Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню

1 - 100 з 706 записів
Назва товару Базовий номер
U 3D-окуляри 090726
E 3D spectacles  
F lunettes 3D  
U автовідповідачі телефонні 090629
E answering machines  
F répondeurs téléphoniques  
U автомати для продавання квитків 090086
E ticket dispensers  
F distributeurs de billets [tickets]  
U автоматичні вимикачі 090191
E circuit breakers  
F disjoncteurs / coupe-circuit  
U автоматичні касові машини [банкомати] 090686
E automated teller machines [ATM]  
F guichets automatiques [DAB]  
U автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів 090396
E steering apparatus, automatic, for vehicles  
F dispositifs de pilotage automatique pour véhicules  
U автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів 090069
E automatic indicators of low pressure in vehicle tires [tyres] / automatic indicators of low pressure in vehicle tires / automatic indicators of low pressure in vehicle tyres  
F avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques  
U аерометри 090020
E aerometers  
F aéromètres  
U азбестовий одяг для захисту від вогню 090035
E asbestos clothing for protection against fire  
F vêtements en amiante pour la protection contre le feu / vêtements en asbeste pour la protection contre le feu  
U азбестові рукавиці для захисту у разі нещасних випадків 090034
E asbestos gloves for protection against accidents  
F gants en amiante pour la protection contre les accidents  
U азбестові щити для пожежників 090689
E asbestos screens for firemen  
F paravents d'asbeste pour pompiers  
U акселерометри 090729
E accelerometers  
F accéléromètres  
U актинометри 090018
E actinometers  
F actinomètres  
U акумулятори для електронних сигарет 090780
E batteries for electronic cigarettes  
F batteries pour cigarettes électroniques  
U акумулятори електричні 090361
E accumulators, electric  
F accumulateurs électriques  
U акустичні пристрої зв'язку 090593
E acoustic couplers  
F coupleurs acoustiques  
U алідади 090028
E alidades  
F alidades à lunettes  
U альтиметри 090033
E altimeters  
F altimètres  
U амперметри 090036
E ammeters  
F ampèremètres  
U анемометри 090039
E anemometers  
F anémomètres  
U аноди 090043
E anodes  
F anodes  
U анодні батареї 090044
E anode batteries / high tension batteries  
F batteries d'anodes  
U антени 090045
E aerials / antennas  
F antennes  
U антиблікове скло 090046
E anti-glare glasses  
F lunettes antiéblouissantes  
U антиблікові щитки 090047
E anti-dazzle shades / anti-glare visors  
F visières antiéblouissantes  
U антикатоди 090507
E anticathodes  
F anticathodes  
U апарати для дистанційного керування* 090470
E remote control apparatus*  
F appareils de téléguidage*  
U апарати для обробляння інформації 090306
E data processing apparatus  
F appareils de traitement de données  
U апарати для перевіряння оплати поштовими марками 090149
E apparatus to check franking / apparatus to check stamping mail  
F appareils de contrôle de l'affranchissement  
U апарати для ферментації [лабораторні апарати] 090253
E apparatus for fermentation [laboratory apparatus]  
F appareils de fermentation [appareils de laboratoire]  
U апарати електричні для дистанційного запалювання 090030
E igniting apparatus, electric, for igniting at a distance / electric apparatus for remote ignition  
F dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]  
U апарати і устатковання, що виробляють рентгенівські промені, крім призначених на медичні потреби 090420
E apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes  
F appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical  
U апарати навігаційні для системи глобального позиціонування [GPS] 090701
E Global Positioning System [GPS] apparatus  
F appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] / appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]  
U апаратура для аналізування, крім медичної 090249
E testing apparatus not for medical purposes  
F appareils pour l'analyse non à usage médical  
U апертометри [оптика] 090050
E apertometers [optics]  
F apertomètres [optique]  
U ареометри для кислот 090387
E acid hydrometers  
F pèse-acide  
U ареометри для кислот акумуляторні 090010
E acidimeters for batteries  
F pèse-acide pour accumulateurs  
U астрономічні прилади та інструменти 090384
E apparatus and instruments for astronomy  
F appareils et instruments pour l'astronomie  
U аудіо-, відеоприймачі 090289
E audio- and video-receivers  
F récepteurs [audio, vidéo]  
U аудіовізуальні навчальні апарати 090061
E audiovisual teaching apparatus  
F appareils d'enseignement audiovisuel  
U аудіоінтерфейси 090769
E audio interfaces  
F interfaces audio  
U бакени світиві 090513
E beacons, luminous  
F balises lumineuses  
U балансувальні пристрої 090237
E balancing apparatus  
F dispositifs d'équilibrage  
U баласти до освітлювальних пристроїв 090672
E lighting ballasts  
F ballasts pour appareils d'éclairage  
U банки акумуляторів електричних 090008
E battery jars / accumulator jars  
F bacs d'accumulateurs  
U барометри 090079
E barometers  
F baromètres  
U батареї для запалювання 090031
E batteries for lighting  
F batteries d'allumage  
