Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню

501 - 600 з 706 записів
Назва товару Базовий номер
U радіостанції портативні 090677
E walkie-talkies  
F talkies-walkies  
U радіотелеграфні станції 090408
E radiotelegraphy sets  
F postes radiotélégraphiques  
U радіотелефонні станції 090407
E radiotelephony sets  
F postes radiotéléphoniques  
U радіощогли 090471
E masts for wireless aerials  
F pylônes de T.S.F. / pylônes de téléphonie sans fil  
U рамки для фотографічних діапозитивів 090099
E frames for photographic transparencies  
F cadres pour diapositives  
U растри для фотоцинкографії 090286
E screens for photoengraving  
F trames pour la photogravure  
U рахівниці 090627
E abacuses  
F bouliers compteurs  
U рахувальні машини 090103
E calculating machines  
F machines à calculer / machines arithmétiques  
U рахувальні машини для виборів 090499
E voting machines  
F machines à voter  
U реанімаційні манекени [навчальні пристрої] 090680
E resuscitation mannequins [teaching apparatus]  
F mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction]  
U регулівні апарати електричні 090150
E regulating apparatus, electric  
F appareils électriques de contrôle  
U регулятори напруги для транспортних засобів 090498
E voltage regulators for vehicles  
F régulateurs de tension pour véhicules  
U регулятори освітлювання [світлорегулятори] електричні 090606
E light dimmers [regulators], electric / light regulators [dimmers], electric  
F variateurs [régulateurs] de lumière / régulateurs [variateurs] de lumière  
U регулятори освітлювання сцени 090682
E stage lighting regulators  
F régulateurs d'éclairage de scène  
U регулятори числа обертів для програвачів 090486
E speed regulators for record players  
F régulateurs de vitesse de tourne-disques  
U редуктори [електричні] 090168
E cell switches [electricity] / reducers [electricity]  
F réducteurs [électricité]  
U резистори електричні 090427
E resistances, electric  
F résistances électriques  
U рейсмуси [столярні] 090490
E marking gauges [joinery]  
F trusquins  
U рейсшини для вимірювання 090783
E T-squares for measuring  
F tés gradués  
U реле електричні 090222
E relays, electric  
F relais électriques  
U ремінці для стільникових телефонів 090703
E cell phone straps  
F cordonnets pour téléphones mobiles  
U рентгенівські апарати, крім призначених на медичні потреби 090425
E X-ray apparatus not for medical purposes  
F appareils à rayons X non à usage médical  
U рентгенівські плівки експоновані 090573
E X-ray films, exposed  
F films radiographiques exposés  
U рентгенівські трубки, крім призначених на медичні потреби 090421
E X-ray tubes not for medical purposes  
F tubes à rayons X non à usage médical  
U рентгенограми, крім призначених на медичні потреби 090625
E X-ray photographs, other than for medical purposes  
F radiographies autres qu'à usage médical  
U реостати 090432
E rheostats  
F rhéostats  
U респіратори для фільтрування повітря 090430
E respirators for filtering air  
F respirateurs pour le filtrage de l'air  
U респіраторні маски, крім призначених для штучного дихання 090113
E respiratory masks, other than for artificial respiration  
F masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle  
U реторти 090157
E retorts  
F cornues  
U рефрактометри 090250
E refractometers  
F réfractomètres  
U рефрактори 090424
E refractors  
F réfracteurs  
U решітки до пластин електричних акумуляторів 090287
E grids for batteries  
F grilles pour accumulateurs électriques  
U рингтони для мобільних телефонів завантажні 090694
E downloadable ring tones for mobile phones  
F tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles  
U рівні [інструменти для визначання горизонтальності] 090362
E levels [instruments for determining the horizontal]  
F niveaux [instruments pour donner l'horizontale]  
U різьбові калібри 090466
E screw-tapping gauges  
F jauges de taraudage  
U роботи-гуманоїди зі штучним інтелектом 090778
E humanoid robots with artificial intelligence  
F robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle  
U розетки, вилки штепсельні та інші контакти [електричні з'єднувачі] 090166
E sockets, plugs and other contacts [electric connections] / plugs, sockets and other contacts [electric connections]  
F prises de courant  
U розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок 090076
E demagnetizing apparatus for magnetic tapes  
F appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques  
U розподільні коробки [електрика] 090054
E distribution boxes [electricity]  
F armoires de distribution [électricité]  
U розподільні пульти [електрика] 090198
E distribution consoles [electricity]  
F pupitres de distribution [électricité]  
U розподільні щити [електрика] 090197
E distribution boards [electricity]  
F tableaux de distribution [électricité]  
U розрядники грозові [стрижні] / блискавковідводи 090381
E lightning conductors [rods] / lightning arresters / lightning conductors  
F paratonnerres / parafoudres  
U розсувні калібри 090104
E slide calipers  
F pieds à coulisse  
U ртутні рівні 090344
E mercury levels  
F niveaux à mercure  
U рубильники 090143
E circuit closers  
F conjoncteurs  
U рукавиці для водолазів 090275
E gloves for divers  
F gants de plongée  
U рукавиці для захисту від рентгенівського проміння промислові 090276
E gloves for protection against X-rays for industrial purposes  
