Клас 9

Завантажити перелік у текстовому файлі

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню

31 - 45 з 706 записів
Назва товару Базовий номер
апарати електричні для дистанційного запалювання 090030
апарати і устатковання, що виробляють рентгенівські промені, крім призначених на медичні потреби 090420
апарати навігаційні для системи глобального позиціонування [GPS] 090701
апаратура для аналізування, крім медичної 090249
апертометри [оптика] 090050
ареометри для кислот 090387
ареометри для кислот акумуляторні 090010
астрономічні прилади та інструменти 090384
аудіо-, відеоприймачі 090289
аудіовізуальні навчальні апарати 090061
аудіоінтерфейси 090769
бакени світиві 090513
балансувальні пристрої 090237
баласти до освітлювальних пристроїв 090672
банки акумуляторів електричних 090008
31 - 45 з 706 записів