U батареї електричні 090360
E batteries, electric  
F piles électriques / batteries électriques  
U батареї електричні для транспортних засобів / акумулятори електричні для транспортних засобів 090007
E batteries, electric, for vehicles / accumulators, electric, for vehicles  
F accumulateurs électriques pour véhicules  
U бездротові телефони 090661
E cordless telephones  
F téléphones sans fil  
U безміни [ваги] 090433
E balances [steelyards] / lever scales [steelyards] / steelyards [lever scales]  
F romaines [balances]  
U бетатрони 090085
E betatrons  
F bêtatrons  
U біноклі 090475
E binoculars  
F jumelles [optique]  
U біочипи 090774
E biochips  
F biopuces  
U блоки пам'яті комп'ютера 090342
E computer memory devices  
F mémoires pour ordinateurs  
U бортові самописці [реєстратори даних] 090763
E black boxes [data recorders]  
F boîtes noires [enregistreurs de données]  
U брандспойти 090296
E fire hose nozzles  
F lances à incendie  
U браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв [вимірювальні інструменти] 090739
E connected bracelets [measuring instruments]  
F bracelets connectés [instruments de mesure]  
U ваги 090074
E scales  
F balances  
U ваги для новонароджених 090758
E baby scales  
F pèse-bébés  
U ваги з аналізаторами маси тіла 090761
E scales with body mass analysers / scales with body mass analyzers  
F pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle  
U ваги підлогові 090772
E bathroom scales  
F balances de salle de bain  
U ваги-платформи 090081
E weighbridges  
F bascules [appareils de pesage]  
U важки прямовисні 090257
E plumb bobs  
F plombs de fils à plomb  
U вакуумметри 090302
E vacuum gauges  
F vacuomètres / indicateurs de vide  
U вакуумні лампи [радіо] 090491
E vacuum tubes [radio]  
F tubes vacuum [T.S.F.]  
U варіометри 090493
E variometers  
F variomètres  
U взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню 090645
E shoes for protection against accidents, irradiation and fire  
F chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu  
U вимірювальні інструменти 090347
E measuring instruments  
F instruments de mesure  
U вимірювальні покажчики 090242
E gauges  
F jauges  
U вимірювальні прилади 090202
E measuring apparatus  
F mesureurs  
U вимірювальні прилади електричні 090214
E measuring devices, electric  
F appareils électriques de mesure  
U вимірювальні пристрої 090201
E measures  
F mesures  
U випрямлячі струму 090167
E current rectifiers  
F redresseurs de courant  
U високочастотна апаратура 090267
E high-frequency apparatus  
F appareils à haute fréquence  
U витратоміри 090744
E flowmeters  
F débitmètres  
U відгалужувальні коробки [електрика] 090094
E branch boxes [electricity]  
F boîtes de dérivation [électricité] / boîtes de branchement [électricité]  
U відеоекрани 090652
E video screens  
F écrans vidéo  
U відеокамери 090630
E camcorders  
F caméras vidéo  
U відеокасети 090650
E video cassettes  
F cassettes vidéo  
U відео-няня [відеопристрої для пильнування за немовлятами] 090722
E video baby monitors  
F dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés  
U відеотелефони 090653
E video telephones  
F visiophones  
U візири для фотоапаратів 090392
E viewfinders, photographic  
F viseurs photographiques  
U візирні труби для вогнепальної зброї / оптичні приціли для вогнепальної зброї 090509
E sighting telescopes for firearms / telescopic sights for firearms  
F lunettes de visée pour armes à feu  
U віскозиметри 090496
E viscosimeters  
F viscosimètres  
U вітрові конуси для визначання напрямку вітру 090678
E wind socks for indicating wind direction  
F manches à air [indicateurs de vent]  
U віхи [геодезичні інструменти] / рейки [геодезичні інструменти] 090281
E levelling staffs [surveying instruments] / rods [surveying instruments]  
F jalons [instruments d'arpentage]  
U вічка [збільшувальні лінзи] для дверей 090312
E peepholes [magnifying lenses] for doors  
F judas optiques pour portes  
U вказівні буї 090583
E marking buoys  
F bouées de repérage  
U вогнегасники 090041
E fire extinguishers  
F extincteurs  
U водолазні костюми 090162
E diving suits  
F combinaisons de plongée / costumes de plongée / scaphandres  
U водолазні маски 090597
E divers' masks  
F masques de plongée  
U волоконно-оптичні кабелі 090666
E fibre [fiber (Am.)] optic cables  
F câbles à fibres optiques  
U вольтметри 090500
E voltmeters  
F voltmètres  
U вушні затички для водолазів 090401
E ear plugs for divers  
F tampons d'oreilles pour la plongée  
U газоаналізатори 090278
E gas testing instruments  
F appareils pour l'analyse des gaz  
U газометри [вимірювальні інструменти] 090279
E gasometers [measuring instruments]  
F gazomètres [instruments de mesure]  
U газорозрядні трубки електричні, крім призначених для освітлювання 090559
E discharge tubes, electric, other than for lighting / electric discharge tubes, other than for lighting  
F tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage  
U галенітові кристали [детектори] 090271
E galena crystals [detectors]  
F galènes [détecteurs]  
U гальванічні батареї 090272
E galvanic batteries  
F piles galvaniques  
1 - 100 з 706 записів