 з 706 записів