Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню

601 - 700 з 706 записів
Назва товару Базовий номер
U стробоскопи 090714
E stroboscopes  
F stroboscopes  
U сульфітометри 090463
E sulfitometers  
F sulfitomètres  
U сумки, призначені для лептопів 090709
E bags adapted for laptops  
F sacoches conçues pour ordinateurs portables  
U супутники на наукові потреби 090437
E satellites for scientific purposes  
F satellites à usage scientifique  
U супутникові навігаційні апарати 090674
E satellite navigational apparatus  
F appareils de navigation par satellite  
U сушильні апарати для фотографій 090282
E drying apparatus for photographic prints  
F appareils à sécher les épreuves photographiques  
U сушильні стелажі [фотографія] 090122
E drying racks [photography]  
F sécheuses pour la photographie  
U сферометри 090458
E spherometers  
F sphéromètres  
U схеми друковані 090125
E printed circuits  
F circuits imprimés  
U табель-годинники [часореєструвальні пристрої] 090649
E time clocks [time recording devices]  
F pointeurs [horloges pointeuses]  
U таймери для варіння яєць [піскові годинники] / піскові годинники 090683
E egg timers [sandglasses] / hourglasses  
F sabliers  
U таксометри 090300
E taximeters  
F taximètres  
U тахометри 090465
E tachometers  
F tachomètres / tachymètres  
U телевізори 090468
E television apparatus  
F appareils de télévision  
U телеграфи [апарати] 090467
E telegraphs [apparatus]  
F télégraphes [appareils]  
U телеграфні проводи 090469
E telegraph wires  
F fils télégraphiques  
U телескопи 090476
E telescopes  
F télescopes / longues-vues  
U телесуфлери 090472
E teleprompters  
F téléprompteurs  
U телетайпи 090464
E teleprinters / teletypewriters  
F téléscripteurs  
U телефонні апарати 090423
E telephone apparatus  
F appareils téléphoniques  
U телефонні передавачі 090473
E telephone transmitters  
F transmetteurs téléphoniques  
U телефонні проводи 090572
E telephone wires  
F fils téléphoniques  
U телефонні трубки 090207
E telephone receivers  
F écouteurs téléphoniques  
U температурні індикатори 090477
E temperature indicators  
F indicateurs de température  
U температурні індикаторні наклейки, крім призначених на медичні потреби 090716
E temperature indicator labels, not for medical purposes  
F étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical  
U теодоліти 090479
E theodolites  
F théodolites  
U тепловізори 090760
E thermal imaging cameras  
F caméras d’imagerie thermique  
U теплорегулівні пристрої 090116
E heat regulating apparatus  
F appareils de contrôle de chaleur  
U термогігрометри 090773
E thermo-hygrometers  
F thermo-hygromètres  
U термоелектронні лампи / термоелектронні трубки 090060
E thermionic valves / thermionic tubes  
F tubes thermoïoniques / tubes à cathode chaude  
U термометри, крім призначених на медичні потреби 090429
E thermometers, not for medical purposes  
F thermomètres, non à usage médical  
U термостати 090238
E thermostats  
F thermostats  
U термостати для транспортних засобів 090481
E thermostats for vehicles  
F thermostats pour véhicules  
U тиглі [лабораторні] 090170
E crucibles [laboratory] / cupels [laboratory]  
F creusets  
U тискоміри 090409
E pressure measuring apparatus  
F mesureurs de pression  
U тископоказувальні затички до вентилів 090090
E pressure indicator plugs for valves  
F bouchons indicateurs de pression pour valves  
U токени автентифікації [шифрувальні пристрої] 090755
E security tokens [encryption devices]  
F jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]  
U тонарми для програвачів 090095
E tone arms for record players  
F bras acoustiques pour tourne-disques  
U тонер-картриджі незаправлені для принтерів та фотокопіювальних апаратів 090720
E toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers  
F cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs  
U тоталізатори 090484
E totalizators  
F totalisateurs  
U точні вимірювальні прилади 090346
E precision measuring apparatus  
F appareils de mesure de précision  
U транзистори [електроніка] 090624
E transistors [electronic]  
F transistors [électronique]  
U трансмітери [телекомунікації] 090488
E transmitters [telecommunication]  
F transmetteurs [télécommunication]  
U транспондери 090693
E transponders  
F transpondeurs  
U транспортири [вимірювальні інструменти] 090419
E protractors [measuring instruments]  
F rapporteurs [instruments de mesure]  
U трансформатори [електрика] 090049
E transformers [electricity]  
F transformateurs / transformateurs électriques  
U трансформатори підвищувальні 090706
E step-up transformers  
F survolteurs  
U тримачі для електричних котушок 090514
E holders for electric coils  
F supports de bobines électriques  
U триноги для фотоапаратів 090577
E tripods for cameras  
F trépieds pour appareils photographiques  
U тріоди 090705
E triodes  
F triodes  
U трубки Піто 090713
E Pitot tubes  
F tubes de Pitot  
