Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U ваги з аналізаторами маси тіла 090761
E scales with body mass analysers / scales with body mass analyzers  
F pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle  
U ваги підлогові 090772
E bathroom scales  
F balances de salle de bain  
U ваги-платформи 090081
E weighbridges  
F bascules [appareils de pesage]  
U важки прямовисні 090257
E plumb bobs  
F plombs de fils à plomb  
U вакуумметри 090302
E vacuum gauges  
F vacuomètres / indicateurs de vide  
U вакуумні лампи [радіо] 090491
E vacuum tubes [radio]  
F tubes vacuum [T.S.F.]  
U варіометри 090493
E variometers  
F variomètres  
U взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню 090645
E shoes for protection against accidents, irradiation and fire  
F chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu  
U вимірювальні інструменти 090347
E measuring instruments  
F instruments de mesure  
U вимірювальні покажчики 090242
E gauges  
F jauges  
U вимірювальні прилади 090202
E measuring apparatus  
F mesureurs  
U вимірювальні прилади електричні 090214
E measuring devices, electric  
F appareils électriques de mesure  
U вимірювальні пристрої 090201
E measures  
F mesures  
U випрямлячі струму 090167
E current rectifiers  
F redresseurs de courant  
U високочастотна апаратура 090267
E high-frequency apparatus  
F appareils à haute fréquence