Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню

121 - 135 з 706 записів
Назва товару Базовий номер
U денситометри 090532
E densitometers  
F densitomètres  
U детектори 090180
E detectors  
F détecteurs  
U детектори диму 090623
E smoke detectors  
F détecteurs de fumée  
U детектори фальшивих монет 090173
E counterfeit [false] coin detectors / false coin detectors  
F détecteurs de fausse monnaie  
U дзвоники [попереджальні пристрої] 090402
E bells [warning devices]  
F sonneries [appareils avertisseurs]  
U дзеркала [оптика] 090354
E mirrors [optics]  
F miroirs [optique]  
U дзеркала для контрольно-оглядових робіт 090307
E mirrors for inspecting work  
F miroirs d'inspection pour travaux  
U диктофони 090188
E dictating machines  
F machines à dicter  
U динамометри 090203
E dynamometers  
F dynamomètres  
U дискети 090534
E floppy disks  
F disquettes souples  
U диски магнітні 090533
E disks, magnetic  
F disques magnétiques  
U дисководи до комп'ютерів 090634
E disk drives for computers  
F mécanismes d'entraînement de disques [informatique]  
U дисководи з автоматичною заміною дисків для комп'ютерів 090604
E juke boxes for computers  
F changeurs de disques [informatique]  
U дистанційні переривники 090474
E telerupters  
F télérupteurs  
U дистиляційні апарати на наукові потреби 090564
E distillation apparatus for scientific purposes  
F appareils pour la distillation à usage scientifique  
121 - 135 з 706 записів