U урометри 090492
E urinometers  
F uromètres  
U файли зображувальні завантажні 090696
E downloadable image files  
F fichiers d'images téléchargeables  
U файли музичні завантажні 090695
E downloadable music files  
F fichiers de musique téléchargeables  
U факсимільні апарати 090600
E facsimile machines  
F télécopieurs  
U фізичні апарати та інструменти 090395
E apparatus and instruments for physics  
F appareils et instruments de physique  
U фільтри [фотографія] 090264
E filters [photography]  
F filtres pour la photographie  
U фільтри для респіраторних масок 090263
E filters for respiratory masks  
F filtres pour masques respiratoires  
U фільтри для ультрафіолетових променів, що призначені для фотографії 090574
E filters for ultraviolet rays, for photography  
F filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie  
U фітнес-трекери 090737
E wearable activity trackers  
F capteurs d'activité à porter sur soi  
U флеш-накопичувачі USB 090700
E USB flash drives  
F clés USB  
U флуоресцентні екрани 090208
E fluorescent screens  
F écrans fluorescents  
U фотоапарати [фотографія] 090184
E cameras [photography]  
F appareils photographiques  
U фотоглянцювачі 090283
E glazing apparatus for photographic prints  
F appareils à glacer les épreuves photographiques  
U фотографічні підставки для стікання 090212
E drainers for use in photography / photographic racks  
F égouttoirs pour travaux photographiques  
U фотоелементи 090531
E photovoltaic cells  
F cellules photovoltaïques  
U фотозатвори [фотографія] 090181
E shutters [photography]  
F obturateurs [photographie]  
U фотозбільшувачі [фотографія] 090021
E enlarging apparatus [photography]  
F appareils pour agrandissements [photographie]  
U фотокопіювальні апарати [фотографічні, електростатичні, теплові] 090154
E photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]  
F photocopieurs  
U фотолабораторії 090117
E darkrooms [photography]  
F chambres noires [photographie]  
U фотометри 090393
E photometers  
F photomètres  
U фотоспалахи [фотографія] 090639
E flashlights [photography]  
F ampoules de flash  
U фототелеграфні апарати 090394
E phototelegraphy apparatus  
F appareils pour la phototélégraphie  
U футляри для окулярів 090567
E spectacle cases / eyeglass cases  
F étuis à lunettes  
U футляри для смартфонів 090741
E cases for smartphones  
F étuis pour smartphones  
U футляри на предметні скельця мікроскопів 090128
E containers for microscope slides  
F coffrets pour lames de microscopes  
U футляри спеціальні для фотографічних апаратів та інструментів 090246
E cases especially made for photographic apparatus and instruments  
F étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques  
U хвилеміри 090369
E wavemeters  
F ondemètres  
U хімічні апарати і інструменти 090549
E chemistry apparatus and instruments  
F appareils et instruments de chimie  
U хроматографи лабораторні 090585
E chromatography apparatus for laboratory use  
F appareils de chromatographie de laboratoire  
U хронографи [прилади для записування часу] 090586
E chronographs [time recording apparatus]  
F chronographes [appareils enregistreurs de durées]  
U центрифуги лабораторні 090698
E laboratory centrifuges  
F centrifugeuses de laboratoire  
U центрувальні пристрої для фотографічних діапозитивів 090183
E centering apparatus for photographic transparencies  
F appareils de cadrage pour diapositives  
U циклотрони 090172
E cyclotrons  
F cyclotrons  
U циркулі для вимірювання 090200
E compasses for measuring  
F compas gradués  
U цифрові метеорологічні станції 090764
E digital weather stations  
F stations météorologiques numériques  
U цифрові табло 090736
E digital signs  
F enseignes numériques  
U цифрові фоторамки 090711
E digital photo frames  
F cadres de photos numériques  
U цукроміри 090435
E saccharometers  
F saccharimètres  
U чарівні ліхтарі 090321
E magic lanterns  
F lanternes magiques  
U частотоміри 090268
E frequency meters  
F fréquencemètres  
U чашки Петрі 090712
E Petri dishes  
F boîtes de Petri  
U чипи [інтегральні схеми] 090540
E chips [integrated circuits]  
F puces [circuits intégrés]  
U чотирикутні лінійки для вимірювання 090785
E square rulers for measuring  
F règles-équerres graduées  
U чохли для лептопів 090710
E sleeves for laptops  
F housses pour ordinateurs portables  
U чохли для персональних цифрових секретарів 090757
E covers for personal digital assistants [PDAs]  
F coques pour assistants numériques personnels [PDA]  
U чохли для планшетних комп'ютерів 090762
E covers for tablet computers  
F coques pour tablettes électroniques  
U чохли для смартфонів 090740
E covers for smartphones  
F coques pour smartphones  
U шаблони [вимірювальні інструменти] 090105
E jigs [measuring instruments]  
F gabarits [instruments de mesure]  
U шнурки для окулярів 090156
E spectacle cords / eyeglass cords  
F cordons de lunettes  
601 - 700 з 706 записів