F gants de protection contre les rayons X à usage industriel  
U рукавиці для захисту у разі нещасних випадків 090274
E gloves for protection against accidents  
F gants pour la protection contre les accidents  
U рупори до гучномовців 090575
E horns for loudspeakers  
F pavillons de haut-parleurs  
U рятувальні апарати і споряддя 090295
E life saving apparatus and equipment  
F dispositifs de secours / dispositifs de sauvetage  
U рятувальні брезенти 090261
E safety tarpaulins  
F bâches de sauvetage  
U рятувальні буї 090517
E life buoys  
F bouées de sauvetage  
U рятувальні жилети 090546
E life jackets  
F gilets de sauvetage  
U рятувальні капсули на випадок стихійного лиха 090731
E life-saving capsules for natural disasters  
F capsules de sauvetage pour situations de catastrophes naturelles  
U рятувальні плоти 090073
E life-saving rafts  
F radeaux de sauvetage  
U рятувальні пояси 090547
E life belts  
F ceintures de sauvetage  
U сабвуфери 090771
E subwoofers  
F caissons de graves  
U свисткові сигнальні пристрої 090013
E whistle alarms  
F avertisseurs à sifflet d'alarme  
U світловідбивальні круги одежні для запобігання транспортним аваріям 090003
E reflecting discs for wear, for the prevention of traffic accidents  
F disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation  
U світловідбиваючі сигнальні жилети 090745
E reflective safety vests  
F gilets de sécurité réfléchissants  
U світлозахисні бленди для об'єктивів 090723
E lens hoods  
F pare-soleil pour objectifs photographiques  
U світлокопіювальні апарати 090106
E blueprint apparatus  
F appareils pour photocalques  
U світлопроменеві діоди [LED] 090704
E light-emitting diodes [LED]  
F diodes électroluminescentes [DEL]  
U світлопроменеві електронні покажчики 090679
E light-emitting electronic pointers  
F pointeurs électroniques à émission de lumière  
U світлофори [сигнальні пристрої] 090687
E traffic-light apparatus [signalling devices]  
F feux de signalisation pour la circulation  
U секстанти 090444
E sextants  
F sextants  
U сигналізатори для подавання сигналів у тумані невибухові 090524
E fog signals, non-explosive  
F signaux de brume non explosifs / signaux de brouillard non explosifs  
U сигналізація світлова або механічна 090434
E signals, luminous or mechanical  
F signalisation lumineuse ou mécanique  
U сигнальні буї 090518
E signalling buoys  
F bouées de signalisation  
U сигнальні дзвоники 090127
E signal bells  
F cloches de signalisation  
U сигнальні дзвоники електричні 090071
E alarm bells, electric  
F timbres avertisseurs électriques  
U сигнальні ліхтарі 090322
E signal lanterns  
F lanternes à signaux  
U сигнальні панелі світиві або механічні 090380
E signalling panels, luminous or mechanical  
F panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques  
U сигнальні пристрої* 090026
E alarms*  
F instruments d'alarme  
U сигнальні свистки 090445
E signalling whistles  
F sifflets de signalisation  
U симулятори для керування або перевіряння транспортних засобів 090448
E simulators for the steering and control of vehicles  
F simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules  
U сирени 090449
E sirens  
F sirènes  
U сітки безпеки / рятувальні сітки 090260
E safety nets / life nets  
F filets de sauvetage  
U сітки для захисту у разі нещасних випадків 090259
E nets for protection against accidents  
F filets de protection contre les accidents  
U сканери [обладдя для обробляння інформації] 090622
E scanners [data processing equipment]  
F scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de données] / explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement de données]  
U смарт-годинники 090749
E smartwatches  
F montres intelligentes  
U смарт-кільця 090767
E smart rings  
F bagues intelligentes  
U смарт-окуляри 090748
E smartglasses  
F lunettes intelligentes  
U смартфони 090719
E smartphones  
F ordiphones [smartphones]  
U солеміри 090389
E salinometers  
F pèse-sels  
U соленоїдні вентилі [електромагнітні перемикачі] 090675
E solenoid valves [electromagnetic switches]  
F valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]  
U сонари 090179
E sonars  
F sonars  
U сонячні батареї 090557
E solar batteries  
F piles solaires  
U сонячні панелі для виробляння електроенергії 090733
E solar panels for the production of electricity  
F panneaux solaires pour la production d’électricité  
U спектрографи 090457
E spectrograph apparatus  
F spectrographes  
U спектроскопи 090426
E spectroscopes  
F spectroscopes  
U спиртові рівні 090096
E spirit levels  
F niveaux à bulle  
U спиртометри 090027
E alcoholmeters  
F alcoomètres  
U спідометри 090303
E speed indicators  
F indicateurs de vitesse  
U спостерігальна апаратура електрична 090151
E monitoring apparatus, electric  
F appareils électriques de surveillance  
U спостерігальні прилади 090366
E observation instruments  
F instruments d'observation  
U спускові механізми фотозатворів [фотографія] 090174
E shutter releases [photography]  
F déclencheurs [photographie]  
U стереоскопи 090460
E stereoscopes  
F stéréoscopes  
U стереоскопічні апарати 090461
E stereoscopic apparatus  
F appareils stéréoscopiques  
U стрічки для чищення головок [записувальних] 090535
E head cleaning tapes [recording]  
F bandes de nettoyage de têtes de lecture  
501 - 600 з 706 записів